837 39 MASINAEHITUS. METAL...
Prindi | E-postile | Salvesta
  
abrasiivid
adaptiivsed juhtimissüsteemid KASUTA adaptiivsüsteemid
adaptiivsüsteemid
agapiit KASUTA türkiis
aglomeraadid
aglomeratsioon (tehnol.)
agregeerimine KASUTA aglomeratsioon (tehnol.)
aheraine
aherainemäed
aherainepuistangud KASUTA puistangud
ahhaat
alabaster
allmaa-mäetööd KASUTA allmaakaevandamine
allmaaehitised
allmaakaevandamine
allmaarajatised KASUTA allmaaehitised
allmaatulekahjud KASUTA kaevandustulekahjud
allmaatööd
allveekaevandamine
allveepuurimine
alpaka (metall) KASUTA uushõbe
alumiinium
alumiiniumisulamid
aluspõhi
aluspõhjakivimid KASUTA aluspõhi
alusturvas
amalgaamid
ametüst
ankrud
antratsiit
aparaadid
aparaadiehitus
aparaaditööstus KASUTA aparaadiehitus
apatiit
arheometallurgia
arvjuhtimispingid
arvjuhtimissüsteemid
arvprogrammpingid KASUTA arvjuhtimispingid
arvutijuhtimisega tööpingid KASUTA arvjuhtimispingid
asbest
aurukatlad
aurumasinad
aurumootorid KASUTA aurumasinad
auruturbiinid
austeniit
automaatpingid
automootorid
autoosad
autoremont
autotööstus
binaarsed sulamid KASUTA binaarsulamid
binaarsulamid
boksiit
CNC-pingid KASUTA arvjuhtimispingid
damaskuse teras
defektoskoopia
desintegraatorid
detonatsioon
diagnostika (tehn.)
diiselmootorid
dolomiit KASUTA dolokivi
dünamiit
dünamomeetrid
düüsid
ekskavaatorid
ekskaveerimine KASUTA kaevandamine
ekstrusioon KASUTA pressimine (vormimine)
elavhõbe
elavhõbedasulamid KASUTA amalgaamid
elekterkaarkeevitus KASUTA kaarkeevitus
elekterkeevitus
elektrilised tõstukid KASUTA tõstukid
elektrilised tööriistad KASUTA elektritööriistad
elektrimasinad
elektrimootorid
elektritööriistad
elektromehaanika
elektrometallurgia
ennetusremont
etsing KASUTA söövitus (tehn.)
fitingid KASUTA toruliitmikud
flotatsioon
fluoriit
foolium
fosforiidid KASUTA fosforiit
fosforiidimaardlad
fosforiiditööstus
fosforiit
fraktograafia
freesimine
freeskombainid
freesmasinad KASUTA freeskombainid
freespingid
freesturvas
gaasiballoonid
gaasimootorid
gaasiturbiinid
gaasitööstus
gaaskeevitus
galeniit
galvaanika KASUTA galvanotehnika
galvanoplastika
galvanosteegia
galvanotehnika
gemmoloogia
geotehnoloogia
giljotiinid
granaat (geol.)
graniidid KASUTA graniit
graniit
graveerimine
haliit KASUTA kivisool
hambalõikepingid
hambatöötluspingid KASUTA hambalõikepingid
hammasratasülekanne KASUTA hammasülekanne
hammasrattad
hammasülekanded KASUTA hammasülekanne
hammasülekanne
happekindlad materjalid
hermeetikud
Hooke liigendid KASUTA universaalliigendid
Hooke'i liigendid KASUTA universaalliigendid
hoonimine
hõbe
hõbedasulamid
hõbesavi KASUTA metallsavi
hõbetamine
hõõgküünlad
höövel KASUTA höövlid
hööveldamine
höövelpingid
höövlid
hüdraulilised masinad
hüdraulilised pressid
hüdraulilised tõstukid
hüdroajamid
hüdrogeokeemia
hüdrogeoloogia
hüdrometallurgia
hüdromootorid
hüdrotehnika
hüdroturbiinid
hüdrotõstukid KASUTA hüdraulilised tõstukid
induktsioonmootorid KASUTA asünkroonmootorid
induktsioonpumbad
insenerigeoloogia KASUTA ehitusgeoloogia
instrumendid
intermetalliidid KASUTA intermetalsed ühendid
intermetallilised ühendid KASUTA intermetalsed ühendid
intermetalsed ühendid
istud
jadeiit
jahvatusseadmed KASUTA veskid
JAMZ (mootor)
jaspis
jooksevremont
jooteliited
jootmine (tehn.)
jugapumbad
jõhvtrimmerid KASUTA trimmerid
jõumasinad
jõuülekanne
järgivajamid KASUTA järgivsüsteemid
järgivsüsteemid
kaarkeevitus
kaarkeevitus aktiivgaasis KASUTA kaarkeevitus
kaevandamine
kaevandamistehnoloogia
kaevandused
kaevandusgeoloogia
kaevandustehnika KASUTA mäemasinad
kaevandustulekahjud
kaevandusvedu
kaevandusvesi
kaevandusväljad
kaevandusõnnetused
kaeveõõned
kaevud
kaevurid
kaevurilambid
kahekomponentsed sulamid KASUTA binaarsulamid
kaitsekihid
kalaiit KASUTA türkiis
kalliskivid KASUTA vääriskivid
kaltsedon
kaltsiumisulamid
kamberkaevandamine
kambertervik-kaevandamine KASUTA kamberkaevandamine
kammlõikepingid
kandevõime
karastamine (metall.)
karburaatorid
kardaanliigendid KASUTA universaalliigendid
karjäärid (mäendus)
kassaaparaadid
kasutegur
katelseadmed
kauritsad KASUTA ekskavaatorid
keermelõikeriistad
keermelõikurid KASUTA keermelõikeriistad
keermesliited
keevisliited
keevitajad
keevitamine KASUTA keevitus
keevitus
keevitusfiltrid
keevitusinverterid
keevitusmaterjalid
keevitusprotseduurid KASUTA keevitus
keevitustehnika
keraamilised komposiidid KASUTA komposiitmaterjalid
kergmetallid
kergsulamid
kermetid KASUTA kermised
kermised
ketassaed
killustik
kinnitajad KASUTA kinnitusdetailid
kinnitusdetailid
kips
kirjutusmasinad
kivid
kivimid
kivimimehaanika
kivimurrud
kivisool
kivisöegaas KASUTA koksigaas
kivisöekaevandused KASUTA söekaevandused
kivisüsi
kivitöötlemine
klapid KASUTA ventiilid
koks
koksigaas
kolbmasinad KASUTA kolbmootorid
kolbmootorid
kompensaatorid
komposiitmaterjalid
kompressorid
kompressorijaamad
kompressormasinad KASUTA kompressorid
kompressormootorid
konstruktsioonimaterjalid
konveierid
koobalt
koormus (tehn.)
koostamine (masinat.) KASUTA montaaž
korrosioon
korrosioonikaitse KASUTA korrosioonitõrje
korrosioonikindlad materjalid
korrosioonitõrje
korund
kraanad
kraanid
kriit (kivimid)
kromiit
kroom
kroomimine
kroomisulamid
kroomrauakivi KASUTA kromiit
kruus
kruvid
kruvikeerajad
kukersiit
kuld
kuldamine
kullakaevandamine
kullakaevandused KASUTA kullakaevandamine
kullamaardlad
kullapesemine KASUTA kullakaevandamine
kullasulamid
kulumine (tehn.)
kulumiskindlus
kuullaagrid KASUTA veerelaagrid
kuulveskid
kuumakindlad materjalid KASUTA kuumuskindlad materjalid
kuumtöötlus KASUTA termiline töötlemine
kuumuskindlad materjalid
kuumutamine
kuumutus KASUTA kuumutamine
kvarts
kvartsiit
kõrgahjud
kõrgrõhutehnika
kõvametallid KASUTA kõvasulamid
kõvasulamid
käit
käsisaed
käsitööriistad
külmtöötlus
kütusepumbad
laagrid (tehn.)
labapumbad KASUTA pumbad
laevaehitus
laevamootorid
laevaremonditehased KASUTA laevatehased
laevaremont
laevatehased
lasertehnika KASUTA lasertehnoloogia
lasertehnoloogia
lasertöötlus
leegita põletamine KASUTA põletamine
leelismetallid
leelismuldmetallid
legeerimine
lennukitööstus
ligniit KASUTA pruunsüsi
lihvimine
lihvpingid
liigendid
liited (tehn.)
liitmikud KASUTA toruliitmikud
liiv
liivakivi
liivkivim KASUTA liivakivi
lineaarmootorid
lintsaed
liugelaagrid
looduskivid
looduslik gaas KASUTA maagaas
lopariit
lubjakivi
lukksepad
lukksepatööd
lukud
lukustajad KASUTA kinnitusdetailid
lõhkamine
lõhkeained
lõhkematerjalid KASUTA lõhkeained
lõikeriistad
lõiketerad
lõiketöötlemine KASUTA lõiketöötlus
lõiketöötlus
lõpptöötlus
lõppviimistlus KASUTA lõpptöötlus
läiksüsi KASUTA antratsiit
löökveskid KASUTA desintegraatorid
maa-alune kaevandamine KASUTA allmaakaevandamine
maagaas
maagid
maagimaardlad KASUTA maardlad
maakmineraalid KASUTA maagid
maapõuekaitse
maarded KASUTA maavarad
maardlad
maavarad
maavarade geoloogia
maavarade kaevandamine KASUTA kaevandamine
maavarade katastrid
maavarade leiukohad KASUTA maardlad
maavarade rikastamine KASUTA rikastamine
maavarade tööstus KASUTA mäetööstus
maavarade töötlemine
maavarade õpetus KASUTA maavarade geoloogia
maavarakaitse KASUTA maapõuekaitse
maaõli KASUTA nafta
magmakivimid KASUTA tardkivimid
magmatiidid KASUTA tardkivimid
magneesium
magneesiumisulamid
magnetiit
magnetrauamaak KASUTA magnetiit
mahtpumbad
mahutid
majandusgeoloogia KASUTA rakendusgeoloogia
malahhiit
malm
mangaan
markšeideriasjandus KASUTA markšeidermõõdistamine
markšeideritööd KASUTA markšeidermõõdistamine
markšeidermõõdistamine
marmor
martensiit
martäänahjud KASUTA sulatusahjud
masinad
masinaehitus
masinaehitusettevõtted KASUTA masinaehitustehased
masinaehitusjoonestamine KASUTA joonestamine
masinaehitustehased
masinaehitustehnoloogia
masinaelemendid KASUTA masinaosad
masinaosad
masinate ohutus
masinatehased KASUTA masinaehitustehased
masinatööstus KASUTA masinaehitus
masindamine KASUTA masintöötlemine
masinprojekteerimine KASUTA raalprojekteerimine
masintöötlemine
materjalide vananemine
materjaliõpetus
mehaanikainsenerid
mehaanilised pressid
mehaanilised süsteemid
mehaanilised tõstukid KASUTA tõstukid
mehhanismid KASUTA masinad
mehhanismide ja masinate teooria
mehhatroonika
melhior
meremootorid KASUTA laevamootorid
merepõhja maavarad
messing
metallid
metallide lõiketöötlemine
metallide survetöötlemine KASUTA survetöötlemine
metallide tehnoloogia
metallide tööiga KASUTA materjalide vananemine
metallide töötlemine
metallijäätmed KASUTA vanametall
metallikaevandused
metallikaitse KASUTA korrosioonitõrje
metallilised komposiidid KASUTA komposiitmaterjalid
metallilised maavarad KASUTA maagid
metallilõikepingid
metallimaardlad
metalliseerimine KASUTA metallitamine
metallisulamid KASUTA sulamid
metallisulatusahjud KASUTA sulatusahjud
metallitamine
metallitehased
metallitööd KASUTA metallide töötlemine
metallitööstus
metallivalu KASUTA valu (tehn.)
metalliõpetus
metallkatted
metallkeraamika
metallmaterjalid
metallogeenia
metallograafia
metallokeraamika KASUTA metallkeraamika
metallplaadid
metallsavi
metalltooted
metalltorud
metallurgia
metallurgiakeemia
metallurgid
mikro-nanotriboloogia
mikromootorid
mineraalid
mineraaltoore KASUTA maavarad
mineraloogia
miniaturiseerimine (tehn.)
minimootorid
mitmekihilised katted
mittemetallilised maavarad
mittemetalsed maavarad KASUTA mittemetallilised maavarad
mittepurustav katsetamine
mittepurustav teimimine KASUTA mittepurustav katsetamine
mitteraudmetallid
molübdeen
montaaž
montaažitööd KASUTA montaaž
mootorid
mootoriõlid
mootorpumbad
mootorsaed
muhvelahjud
muinasmetallurgia
mustmetallid KASUTA raudmetallid
mustmetallurgia
mutrivõtmed
mõõtahelad
mäeinsenerid
mäekeemiatööstus KASUTA mäetööstus
mäekristall
mäemajandus KASUTA mäendus
mäemasinad
mäendus
mäerõhk
mäeseadmed KASUTA mäemasinad
mäetehnika KASUTA kaevandamistehnoloogia
mäetööd
mäetöölised KASUTA kaevurid
mäetööstus
määrdeained KASUTA määrded
määrdeõlid
määrimine
naelad
nafta
naftapuuraugud
naftapuurimisplatvormid KASUTA puurimisplatvormid
naftasaadused KASUTA naftatooted
naftatooted
naftatööstus
nefriit (geol.)
nikeldamine
nikkel
niklisulamid
noolutamine
noolutus KASUTA noolutamine
nurgikud
oobolusfosforiit
paadiehitus
paadimootorid
paekarjäärid
painutusmasinad
painutuspingid KASUTA painutusmasinad
painutuspressid KASUTA painutusmasinad
pakkemasinad KASUTA pakkimisseadmed
pakkimisseadmed
pealmaakaevandamine
peenestamine
peenmehaanika
piesomootorid
pihustid
pindamine
pinnakatmine KASUTA pindamine
pinnatöötlus KASUTA pindamine
pinnaviimistlus KASUTA viimistlustööd
plaatina
plakeerimine
plankimine
plastvaluautomaadid KASUTA survevalu
plekk
plii
pliiläik KASUTA galeniit
pneumaatika
pneumoajamid
pneumoautomaatika
pneumomootorid KASUTA suruõhumootorid
pneumopumbad
pneumotõstukid
pneumotööriistad
pniktiidid
poleerimine
poltliited
polümeersed komposiidid KASUTA komposiitmaterjalid
polümetalsed maagid
poolkoks
poolkoksgaas
poolkoksimäed KASUTA tuhamäed
poolkoksiprügilad KASUTA tuhamäed
poolvääriskivid
praaktooted KASUTA tootmisjäätmed
pressid
pressimine (vormimine)
profülaktiline remont KASUTA ennetusremont
pronks
pruunsüsi
puhurid
puistangud
pulbermetallurgia
pulverisaatorid KASUTA pihustid
pumbad
pumpamine KASUTA pumbad
purunemiskindlus
purunemismehaanika
purustamine
pussid
pussnoad KASUTA pussid
puuraugud
puurid (tehn.)
puurimine
puurimisplatvormid
puurpingid
puurtööd KASUTA puurimine
põhjavesi
põlevkivi
põlevkivi töötlemine KASUTA põlevkivitööstus
põlevkivikaevandused
põlevkivikarjäärid
põlevkivimaardlad
põlevkivituhk
põlevkivitööstus
põlevkiviõli
põllumajandustehnika
pürometallurgia
raalkonstrueerimine KASUTA raalprojekteerimine
raalprojekteerimine
rabakivi
rabakivigraniit KASUTA rabakivi
rakendusgeoloogia
rakendusmehaanika
raketikütused
rakised
rapakivi KASUTA rabakivi
rasketööstus
rasksulavad metallid
rasksulavad metalliühendid KASUTA kõvasulamid
raspeldamine KASUTA metallide lõiketöötlemine
rattad
rauamaagid
rauasulamid
rauasulatus
rauata sulamid KASUTA rauavabad sulamid
rauatehased KASUTA metallitehased
rauavabad sulamid
rauavalu
raud
raudmetallid
reaktiivmootori kütused KASUTA raketikütused
reaktiivmootorid
reduktorid
refrigeraatorid KASUTA külmutid
rekultiveerimine
reservuaarid KASUTA mahutid
rikastamine
rikastusvabrikud
rodoniit
romu KASUTA vanametall
roomiktraktorid
rooste KASUTA korrosioon
roostekaitse KASUTA korrosioonitõrje
roostekindel teras KASUTA roostevaba teras
roostetamine KASUTA korrosioon
roostevaba teras
rootorid
rootormootorid
rubiin
räbu
ränikivi
saag KASUTA saed
saagimine
saed
safiir
savi
seatina KASUTA plii
segamine
sekundaartooraine KASUTA teisene toore
selsüünid KASUTA järgivsüsteemid
sepad
sepapajad KASUTA sepikojad
separaud
sepatöö KASUTA sepistamine
sepatööriistad
sepikojad
sepistamine
sidurid
siibrid
Singer (õmblusmasin)
sisepõlemismootorid
soojuspildistamine KASUTA termograafia
sool
soolakaevandused
sooraud
soveldamine KASUTA viimistlustööd
spinellid
stantsid
stantsimine
sulakeevitus
sulamid
sulatamine KASUTA sulatus
sulatusahjud
summutid
superfiniš KASUTA viimistlustööd
suruõhk
suruõhumootorid
suruõhuseadmed KASUTA pneumoajamid
suruõhutööriistad KASUTA pneumotööriistad
survetöötlemine
survetöötlus KASUTA survetöötlemine
survevalu
sõelmed
sõelumine
söekaevandused
söetööstus
sööbekulumine KASUTA kulumine (tehn.)
söövitamine KASUTA söövitus (tehn.)
sünteetilised mineraalid KASUTA tehismineraalid
sünteetilised õlid
sütikud
süttivad gaasid
süütesüsteemid
šahtid
šahtkaevud KASUTA salvkaevud
žadeiit KASUTA jadeiit
tagavaraosad KASUTA varuosad
tahhomeetrid
tahked maavarad
talk
talliumisulamid
tantaal
tantaalisulamid
tardkivimid
taskunoad
teedeehitusmasinad KASUTA teedemasinad
teedemasinad
teemandid
teemantkatted
teemantkiled KASUTA teemantkatted
teemanttöötlus
tehiskivid
tehismineraalid
tehneetsiumisulamid
tehniline diagnostika KASUTA diagnostika (tehn.)
tehniline joonestamine KASUTA joonestamine
tehniline mehaanika
tehnilised joonised
teimimine
teisene toore
teras
terasetehased
teritamine
termiline lõikamine
termiline töötlemine
termograafia
termografeerimine KASUTA termograafia
termotöötlus KASUTA termiline töötlemine
ternaarsed sulamid
terrikoonikud KASUTA aherainemäed
tiguülekanne
tihendamine
tihkendamine KASUTA tihendamine
tina
tinatamine
tinutamine KASUTA jootmine (tehn.)
titaan
titaanisulamid
tolerantsid
tolmuplahvatused
tonnaaž KASUTA kandevõime
tootmisjäätmed
topoloogia optimeerimine
torud
toruliitmikud
traadid
transmissiooniõlid
treialid
treimine
treipingid
trellid (tehn.) KASUTA puurid (tehn.)
trellpuurid KASUTA puurid (tehn.)
triboloogia
trimmerid
trossid
trotüül
trükimasinad
tseesium
tsementiitimine
tsentrifugaalpumbad
tsentrifuugid
tsink (metall)
tsinkimine
tsirkoon
tsirkulatsioonipumbad
tsüaanimine
tsüaneerimine KASUTA tsüaanimine
tuff
tuhamäed
tuhaväljad KASUTA tuhamäed
tuletööd
turbalõikamine KASUTA turbakaevandamine
turbatootmine KASUTA turbatööstus
turbiinid
turboagregaadid KASUTA turbiinid
turmaliin
turvas
tuulemootorid KASUTA elektrituulikud
tuuleveskid KASUTA tuulikud
tõstemasinad
tõsteseadmed KASUTA tõstemasinad
tõstukid
täppisriistad KASUTA täppisseadmed
täppisseadmed
töökindlus
tööpingid
tööpingitööstus
töörežiim (tehn.)
tööriistad
tööriistakeraamika KASUTA kermised
tööriistateras
tööstusahjud
tööstusjäätmed KASUTA tootmisjäätmed
tööstuslikud protsessid
tööstusrobotid
töövahendid KASUTA tööriistad
türkiis
universaalliigendid
utiil KASUTA teisene toore
uttegaas KASUTA poolkoksgaas
uushõbe
vaakumaparaadid
vaakumitehnika
vaakummetallurgia
vaakumpumbad
vaakumsulatus
vabasepistamine KASUTA sepistamine
vajukaevud
vajumid
valamine KASUTA valu (tehn.)
valamistehnikad
valandid
valgevask KASUTA messing
valgustusgaas KASUTA koksigaas
valtsimine
valu (metall.) KASUTA valu (tehn.)
valu (tehn.)
valumalm KASUTA malm
valutehased
valutehnoloogia KASUTA valu (tehn.)
valutööd KASUTA valu (tehn.)
vanaadium
vanametall
vananemine (tehn.) KASUTA materjalide vananemine
vanaraud KASUTA vanametall
vardad
varingud
varraskonstruktsioonid KASUTA vardad
varuosad
vasesulamid
vasetamine
vasetööstus
vask
vedelad maavarad
vedelad määrded KASUTA määrdeõlid
vedrud
veealune puurimine KASUTA allveepuurimine
veekraanid KASUTA kraanid
veerelaagrid
veeturbiinid KASUTA hüdroturbiinid
veetõsteseadmed
ventiilid
vesijahutus
vesiveskid
veskid
viilimine KASUTA metallide lõiketöötlemine
viimistlemine KASUTA viimistlustööd
viimistlustööd
vinklid KASUTA nurgikud
volfram
vormimine
võllid
võtmed KASUTA lukud
väikelaevaehitus
väljamine KASUTA kaevandamine
värvilised metallid KASUTA mitteraudmetallid
värvilismetallid KASUTA mitteraudmetallid
vääriskivid
väärismetallid
õhkimine KASUTA lõhkamine
õhukesed katted
õlid
õlitamine KASUTA määrimine
õmblusmasinad
äärikud
ülekandemehhanismid KASUTA ülekanne (tehn.)
ülekanne (tehn.)
ülelaadimine