709 03 TEADUS JA TEHNIKA. ...
Prindi | E-postile | Salvesta
  
abiõppejõud KASUTA assistendid
afrikanistika
aiandusteadlased
aineline kultuur
ajakirjandusteadlased
ajaloo abiteadused
ajaloo- ja kultuurimälestised
ajalookultuur
ajurünnak
akadeemikud
akadeemiline hulkurlus KASUTA akadeemiline mobiilsus
akadeemiline kirjutamine KASUTA akadeemiliste tekstide kirjutamine
akadeemiline mobiilsus
akadeemiline puhkus
akadeemiline vabadus
akadeemilised kraadid
akadeemilised seltsid KASUTA teaduslikud seltsid
akadeemiliste tekstide kirjutamine
akadistika
allikakriitika
allikaõpetus
alternatiivne planeerimine
alternatiivsed strateegiad KASUTA alternatiivne planeerimine
alternatiivtehnoloogia
amerikaniseerumine
amerikanistika
analüüs
analüüs (loog.) KASUTA analüüs
analüüsimeetodid KASUTA analüüs
analüütilised meetodid
anatoomid
andmekogud
anglistika
antiteadus
arabistika
arameistika
arendamine KASUTA arendustegevus
arendusprojektid KASUTA arengukavad
arendustegevus
arendustöö KASUTA arendustegevus
arengukavad
arenguplaanid KASUTA arengukavad
arengupoliitika
arengupotentsiaal
arenguteooriad
arstiteadlased
aspirandid
assistendid
assürioloogia
audoktorid
auhinnatööd (üliõpilastööd) KASUTA üliõpilastööd
aunimetused
autoreferaadid
avaandmed
avaldatud leiutised
avaliku arvamuse uuringud
avastused
avatud andmed KASUTA avaandmed
avatud innovatsioon
avatud juurdepääs
avatud teadus
bakalaureus
bakalaureusetööd
bakalaureuseõpe
bakterioloogid KASUTA mikrobioloogid
balkanoloogia
Balti uuringud KASUTA baltistika
baltistika
baltoloogia KASUTA baltistika
bibliomeetria
biograafilised meetodid
biograafilised uuringud KASUTA biograafilised meetodid
budoloogia
bütsantinistika
dekadents
Delfi meetod
Delfi tehnika KASUTA Delfi meetod
dešifreerimine
detsentraliseerimine
dialoogimeetodid
digihumanitaaria KASUTA digitaalhumanitaaria
digitaalhumanitaaria
digitaalne kultuur
digitaalühiskond KASUTA teadmusühiskond
diplomiprojektid KASUTA diplomitööd
diplomitööd
diskursusanalüüs
disputatsioonid
dissertatsioonid
doktor
doktorandid
doktorantuur KASUTA doktoriõpe
doktorikraad KASUTA doktor
doktoritööd KASUTA dissertatsioonid
doktoriõpe
dünaamikatestid
dünaamilised testid KASUTA dünaamikatestid
e-ühiskond KASUTA teadmusühiskond
edendamine
eelistused KASUTA prioriteedid
egüptoloogia
egüptoloogid
ekspeditsioonid
eksperdihinnangud KASUTA eksperthinnangud
eksperimendid
eksperimentaalmeetodid KASUTA eksperimendid
eksperthinnangud
elamitoloogia
empiirilised meetodid
epigraafika
ergonoomika
esseed
estofiilid
Estonica
etalonid
etnoloogid
etnometodoloogia
etruskoloogia
ettekanded
Euroopa uuringud
faktid
feministlik teooria
fennougristid
fennougristika
fenomenograafia
filoloogia
frankofiilia
fundamentaalteadused
fundamentaaluuringud
futuroloogia KASUTA tuleviku-uuringud
geneetikud
geofüüsikalised vaatlused
geoteadused KASUTA maateadused
germanistid
germanistika
grandid KASUTA stipendiumid
hariduskoostöö KASUTA intellektuaalne koostöö
haridustehnoloogia
haridusuuringud
harrastusteadus KASUTA kodanikuteadus
hebraistika
hermeneutika
hetitoloogia
hetoloogia KASUTA hetitoloogia
heuristika
heuristilised meetodid KASUTA heuristika
high-tech KASUTA tipptehnoloogia
hispanistika
histoloogid
hobiteadus KASUTA kodanikuteadus
humanitaarteadlased
humanitaarteadused
Hungarica
hungaroloogia
hurritoloogia
huviteadus KASUTA kodanikuteadus
hüpoteesid
iberoamerikanistika
Ig Nobeli auhind
ikoonilisus
imagoloogia
imitaatorid KASUTA simulaatorid
in vitro meetod
in vivo meetod
indoloogia
induktiivne meetod
infograafika
infopõhine ühiskond KASUTA teadmusühiskond
informeetria
infoteadlased
infoteadus
infotehnoloogia hariduses KASUTA haridustehnoloogia
inimene-masin-süsteemid
inimese arengu teooriad KASUTA arenguteooriad
innovaatika
innovatsiooni juhtimine
innovatsioonid
innovatsioonipoliitika
innovatsioonistrateegia KASUTA innovatsiooni juhtimine
inseneeria KASUTA inseneritegevus
inseneriteadused KASUTA tehnikateadused
inseneritegevus
instituudid
intellektuaalne koostöö
interdistsiplinaarsed suhted
interdistsiplinaarsed uuringud
internetiküsitlused KASUTA veebiküsitlused
internetipõhised küsitlused KASUTA veebiküsitlused
internetiühiskond KASUTA teadmusühiskond
intervjueerimine
intervjuud (teadus) KASUTA intervjueerimine
iranistika
islamoloogia
jaotusmudelid
japanistika KASUTA japanoloogia
japanoloogia
Judaica
judaistika
juhtumianalüüs KASUTA juhtumiuuringud
juhtumiuuringud
juurutamine
järjestiktalitlus
kaasusanalüüs KASUTA juhtumiuuringud
kandidaat (kraad)
kasulikud mudelid
kasvatusteadlased
katseandmed
katsed
katsejaamad
katsekambrid
katselaboratooriumid
katsenäidised
katsetused KASUTA eksperimendid
keltoloogia
kestevuuringud KASUTA pikaajalised uuringud
kitsendused KASUTA piirangud
klassifikatsioon (mat.) KASUTA klassifitseerimine
klassifikatsioonid
klassifitseerimine
klassikaline filoloogia
klimatoloogid
kodanikuteadus
kodikoloogia
kognitiivteadus
kogukondlik kultuur KASUTA omakultuur
kogukonnakultuur KASUTA omakultuur
kohandamisuuringud
kohanemisuuringud KASUTA kohandamisuuringud
kombineeritud uurimismeetodid
kombineeritud uuringud KASUTA kombineeritud uurimismeetodid
kompuutermodelleerimine
kongressid
kontroll-laboratooriumid
kontrollkatsed
konverentsid
konverentsikogumikud
konverentsiteesid KASUTA teesid
koolkonnad
koostööprojektid
Korea uuringud KASUTA koreanoloogia
koreanistika KASUTA koreanoloogia
koreanoloogia
kraadid (tiitlid) KASUTA akadeemilised kraadid
kraadiõpe
kreolistika
kriminoloogia
kristlik kultuur
krüptozooloogia
kulturoloogia
kulturoloogid
kultuur
kultuuriajalugu
kultuurianalüüs
kultuuriantropoloogia
kultuuriasutused
kultuuridevaheline kommunikatsioon
kultuuridevaheline suhtlus KASUTA kultuuridevaheline kommunikatsioon
kultuurielu
kultuurifilosoofia
kultuurifondid
kultuurigeograafia
kultuurikeskused
kultuurikoostöö KASUTA intellektuaalne koostöö
kultuurikorraldus
kultuurikriitika
kultuurilised kujutelmad
kultuuriloolased
kultuurilugu KASUTA kultuuriajalugu
kultuurimajad
kultuurimudelid
kultuurimälu
kultuuriorganisatsioonid
kultuuriosalus KASUTA osaluskultuur
kultuuripealinnad
kultuuripoliitika
kultuuriprotsessid
kultuuripärand
kultuurirelativism
kultuurisaated
kultuuriseltsid
kultuurisemiootika
kultuurisotsioloogia
kultuuristatistika
kultuurisuhted
kultuuritarbimine
kultuuriteenused
kultuuritegelased
kultuuriteooria
kultuuriteooriad KASUTA kultuuriteooria
kultuuriturism
kultuuriturundus
kultuuritöö KASUTA kultuurikorraldus
kultuuritööstus
kultuuritöötajad
kultuuritüübid
kultuuriuuringud KASUTA kulturoloogia
kultuurivahetus KASUTA kultuuriülekanne
kultuurivarad
kultuuriökoloogia
kultuuriülekanne
kultuuriüritused
kumranoloogia
kutsekraadid
kvalitatiivsed uurimismeetodid
kvalitatiivsed uuringud KASUTA kvalitatiivsed uurimismeetodid
kvantitatiivsed uurimismeetodid
kõrgkultuur
kättesaadavad ressursid
küberkultuur KASUTA digitaalne kultuur
küberpunk
külmutatud leiutised
küsitlused
küsitlusmeetodid KASUTA küsitlused
laboratooriumid
laboratoorsed katsed
laboratoorsed seadmed KASUTA laboriseadmed
laboratoorsed tööd KASUTA laboritööd
laboratoorsed uuringud
laborid KASUTA laboratooriumid
laborikatsed KASUTA laboratoorsed katsed
laboriseadmed
laboritööd
leiutajad
leiutamine
leiutised
leksikograafid
liigitus KASUTA klassifitseerimine
liigitussüsteemid KASUTA klassifikatsioonid
liikuvlaborid KASUTA mobiillaboratooriumid
lingvokulturoloogia
linkandmed
linnakultuur
litsentsiaat
lituanistika
loengud
longituuduuringud KASUTA pikaajalised uuringud
loodusteadlased
loodusteadused
loodusteaduslik haridus
loomakasvatusteadlased
loomemajandus
loomsed ressursid
maa-teadused KASUTA maateadused
maailmapärand KASUTA UNESCO maailmapärand
maakultuur
maateadused
maatriksmeetodid
maatriksmängud
magistrantuur KASUTA magistriõpe
magistritööd
magistriõpe
massikultuur
matemaatilised meetodid
matemaatilised mudelid
meditsiiniteadlased KASUTA arstiteadlased
meemid
meetodid
metodoloogia KASUTA teadusmetodoloogia
metoodika (teadus) KASUTA meetodid
mikrobioloogid
mittetulunduslikud eesmärgid
mobiillaboratooriumid
modelleerimine (teadus)
mongolistika
monograafiad KASUTA teadustööd
mudelsüsteemid
mullateadlased
mõõtehälbed KASUTA mõõtevead
mõõtevead
mõõtmismeetodid
mõõtmisvead KASUTA mõõtevead
mäluasutused
märgiprotsessid KASUTA semioos
mükoloogid
nalja-Nobeli preemia KASUTA Ig Nobeli auhind
Nobeli auhind
Nobeli preemia KASUTA Nobeli auhind
normatiivne planeerimine
normeerimine KASUTA standardimine töö normimine
okeanograafid
okeanoloogid KASUTA okeanograafid
oletused KASUTA hüpoteesid
omakultuur
oponendid
orientalistid
orientalistika
osalus kultuuriloomes KASUTA osaluskultuur
osalusaktsioonid (kultuur) KASUTA osaluskultuur
osaluskultuur
osalusvaatlus
paberivalmistamine
paleograafia
palimpsestid
paneeluuringud
papüroloogia
paradigmad
patenditud leiutised
patenteerimine KASUTA patentimine
patentimine
peatatud leiutised KASUTA külmutatud leiutised
piirangud
pikaajalised uuringud
pilootprojektid
plagieerimine
planeerimine
planeerimismeetodid
planeerimissüsteemid
planeerimistasandid
polaarjaamad
popkultuur
postmodernism
poststrukturalism
prioriteedid
professorid
prognoosid
prognoosimine KASUTA prognostika
prognostika
projektiaruanded
projektijuhtimine
projektiuuringud
promotsioon
promoveerimine KASUTA promotsioon
proovivõtmine
pseudoteadus
põhistatud teooria
põhjuslik analüüs
põllumajandusteadlased
põllumajandusteadus
R&D KASUTA teadus- ja arendustegevus
raamatukoguteadlased
raamatuteadlased
raamprogrammid
radiatsioonitestid KASUTA kiirguskatsed
rahvahange KASUTA ühisloome
rahvamajad KASUTA kultuurimajad
rahvuskultuur
rahvusteadused
rahvusvahelised projektid
rakendusfotograafia
rakendusteadused
rakendusuuringud
reaalteadused
referaadid (ettekanded) KASUTA ettekanded
relevantsusanalüüs
religiooni-teaduse suhe KASUTA teaduse-religiooni suhe
ressursihaldus KASUTA ressursikorraldus
ressursikorraldus
ressursside areng
romanistika
runoloogia
russistika
samojedoloogia
sanskritoloogia
seeneteadlased KASUTA mükoloogid
seminarid
semioos
semiootika
semiootikud
semiosfäär
semitistika
semitoloogia KASUTA semitistika
sihtotstarbelised fundamentaaluuringud
sihtuuringud
simulaatorid
sinoloogia
sinoloogid
sisuanalüüs
situatsioonianalüüs
skandinavistika
slavistid
slavistika
slovenistika
sobivusuuringud KASUTA kohandamisuuringud
sotsiaalkultuurilised eesmärgid
sotsiaalkultuurilised prioriteedid
sotsiaalkultuurilised projektid
sotsiaalteadlased
sotsiaalteadused
sotsioloogiline teadusfilosoofia KASUTA teadusliku teadmise sotsioloogia
sovetoloogia
spetsifikatsioonid
spetsifitseerimine KASUTA spetsifikatsioonid
standardid (normid)
standardimine
standardiseerimine KASUTA standardimine
statistilised uurimismeetodid KASUTA statistilised meetodid
statistilised uuringud
statistilised vaatlused
stipendiaadid
stipendiumid
strateegiline planeerimine
strukturalism
stsientism
stsientoloogia KASUTA teaduseuuringud
stsientomeetria
sumerologists KASUTA sumeroloogid
sumeroloogia
sumeroloogid
suured tehnoloogilised süsteemid
sümpoosionid
sünkretism
sürioloogia
süsteemid
süsteemide modelleerimine
süstematiseerimine (teadus) KASUTA klassifitseerimine
talguhange KASUTA ühisloome
teadlased
teadlaskond KASUTA teadlased
teadlasmobiilsus KASUTA akadeemiline mobiilsus
teadlaste mobiilsus KASUTA akadeemiline mobiilsus
teadmised
teadmiste ajalugu
teadmistepõhine ühiskond KASUTA teadmusühiskond
teadmus KASUTA teadmised
teadmuspõhine ühiskond KASUTA teadmusühiskond
teadmusühiskond
teadurid KASUTA teadlased
teadus
teadus- ja arenduskeskused
teadus- ja arendustegevus
teadus- ja tehnikamuuseumid
teadus- ja tehnoloogiakeskused KASUTA teadus- ja arenduskeskused
teadusajakirjad
teadusajakirjandus
teadusajalugu
teadusandmed
teadusandmete haldus
teadusartiklid KASUTA teadustööd
teadusasutused
teadusauhinnad KASUTA teaduspreemiad
teaduse loogika
teaduse populariseerimine
teaduse-religiooni suhe
teaduseetika
teaduseteadus KASUTA teaduseuuringud
teaduseuuringud
teadusfilosoofia
teadusharidus
teadusharud
teadusinfo
teaduskeel
teaduskeskused
teaduskirjandus
teaduskommunikatsioon
teaduskonsultandid
teaduskonverentsid KASUTA konverentsid
teaduskoostöö KASUTA intellektuaalne koostöö
teaduskorraldus
teaduskraadid
teaduskriteeriumid
teaduskultuur
teaduskutsed
teaduslik missioon KASUTA teaduslikud eesmärgid
teaduslik mõtlemine
teaduslik seletus
teaduslik teadmine
teaduslik tõde
teaduslik uurimistöö
teaduslik vastutus
teaduslik väärtus
teaduslik-tehniline potentsiaal
teaduslik-tehniline progress
teaduslik-tehniline revolutsioon KASUTA teadusrevolutsioon
teaduslik-tehnilised teenistused
teadusliku teadmise sotsioloogia
teadusliku uurimise instituudid KASUTA uurimiskeskused
teadusliku uurimise meetodid KASUTA uurimismeetodid
teaduslikud avastused
teaduslikud eesmärgid
teaduslikud ekspeditsioonid KASUTA ekspeditsioonid
teaduslikud eksperimendid KASUTA eksperimendid
teaduslikud kutsed KASUTA teaduskutsed
teaduslikud publikatsioonid KASUTA teadustööd
teaduslikud seltsid
teaduslikud suunad
teaduslikud teooriad KASUTA teooriad
teaduslikud vaatlused KASUTA vaatlused
teaduslikud ühingud
teadusmetodoloogia
teadusnõukogud
teaduspargid KASUTA teadus- ja arenduskeskused
teaduspoliitika
teaduspotentsiaal
teaduspreemiad
teadusprojektid
teaduspsühholoogia
teadusrevolutsioon
teadusseltsid KASUTA teaduslikud seltsid
teadussotsioloogia
teadusstipendiumid
teadussuhted
teaduste akadeemiad
teaduste kandidaat KASUTA kandidaat (kraad)
teaduste klassifikatsioon
teadustegevus KASUTA teadus- ja arendustegevus
teadustekstid
teadusturism
teadustöö KASUTA teaduslik uurimistöö
teadustööd
teadustöötajad KASUTA teadlased
teadusühingud KASUTA teaduslikud ühingud
teesid
tegevusuuring
tehnika
tehnika ajalugu
tehnikafilosoofia
tehnikaharidus
tehnikainfo
tehnikakoolid
tehnikakõrgkoolid
tehnikamuuseumid KASUTA teadus- ja tehnikamuuseumid
tehnikateadlased
tehnikateadused
tehnikaülikoolid KASUTA tehnikakõrgkoolid
tehniline haridus KASUTA tehnikaharidus
tehniline progress KASUTA teaduslik-tehniline progress
tehnilised joonised
tehnilised kriteeriumid
tehnilised nõuded KASUTA spetsifikatsioonid
tehnilised standardid KASUTA spetsifikatsioonid
tehnoloogia
tehnoloogia areng
tehnoloogiafilosoofia KASUTA tehnikafilosoofia
tehnoloogiainstituudid KASUTA tehnikakõrgkoolid
tehnoloogiapargid KASUTA teadus- ja arenduskeskused
tehnoloogiasiire
tehnoloogiline areng KASUTA tehnoloogia areng
tehnoloogilised teadusuuringud KASUTA rakendusuuringud
tehnoloogilised uuendused
tehnopoliitika
tekstianalüüs
teooriad
teostatavusuuringud
teostuvusuuringud KASUTA teostatavusuuringud
testimislaborid KASUTA katselaboratooriumid
tibetoloogia
tipptehnoloogia
toimetised
toksikoloogia
tootmisuuringud
traktaadid
trendid KASUTA arengusuunad
triboloogia
triboonika KASUTA triboloogia
tsentraliseerimine
tuleviku-uuringud
turkoloogia
tõenduspõhine meditsiin KASUTA tõenduspõhine praktika
tõenduspõhine praktika
tõenduspõhisus KASUTA tõenduspõhine praktika
täppisteadused
töömahukas tehnoloogia
tüpiseerimine
tüpoloogia
tüpoloogia analüüs
türkoloogia KASUTA turkoloogia
ufoloogia
ugaritoloogia
ukrainistika
ultrahelitestid
UNESCO maailmapärand
uralistika
urartoloogia
uuendused KASUTA innovatsioonid
uuendusfunktsioon KASUTA innovaatika
uurimis- ja arendustegevus KASUTA teadus- ja arendustegevus
uurimiskeskused
uurimislaboratooriumid
uurimismeetodid
uurimisprogrammid
uurimisreisid KASUTA ekspeditsioonid
uurimistoetused KASUTA teadusstipendiumid
uurimused KASUTA uuringud
uuringud
uuringumetodoloogia KASUTA teadusmetodoloogia
uus tehnoloogia
uus ühiskond KASUTA teadmusühiskond
vaatlused
vaatlusvead
vabaandmed KASUTA avaandmed
vaimne kultuur
vaimukultuur KASUTA vaimne kultuur
valikuuringud
Vana-Lähis-Ida uuringud KASUTA assürioloogia
vananenud tehnoloogia
veebiküsitlused
virtuaalühiskond KASUTA teadmusühiskond
visuaalsed materjalid
võrdlev analüüs
võrdlevad meetodid KASUTA võrdlusmeetodid
võrdlevad uuringud KASUTA võrdlevuuringud
võrdlevuuringud
võrdlusmeetodid
võrdlusuuringud KASUTA võrdlevuuringud
võrguanalüüs KASUTA võrguarvutus
võrguarvutus
võrgustikuühiskond KASUTA teadmusühiskond
võrguühiskond KASUTA teadmusühiskond
võtmetehnoloogia
väitekirjad KASUTA dissertatsioonid
välitööd
õpetlased KASUTA teadlased
õppiv ühiskond KASUTA teadmusühiskond
ühiskonnateadlased KASUTA sotsiaalteadlased
ühiskonnateadused KASUTA sotsiaalteadused
ühisloome
ühisprojektid KASUTA koostööprojektid
üksikjuhtumite analüüs KASUTA juhtumiuuringud
üliõpilastööd