Prindi | E-postile | Salvesta 
etnolingvistika
anthropological linguistics; ethnolinguistics
ESTER | ISE | ERB | Google
Seletus: Etnolingvistika uurib keele seost rahva kultuuriga, lähtub hüpoteesist, et keel mõjutab inimese ja rahva mõttemaailma
Asendab:antropoloogiline keeleteadus
keeleteaduslik antropoloogia linguistic anthropology
Laiemad:keeleteadus linguistics
Kitsamad:keeleline relatiivsus linguistic relativity
Sapiri-Whorfi hüpotees Sapir-Whorf hypothesis
Seotud:etnoloogia ethnology
etnosemiootika ethnosemiotics
keeleökoloogia language ecology; linguistic ecology
kultuuriantropoloogia cultural anthropology
ökolingvistika ecolinguistics
Valdkonnad:54 KEELETEADUS. KEELED.