1410 06 PSÜHHOLOOGIA
Prindi | E-postile | Salvesta
  
16PF (test)
A-tüüpi isiksus KASUTA A-tüüpi käitumine
A-tüüpi käitumine
aastaajaline depressioon KASUTA sesoonne depressioon
abistamine
abstraheerimine
abstraktsioon KASUTA abstraheerimine
adaptatsioon (psühh.) KASUTA kohanemine
Adleri psühhoteraapia KASUTA individuaalpsühholoogia
afektid
afektiivne areng KASUTA emotsionaalne areng
afektiivne käitumine
afektiivsed häired KASUTA meeleoluhäired
afirmatsioonid
agorafoobia
agressiivsus
ahnus
aistingud
aitamine KASUTA abistamine
ajalooline psühholoogia
ajaloopsühholoogia
ajataju
ajupoolkerad
akadeemilise võimekuse testid KASUTA akadeemilised testid
akadeemilised testid
akraasia KASUTA tahtenõrkus
aktiivsus- ja tähelepanuhäire
aktseleratsioon
alateadvus
alaväärsuskompleks
aleksandertehnika KASUTA Alexanderi tehnika
Alexanderi tehnika
algatusvõime
altruism
analüütiline psühholoogia
andekad lapsed
andekus
andekusindeks KASUTA intelligentsusindeks
andestamine
androgüünia
anonüümsus
anorgasmia KASUTA seksuaalhäired
antropofoobia KASUTA sotsiaalfoobia
apaatia
apaatsus KASUTA apaatia
apertseptsioon (psühh.)
arenguhäired
arengupsühholoogia
arengupuuded KASUTA arenguhäired
arenguteooriad
argimõtlemine KASUTA tavamõtlemine
argipsühholoogia
arglikkus
arhetüübid
armastus
armukadedus
arsti-patsiendi suhe
aru ja mõistus KASUTA mõistus
arukus KASUTA intelligentsus
arusaamine
arutlemine
arvamused
arvutisõltuvus KASUTA internetisõltuvus
Aspergeri sündroom
assotsiatsionism
assotsiatsioonid (psühh.)
assotsiatsioonikatse KASUTA eksperimentaalpsühholoogia
astraalkeha
astraalprojektsioon
atraktiivsus
atributsioon
au
ausus
autism
autistlik häire KASUTA autism
autobiograafiline mälu KASUTA episoodiline mälu
autogeenne treening
autohüpnoos KASUTA enesehüpnoos
automaatkirjutamine
automatism (psühh.)
autoritaarsus
autoriteet
autosugestioon
avalus KASUTA avameelsus
avameelitsemine KASUTA avameelsus
avameelsus
beebid KASUTA imikud
biblioteraapia
biheiviorism
biogeneetiline reegel
bioloogiline psühholoogia KASUTA biopsühholoogia
bioloogilised vajadused
biopsühholoogia
biorütmid
biotagasiside
biseksuaalsus
deduktiivsed meetodid KASUTA deduktsioon
deduktsioon
delinkventne käitumine
depressioon
deviantne käitumine KASUTA hälbiv käitumine
diferentsiaalpsühholoogia
diskreetsus KASUTA taktitunne
diskursus KASUTA diskursusanalüüs
diskursusanalüüs
dispositsioonid (psühh.) KASUTA kalduvused
distress KASUTA stress
Dorpati religioonipsühholoogia koolkond
dünaamiline psühholoogia
düstress KASUTA stress
eakate sotsioloogia KASUTA sotsiaalgerontoloogia
ealised iseärasused
eapsühholoogia KASUTA arengupsühholoogia
earühmad
ebaedu
ebakindlus
ebaküpsus
ebataju KASUTA hallutsinatsioonid
ebatavalised teadvusseisundid KASUTA muutunud teadvusseisundid
edukartus
edukus
edukustestid KASUTA saavutustestid
edutus KASUTA ebaedu
eelarvamused
eelteadvus KASUTA teadvus
eesmärgid
eesmärgid (psühh.) KASUTA eesmärgid
eeterkeha
ego
ego kaitsemehhanismid KASUTA kaitsemehhanismid (psühh.)
egopsühholoogia
eidetism
eitamine
eitavad hoiakud KASUTA eitamine
eksamihirm KASUTA eksamipalavik
eksamikartus KASUTA eksamipalavik
eksaminärv KASUTA eksamipalavik
eksamipalavik
ekshibitsionism
eksimused
eksistentsiaalne psühholoogia
eksistentsiaalpsühholoogia KASUTA eksistentsiaalne psühholoogia
eksitaju KASUTA illusioonid
eksitoimingud KASUTA eksimused
eksperimentaalpsühholoogia
ekstaas
ekstrasensid KASUTA ekstrasensitiivid
ekstrasensitiivid
ekstrasensoorika KASUTA meelteväline taju
ekstrasensoorne ravi KASUTA meelteväline taju
ekstraverdid KASUTA ekstravertsus
ekstravertsus
elektiivne mutism KASUTA mutism
Elektra kompleks
ellusuhtumisviis KASUTA mentaliteet
elukaar
eluperioodid KASUTA elukaar
elutsükkel (inimene) KASUTA elukaar
ema-lapse suhe
emad
emadus
emotsionaalne areng
emotsionaalne intelligentsus
emotsionaalne kasvatus KASUTA tundekasvatus
emotsionaalne kohanemine
emotsionaalne stress KASUTA stress
emotsionaalse vabastamise tehnikad KASUTA koputamisteraapia
emotsionaalse välja teraapia KASUTA koputamisteraapia
emotsionaalsed seisundid
emotsionaalsed vajadused KASUTA psühholoogilised vajadused
emotsioonid
emotsioonide vabastamise tehnikad KASUTA koputamisteraapia
empaatia
eneseabi
eneseabirühmad
eneseaktualiseerimine KASUTA eneseteostus
eneseanalüüs
eneseaustus KASUTA eneseväärikus
eneseavamine
eneseavastamine KASUTA eneseleidmine
eneseavastus KASUTA eneseleidmine
enesedistsipliin
eneseefektiivsus KASUTA enesetõhusus
enesehalvamine KASUTA enesenurjamine
enesehindamine
enesehinnang
enesehävituslik käitumine
enesehüpnoos
eneseidentiteet KASUTA enesemääratlus
enesejuhtimine
enesekahjustused KASUTA enesevigastamine
enesekasvatus
enesekehtestamine
enesekehtestav käitumine KASUTA enesekehtestamine
enesekindlus
enesekontroll
enesekuvand KASUTA minapilt
eneseleidmine
enesemaksmapanek KASUTA enesekehtestamine
enesemääratlus
enesenurjamine
eneseotsing KASUTA eneseleidmine
enesepaljastamine (psühh.) KASUTA eneseavamine
enesepettus
eneseregulatsioon (psühh.) KASUTA enesejuhtimine
enesesisendus KASUTA autosugestioon
enesessesulgumine KASUTA autism
enesetaju KASUTA enesemääratlus
enesetapud KASUTA suitsiidid
enesetapumõtted KASUTA suitsidaalne käitumine
eneseteadlikkus KASUTA eneseteadvus
eneseteadvus
eneseteostus
enesetõhusus
eneseusaldus
enesevaatlus KASUTA introspektsioon
enesevalitsemine KASUTA enesekontroll
enesevigastamine
eneseväljendus
eneseväärikus
eneseväärtustamine KASUTA enesehinnang
enkulturatsioon
ennast kaitsev käitumine KASUTA minakaitsevõtted
ennasthävitav käitumine KASUTA enesehävituslik käitumine
enneagrammid
episoodiline mälu
eraklikkus
eraklus (elulaad) KASUTA eraklikkus
erakud KASUTA eraklikkus
ergutamine
eripsühholoogia
erivajadustega lapsed
erootika
erotomaania KASUTA hüperseksuaalsus
esinemispalavik
eskapism
esmane mälu KASUTA lühiajaline mälu
esteetiline meel KASUTA ilumeel
etniline identiteet KASUTA rahvuslik identiteet
etnilised hoiakud
etnopsühholoogia
etnotsentrism
etteteadmine KASUTA ettetunnetamine
ettetunnetamine
ettevõtlikkus
euroidentiteet
Euroopa identiteet KASUTA euroidentiteet
eustress KASUTA stress
evolutsiooniline psühholoogia
evolutsioonipsühholoogia KASUTA evolutsiooniline psühholoogia
fanatism
fantaasia
feminiinsus
fenomenoloogiline psühholoogia
fetišism
filosofeerimine KASUTA arutlemine
filosoofiline psühholoogia
finantspsühholoogia
flegmaatikud
foobiad
frenoloogia
freudism
frustratsioon
funktsionaalne psühholoogia
funktsionalism (psühh.) KASUTA funktsionaalne psühholoogia
füsiognoomika
füsioloogiline psühholoogia KASUTA psühhofüsioloogia
füsioloogilised vajadused KASUTA bioloogilised vajadused
füüsiline areng
füüsilised vajadused KASUTA bioloogilised vajadused
geneetiline epistemoloogia
geneetiline psühholoogia
Genfi koolkond (psühh.) KASUTA geneetiline epistemoloogia
geniaalsus
gerontoloogia
gerontopsühholoogia
gestaltpsühholoogia KASUTA geštaltpsühholoogia
gestaltteraapia KASUTA geštaltteraapia
geštaltpsühholoogia
geštaltteraapia
gongiteraapia KASUTA heliteraapia
grafoloogia
grafomotoorika
grupi struktuur
grupidünaamika
grupiidentiteet
grupikommunikatsioon
grupikonfliktid
grupikäitumine
grupiotsustamine
grupiprotsessid KASUTA grupidünaamika
grupipsühholoogia
grupis otsustamine KASUTA grupiotsustamine
grupisisesed protsessid KASUTA grupidünaamika
grupisisesed suhted KASUTA grupisuhted
grupistereotüübid KASUTA stereotüübid
grupisuhted
grupiteraapia
grupitöö KASUTA rühmatöö
gruppide psühholoogia KASUTA grupipsühholoogia
gruppidevahelised protsessid KASUTA grupidünaamika
gruppidevahelised suhted KASUTA grupisuhted
haarderefleks KASUTA refleksid
haavatavus
haiguskäitumine
haistmine
haistmismeel KASUTA haistmine
halastus
hallutsinatsioonid
hariduspsühholoogia KASUTA pedagoogiline psühholoogia
harjumused
heliteraapia
heteroseksuaalsus
heuristika
heuristilised meetodid KASUTA heuristika
hingehoid
hingerahu KASUTA meelerahu
hinnangud
hirm
hiromantia
hoiakud
hoiakupsühholoogia
homoerootika
homofoobia
homoseksuaalid
homoseksuaalsus
hoolimatus KASUTA apaatia
hoolivus KASUTA empaatia
humanistlik psühholoogia
huumorimeel
huvid
häbelikkus KASUTA arglikkus
häbi
häbimärgistamine (psühh.) KASUTA sildistamine (psühh.)
hälbeline seksuaalkäitumine
hälbiv käitumine
hälviklapsed KASUTA erivajadustega lapsed
hüperaktiivsed lapsed
hüperseksuaalsus
hüpnoos
hüsteeria
id (psühh.)
identiteet
igatsus KASUTA nostalgia
igavlemine KASUTA igavus
igavus
ihad
illusioonid
ilumeel
ilutaju KASUTA ilumeel
imago KASUTA kuvand
imelapsed
imidž KASUTA kuvand
imikud
imiteerimine KASUTA matkimine
impotentsus
impulsiivsus
indigolapsed
individuaalne areng KASUTA ontogenees
individuaalne käitumine
individuaalpsühholoogia
individuaalsed erinevused
individuaalsed iseärasused KASUTA individuaalsus
individuaalsus
individualism
indiviidid (filos.)
infantiilsus KASUTA infantilism
infantilism
infoprotsesside psühholoogia KASUTA kognitiivne psühholoogia
infotöötlus (inimene) KASUTA infotöötlus (psühh.)
infotöötlus (psühh.)
infotöötlusoskused
inimene-masin-süsteemid
inimese arengu teooriad KASUTA arenguteooriad
inimese käitumine KASUTA käitumine
inimese-arvuti interaktsioon
inimestevahelised suhted KASUTA inimsuhted
inimloomus
inimsuhted
initsiatiiv KASUTA algatusvõime
inseneripsühholoogia KASUTA tehnopsühholoogia
inspiratsioon
instinktid
instrumentaalne tingimine KASUTA operantne tingimine
integraaliteooria (filos.)
integraalne lähenemine KASUTA integraaliteooria (filos.)
intellekt KASUTA mõistus
intellektuaalne areng
intellektuaalsed võimed KASUTA vaimsed võimed
intelligentsus
intelligentsusindeks
intelligentsuskvoot KASUTA intelligentsusindeks
intelligentsustestid
interaktsioon (sotsiol.)
internalisatsioon
internetisõltuvus
interpersonaalne pertseptsioon KASUTA isikutaju
interpretatsioon
introspektiivne teadlikkus KASUTA introspektsioon
introspektsioon
introverdid KASUTA introvertsus
introvertsus
intsest
intuitsioon
IQ KASUTA intelligentsusindeks
isa-lapse suhe
isadus
isatus
ise
isejuhtimine (psühh.) KASUTA enesejuhtimine
iseloom KASUTA iseloomujooned
iseloomu areng KASUTA isiksuse areng
iseloomujooned
isendiareng KASUTA ontogenees
iseseisvus (psühh.)
isesus KASUTA isiksus
isetus KASUTA altruism
isiklik identiteet KASUTA personaalne identiteet
isiklik ruum (psühh.) KASUTA isikuruum
isiksus
isiksuse areng
isiksuse identiteet KASUTA isiksus
isiksusehäired KASUTA isiksushäired
isiksusekeskne teraapia KASUTA kliendikeskne teraapia
isiksuseomadused
isiksusepsühholoogia
isiksusestiilid
isiksuseteooriad
isiksusetüpoloogia
isiksushäired
isiksustestid
isikukeskne lähenemine KASUTA kliendikeskne teraapia
isikuomadused KASUTA isiksuseomadused
isikupära KASUTA individuaalsus
isikuruum
isikutaju
jonn
juhtimiskompetents KASUTA juhtimisvõime
juhtimisoskused KASUTA juhtimisvõime
juhtimispsühholoogia
juhtimisvõime
julgus
julmus
Jungi psühholoogia KASUTA analüütiline psühholoogia
jõustamine KASUTA võimestamine
jõutamine KASUTA võimestamine
jäljendamine KASUTA matkimine
kaassõltuvus
kaastundmus KASUTA kaastunne
kaastunne
kadedus
kainikud
kaitsemehhanismid (psühh.)
kalduvused
kangelaslikkus
kannatamine KASUTA kannatused
kannatused
Kanneri sündroom KASUTA autism
karakter KASUTA iseloomujooned
karakteroloogia
karisma
karismaatilisus KASUTA karisma
karistamine
kartus KASUTA hirm
kasvatuspsühholoogia KASUTA pedagoogiline psühholoogia
kasvatusraskustega lapsed KASUTA probleemsed lapsed
kasvukeskkond
kategoriseerimine
kaubanduspsühholoogia
kaugtunnetus KASUTA kaugvaatlus
kaugvaatlemine KASUTA kaugvaatlus
kaugvaatlus
kavatsused
keele omandamine
keeleline areng
keelepsühholoogia KASUTA psühholingvistika
kehakeel
kehaline areng KASUTA füüsiline areng
kehavälised kogemused
kehavälised olekud KASUTA kehavälised kogemused
kehtestav käitumine KASUTA enesekehtestamine
keskeakriis
keskendumine KASUTA kontsentreerumine (psühh.)
keskiga
keskkonnapsühholoogia
kiindumus KASUTA seotus (psühh.)
kiitmine
kiitus KASUTA kiitmine
kinnitused (psühh.) KASUTA afirmatsioonid
kirglikkus
kirjeldav psühholoogia KASUTA mõistev psühholoogia
kisa KASUTA nutt
klassikaline tingimine
klassiteadvus
klaustrofoobia
kliendikeskne nõustamine KASUTA kliendikeskne teraapia
kliendikeskne teraapia
kliiniline psühholoogia
kodeerimine (psühh.) KASUTA meeldejätmine
koduigatsus KASUTA nostalgia
koerahirm KASUTA künofoobia
koertekartus KASUTA künofoobia
kogemused
kogemusnõustamine
kognitiiv-käitumisteraapia
kognitiivne areng
kognitiivne dissonants
kognitiivne kontroll KASUTA kognitiivsed stiilid
kognitiivne lingvistika
kognitiivne neuroteadus
kognitiivne psühholoogia
kognitiivne rehabilitatsioon KASUTA neurorehabilitatsioon
kognitiivne teraapia KASUTA kognitiivteraapia
kognitiivne õppimine
kognitiivsed häired
kognitiivsed kaardid
kognitiivsed mudelid
kognitiivsed protsessid
kognitiivsed stiilid
kognitiivsed võimed
kognitiivteadus
kognitiivteraapia
kognitiivõpe KASUTA kognitiivne õppimine
kognitsioon KASUTA tunnetus
kogukonnad
kohaidentiteet
kohalolekutunne
kohanematus KASUTA kohanemisraskused
kohanemine
kohanemisraskused
kohanemisvõime
kohtupsühholoogia KASUTA õiguspsühholoogia
kohusetundlikkus KASUTA kohusetunne
kohusetunne
koleerikud
kollektiivalateadvus KASUTA kollektiivne alateadvus
kollektiivne alateadvus
kollektiivne käitumine
kollektiivne mälu
kollektiivne otsustamine KASUTA grupiotsustamine
kollektiivne teadvustamatus KASUTA kollektiivne alateadvus
kollektiivse mälu uuringud KASUTA mälu-uuringud
kollektivism
kolorteraapia KASUTA värvusteraapia
kommunikatsioonipsühholoogia KASUTA suhtlemispsühholoogia
kompetentsus
kompleksid (psühh.)
kompulsiivne ostmine KASUTA ostusõltuvus
konfliktid
konnektsionism
konstruktiivne õppimine
konstruktiivõpe KASUTA konstruktiivne õppimine
konsultatsioonid
konsulteerimine KASUTA nõustamine
kontrollmeisterlikkuse teooria
kontsentreerumine (psühh.)
konversioonihäire KASUTA dissotsiatiivsed häired
koolifoobia KASUTA koolihirm
koolihirm
koolikartus KASUTA koolihirm
kooliküpsus KASUTA koolivalmidus
koolipsühholoogia
koolipsühholoogid
koolistress
koolivägivald
kooliväsimus
koormamine (med.) KASUTA füüsiline koormus
kooskonnad
kooskonnapsühholoogia
koputamisteraapia
koputusmeetod KASUTA koputamisteraapia
koputusteraapia KASUTA koputamisteraapia
korrektsioonipsühholoogia KASUTA õiguspsühholoogia
kosmosepsühholoogia
kriisiabi
kriitiline mõtlemine
kriitiline psühholoogia
kriminaalne käitumine KASUTA delinkventne käitumine
kriminaalpsühholoogia
kristall-lapsed
kristallilapsed KASUTA kristall-lapsed
kromoteraapia KASUTA värvusteraapia
ksenofoobia
kujund
kujundmõtlemine
kujupsühholoogia KASUTA geštaltpsühholoogia
kujutiste tajumine
kujutlused
kujutlusvõime
kultuuridevaheline psühholoogia
kultuurierinevused
kultuuriidentiteet KASUTA kultuuriline identiteet
kultuuriline identiteet
kultuuriline psühholoogia KASUTA kultuuripsühholoogia
kultuurilis-ajalooline psühholoogia
kultuuripsühholoogia
kunstiline kujund KASUTA kujund
kunstipsühholoogia
kunstitaju
kunstiteraapia
kurbus
kuritegelik käitumine KASUTA delinkventne käitumine
kurnatus KASUTA väsimus (biol.)
kurtide psühholoogia KASUTA surdopsühholoogia
kutsesobivus
kuues meel KASUTA meelteväline taju
kuulamine
kuulekus
kuulmine
kuulmispuuded
kuulmistaju
kuutõbi KASUTA somnambulism
kuvand
kõiksuse teooria KASUTA integraaliteooria (filos.)
kõlbeline areng
kõlbelised tundmused
kõne
kõne areng
kõnehirm
kõnetaju
kõrgenenud libiido KASUTA hüperseksuaalsus
kõurikud KASUTA probleemsed lapsed
käekiri
käeline suhtlus KASUTA mitteverbaalne kommunikatsioon žestid
käelisus
käevaatamine KASUTA hiromantia
käitumine
käitumis- ja emotsionaalsed häired
käitumishäired
käitumishälbed KASUTA käitumishäired
käitumiskultuur
käitumismallid KASUTA käitumisnormid
käitumismeditsiin KASUTA tervisepsühholoogia
käitumismuutused
käitumisnormid
käitumisprobleemid KASUTA käitumishäired
käitumisprobleemidega lapsed KASUTA probleemsed lapsed
käitumispsühholoogia
käitumisrahandus KASUTA finantspsühholoogia
käitumisteraapia
käitumisökonoomika
käitumuslik rahandusteooria KASUTA finantspsühholoogia
künofoobia
küpsus
lagedapelgus KASUTA agorafoobia
lagendikupelgus KASUTA agorafoobia
lahenduskeskne lühiteraapia KASUTA lahenduskeskne teraapia
lahenduskeskne teraapia
lapse arendamine
lapse areng
lapse seksuaalne ärakasutamine KASUTA seksuaalne väärkohtlemine
lapse-ema suhe KASUTA ema-lapse suhe
lapse-isa suhe KASUTA isa-lapse suhe
lapse-kooli suhe KASUTA õpetaja-õpilase suhe
lapse-vanema suhe KASUTA lapsevanema-lapse suhe
lapsed
lapseea sooidentsuse häire KASUTA hälbeline seksuaalkäitumine
lapsepsühholoogia
lapsepõlv
lapsepärasus KASUTA infantilism
lapsevanema-lapse suhe
lastepsühholoogid
lavahirm KASUTA esinemispalavik
lein
lennunduspsühholoogia
libiido
liigutused
liikluspsühholoogia
liikumine
liikumistaju
logofoobia KASUTA kõnehirm
logoteraapia
lohutus
loogiline mõtlemine
loomapsühholoogia
loomateraapia
loomeprotsess
loomevõime KASUTA loovus
loomingupsühholoogia
lootus
loov mõtlemine
loovteraapia
loovus
loovuse teooria
loovuse testid
loovusõpetus
lugejapsühholoogia KASUTA lugemispsühholoogia
lugemispsühholoogia
lugupeetavus KASUTA autoriteet
lõdvestumine
lõõgastumine KASUTA lõdvestumine
läbipõlemine (psühh.)
läbipõlemissündroom KASUTA läbipõlemine (psühh.)
lähisõltuvus
lühiajaline mälu
lühimälu KASUTA lühiajaline mälu
maimikud KASUTA väikelapsed
maine KASUTA kuvand
maitsmine
majanduspsühholoogia
manipuleerimine
marginaalsus
masendus KASUTA depressioon
maskuliinsus
masohhism
massikommunikatsioonipsühholoogia KASUTA meediapsühholoogia
massipsühholoogia
massipsühhoos
massiteadvus
matemaatiline kirjaoskus
meditatsioon
meditatsioonimuusika
meditsiinipsühholoogia KASUTA kliiniline psühholoogia
meediapsühholoogia
meeldejätmine
meeldetuletamine KASUTA meenutamine
meeleheide
meeleolu KASUTA emotsionaalsed seisundid
meelepetted KASUTA hallutsinatsioonid illusioonid
meelerahu
meeleseisundid KASUTA psüühilised seisundid
meelespidamine
meeleteadlikkus KASUTA teadlikkus (psühh.)
meelevirgus KASUTA teadlikkus (psühh.)
meelsus KASUTA mentaliteet
meelteväline taju
meenutamine
mehepsühholoogia
Meie kuvand
melanhoolikud
melanhoolne depressioon KASUTA depressioon
mentaalne representatsioon
mentaalsed mudelid
mentaalsed seisundid KASUTA psüühilised seisundid
mentaalsus KASUTA vaimsus
mentaliteediajalugu
mentaliteet
mesmerism
metakognitsioon
miimika
militaarpsühholoogia
mina-esitus
mina-kontseptsioon KASUTA enesemääratlus
minakaitsevõtted
minakujutlus KASUTA minapilt
minakuvand KASUTA minapilt
minapilt
minateadvus KASUTA eneseteadvus
minatoimivus KASUTA eneseteostus
misogüünia
mittesõnaline suhtlus KASUTA mitteverbaalne kommunikatsioon
mitteverbaalne kommunikatsioon
MMPI (test)
mnemoonika KASUTA mnemotehnika
mnemotehnika
motiivid (psühh.) KASUTA motivatsioon
motivatsioon
motiveerimine KASUTA motivatsioon
motoorika
motoorne areng
motoorne võimekus KASUTA motoorsed võimed
motoorsed võimed
mulje KASUTA kuvand
murdeealised KASUTA teismelised
mure
mutism
muusikapsühholoogia
muusikateraapia
muutunud teadvusseisundid
mõistete kujunemine
mõistev psühholoogia
mõistmine KASUTA arusaamine
mõistus
mõjutamine
mõjuvõim KASUTA autoriteet
mõlemakäelisus KASUTA käelisus
mõtlemine
mõtlemise arendamine
mõtlemise areng
mõtlemisprotsessid
mõtlemisstruktuurid
mõtlemisviisid KASUTA mõtlemine
mõtlus KASUTA meditatsioon
mõttejõud
mõttevormid KASUTA mõtlemine
mõtteväljateraapia KASUTA koputamisteraapia
mäletamine
mälu (psühh.)
mälu maht (psühh.)
mälu-uuringud
mäluprotsessid
mälutehnika KASUTA mnemotehnika
mälutreening KASUTA mnemotehnika
mäng KASUTA mängimine
mäng (loomad) KASUTA mängimine
mängimine
mänguteraapia
mürsikud KASUTA teismelised
naer
naiselikkus KASUTA feminiinsus
naisepsühholoogia
naistevihkamine KASUTA misogüünia
narkomaania
nartsissism
nauding
negativism
nekrofiilia
neobiheiviorism
neofreudism
neosüvapsühholoogia KASUTA neofreudism
netisõltuvus KASUTA internetisõltuvus
neurolingvistiline programmeerimine
neuropsühholoogia
neuropsühholoogiline hindamine
neuropsühholoogilised aspektid
neuropsühholoogilised testid KASUTA neuropsühholoogiline hindamine
neurorehabilitatsioon
neuroökonoomika
noorteuuringud
noorukipsühholoogia
noorusiga
nostalgia
NP hindamine KASUTA neuropsühholoogiline hindamine
nutmine KASUTA nutt
nutt
nõustamine
nõustamispsühholoogia KASUTA psühholoogiline nõustamine
nägemismälu
nägemispsühholoogia
nägemistaju
nägemused
näoilmed KASUTA miimika
näojooned
näoväljendused KASUTA miimika
nümfomaania KASUTA hüperseksuaalsus
Oidipuse kompleks
oligofrenopsühholoogia
oma (kuvand) KASUTA Meie kuvand
omakasupüüdlikkus KASUTA egoism
omakasupüüdmatus KASUTA altruism
omandatud käitumine
ontogenees
ootus (psühh.)
ootused
operantne tingimine
operantne õppimine KASUTA operantne tingimine
operatiivmälu KASUTA töömälu
optiline liikumisväli
optilised illusioonid
optimism
organisatsioonipsühholoogia
orientatsioon
osavõtlikkus KASUTA kaastunne
osavõtmatus KASUTA apaatia
oskused
ostusõltuvus
otsustamine
paanika
paarisuhted
paariteraapia
paindlikkus
paljastamine KASUTA ekshibitsionism
paranormaalsed nähtused
parapsühholoogia
patopsühholoogia KASUTA psühhopatoloogia
patsiendi-arsti suhe KASUTA arsti-patsiendi suhe
pedagoogiline psühholoogia
pedandid KASUTA pedantsus
pedantsus
pedofiilia
pedoloogia (ped.)
perekonnapsühholoogia
perekonnapsühholoogid KASUTA perepsühholoogid
perepsühholoogia KASUTA perekonnapsühholoogia
perepsühholoogid
peresuhted
personaalidentiteet KASUTA personaalne identiteet
personaalne identiteet
pertseptsioon KASUTA taju
perversioonid KASUTA seksuaalsuunitluse häired
pessimism
Piaget' koolkond KASUTA geneetiline epistemoloogia
pieteeditunne KASUTA taktitunne
pikaajaline mälu
pilgujälgimine
piltmõtlemine KASUTA kujundmõtlemine
pimeda aja depressioon KASUTA sesoonne depressioon
pimedusekartus
pingeseisundid
poliitiline psühholoogia
poltergeist
polügraafitestid
positiivne mõtlemine
positiivne psühholoogia
positiivne sarrustus KASUTA sarrustus (psühh.)
positiivsed kinnitused KASUTA afirmatsioonid
postpartuaaldepressioon KASUTA sünnitusjärgne depressioon
praanakeha KASUTA eeterkeha
praiming (psühh.)
prekognitsioon KASUTA ettetunnetamine
primaalkarje KASUTA primaalteraapia
primaalteraapia
primaarne mälu KASUTA lühiajaline mälu
privaatsus
probleemide lahendamine
probleemsed lapsed
projektiivtestid
psühhiaatriline rehabilitatsioon KASUTA psühhosotsiaalne rehabilitatsioon
psühhoakustika
psühhoanalüüs
psühhoanalüütikud
psühhobioloogia KASUTA biopsühholoogia
psühhodiagnostika
psühhodraama
psühhodünaamika
psühhodünaamiline teraapia
psühhofüsioloogia
psühhofüüsika
psühhogenees
psühhohuligaanid
psühhohügieen
psühhokinees
psühhokliima
psühholingvistika
psühholoogia
psühholoogia ajalugu
psühholoogia koolkonnad
psühholoogia suunad KASUTA psühholoogia koolkonnad
psühholoogiavoolud KASUTA psühholoogia koolkonnad
psühholoogid
psühholoogiline antropoloogia
psühholoogiline ettevalmistus
psühholoogiline heaolu KASUTA meelerahu
psühholoogiline isiklik ruum KASUTA isikuruum
psühholoogiline nõustamine
psühholoogiline sõda
psühholoogiline testimine KASUTA psühhomeetria
psühholoogiline treening
psühholoogiline õhkkond KASUTA psühhokliima
psühholoogilised aspektid
psühholoogilised kaitsemehhanismid KASUTA kaitsemehhanismid (psühh.)
psühholoogilised mõjud
psühholoogilised teooriad
psühholoogilised testid
psühholoogilised uuringud
psühholoogilised vajadused
psühhomeetria
psühhomotoorika KASUTA psühhomotoorne talitlus
psühhomotoorne talitlus
psühhopaatia
psühhopatoloogia
psühhoseksuaalne areng
psühhoseksuaalne käitumine KASUTA seksuaalkäitumine
psühhoseksuaalse orientatsiooni hälbed KASUTA seksuaalsuunitluse häired
psühhoseksuaalsed häired KASUTA seksuaalhäired
psühhosemiootika
psühhosomaatika
psühhosotsiaalne areng
psühhosotsiaalne meditsiin KASUTA psühhosotsiaalne rehabilitatsioon
psühhosotsiaalne rehabilitatsioon
psühhosotsiaalne taastusravi KASUTA psühhosotsiaalne rehabilitatsioon
psühhosüntees
psühhotehnika
psühhoteraapia
psühhoterapeudid
psühhotraumad
psüühika
psüühikahäired
psüühiline areng KASUTA vaimne areng
psüühiline enesekaitse KASUTA kaitsemehhanismid (psühh.)
psüühiline kaitse KASUTA kaitsemehhanismid (psühh.)
psüühilised kaitsemeetodid KASUTA kaitsemehhanismid (psühh.)
psüühilised protsessid
psüühilised seisundid
puberteediealised KASUTA teismelised
puberteetikud KASUTA teismelised
puhtsüdamlikkus KASUTA avameelsus
pühendumine
püromaania
püsimälu KASUTA pikaajaline mälu
rahulolematus
rahulolu
rahvapsühholoogia KASUTA argipsühholoogia
rahvuslik identiteet
rahvuslik iseloom
rahvuspsühholoogia KASUTA etnopsühholoogia
rahvusstereotüübid
rakenduspsühholoogia
rambipalavik KASUTA esinemispalavik
raskestikasvatatavad lapsed KASUTA probleemsed lapsed
rassi-identiteet
rassipsühholoogia
ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia
ratsionaal-emotiivne teraapia KASUTA ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia
ratsionaalne psühhoteraapia KASUTA ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia
reaalsusteraapia
reaktiivsus (psühh.)
reaktsiooniaeg
refleksid
refleksioon
refleksoloogia (psühh.)
refleksoloogia (ravi)
rekapitulatsiooni hüpotees KASUTA biogeneetiline reegel
rekapitulatsiooniteooria KASUTA biogeneetiline reegel
reklaamipsühholoogia
religioonipsühholoogia
religioosne käitumine
reputatsioon KASUTA kuvand
rigiidsus (psühh.)
rinnalapsed KASUTA imikud
riskikalduvus
riskikäitumine
riskitaju
Rorschachi test
Rorschachi tindipleki test KASUTA Rorschachi test
rumalus
ruumikäitumine
ruumilised kujutlused
ruumimälu
ruumitaju
rõõm
rühmateraapia KASUTA grupiteraapia
rühmatöö
rühmaõpe KASUTA rühmatöö
saavutusmotivatsioon
saavutustestid
saavutusvajadus
sadism
sadomasohhism
salgamine KASUTA eitamine
sallimatus
sallivus
samastamine KASUTA identifitseerimine
sangviinikud
sarrustus (psühh.)
satüriaas KASUTA hüperseksuaalsus
seiklusteraapia
seisukohad KASUTA hoiakud
sekkumine
seks KASUTA suguelu
seksapiil KASUTA seksuaalsus
seksisõltuvus KASUTA hüperseksuaalsus
seksiteraapia KASUTA seksuaalteraapia
seksuaaldüsfunktsioonid KASUTA seksuaalhäired
seksuaaleetika
seksuaalelu KASUTA suguelu
seksuaalfunktsiooni häired KASUTA seksuaalhäired
seksuaalhäired
seksuaalhälbed KASUTA hälbeline seksuaalkäitumine
seksuaaliha KASUTA libiido
seksuaalkäitumine
seksuaalmoraal KASUTA seksuaaleetika
seksuaalne ahistamine
seksuaalne identiteet KASUTA seksuaalne orientatsioon
seksuaalne orientatsioon
seksuaalne paljastamishäire KASUTA ekshibitsionism
seksuaalne suundumus KASUTA seksuaalne orientatsioon
seksuaalne sättumus KASUTA seksuaalne orientatsioon
seksuaalne väärkohtlemine
seksuaalne ärakasutamine KASUTA seksuaalne väärkohtlemine
seksuaalpsühholoogia
seksuaalsus
seksuaalsuunitluse häired
seksuaalteraapia
seksuoloogia
sekundaarne mälu KASUTA pikaajaline mälu
selektiivne mutism KASUTA mutism
selektiivne tähelepanu
selgeltnägemine
semantiline mälu
sensiiblus KASUTA tundlikkus
sensitiivid KASUTA ekstrasensitiivid
sensomotoorika
sensoorne mälu
seotus (psühh.)
sesoonne depressioon
siirus KASUTA avameelsus
sildistamine (psühh.)
sildistamise teooria KASUTA sildistamine (psühh.)
sildistamisteooria KASUTA sildistamine (psühh.)
Silva meelekontroll KASUTA Silva meetod
Silva meetod
sisehääl KASUTA sisekõne
sisekõne
sisemine enesevaatlus KASUTA introspektsioon
sisemine laps
sisemine rahu KASUTA meelerahu
sisendus KASUTA sugestioon
somnambulism
sooline identiteet
soolised erinevused
soolised stereotüübid
soopsühholoogia
soorollid
soostereotüübid KASUTA soolised stereotüübid
sootsiumid KASUTA kooskonnad
soovid
sotsiaalfoobia
sotsiaalne intelligentsus
sotsiaalne kohanemine
sotsiaalne kompetentsus KASUTA sotsiaalsed oskused
sotsiaalne käitumine
sotsiaalne soovitavus KASUTA ootused
sotsiaalne taju
sotsiaalne teadvus
sotsiaalne tunnetus KASUTA sotsiaalne taju
sotsiaalne tõrjutus
sotsiaalneuroos KASUTA sotsiaalfoobia
sotsiaalpsühholoogia
sotsiaalse käitumise häired KASUTA hälbiv käitumine
sotsiaalsed konfliktid
sotsiaalsed kooslused KASUTA kooskonnad
sotsiaalsed oskused
sotsiaalsed stereotüübid KASUTA stereotüübid
sotsiaalsed stigmad KASUTA sildistamine (psühh.)
sotsiaalsed suhted
sotsiaalsed vajadused
sotsiaalsus
sotsiaalärevushäire KASUTA sotsiaalfoobia
sotsialiseerumine
sotsiomeetria
sotsioonika
spordimotivatsioon KASUTA saavutusmotivatsioon
spordipsühholoogia
stereopsis
stereoskoopiline nägemine KASUTA stereopsis
stereotüübid
stigmad (psühh.) KASUTA sildistamine (psühh.)
stigmatiseerimine KASUTA sildistamine (psühh.)
stress
stressijuhtimine
stressitegurid KASUTA stressorid
stressorid
subjektsus
sublimatsioon (psühh.)
sugestioon
sugudevahelised suhted KASUTA paarisuhted
suguelu
sugutung KASUTA libiido
suguühendus lähisugulasega KASUTA intsest
suhete tarkus KASUTA sotsiaalne intelligentsus
suhtlemine
suhtlemishäired
suhtlemisoskused
suhtlemispsühholoogia
suhtlemisstrateegia
suhtlemistreening
suhtlus KASUTA suhtlemine
suhtlusstrateegia KASUTA suhtlemisstrateegia
suhtlustreening KASUTA suhtlemistreening
suhtumised KASUTA hoiakud
suitsidaalne käitumine
suitsiidid
suitsiidimõtted KASUTA suitsidaalne käitumine
superego
surdopsühholoogia
surmalähedased kogemused
surmatung
suultlugemine
suunataju KASUTA liikumistaju
suuraju poolkerad KASUTA ajupoolkerad
suuremeelsus KASUTA altruism
suutlikkus KASUTA võimed
sõjanduspsühholoogia KASUTA militaarpsühholoogia
sõjaväepsühholoogia KASUTA militaarpsühholoogia
sõltumatus (psühh.) KASUTA iseseisvus (psühh.)
sõltuvus KASUTA sõltuvushäired
sõltuvushaigused KASUTA sõltuvushäired
sõltuvushäired
sõnakuulelikkus KASUTA kuulekus
sõnamõtlemine KASUTA verbaalne mõtlemine
sõprus
söömishäired
südametunnistus
sünesteesia
sünnijärjekord
sünnitusjärgne depressioon
süvapsühholoogia
süüme KASUTA südametunnistus
süütamismaania KASUTA püromaania
süütunne
zoofiilia
zoopsühholoogia KASUTA loomapsühholoogia
žestid
tagasiside
tahe
tahtejõud
tahtekasvatus
tahtenõrkus
tahtlik enesevigastamine KASUTA enesevigastamine
taju
tajuhäired
tajuteooria
tajutestid
taktitunne
talent KASUTA andekus
talumatus KASUTA sallimatus
talvedepressioon KASUTA sesoonne depressioon
talvemasendus KASUTA sesoonne depressioon
tanatoloogia
tantsuteraapia
tarkus
tasu (psühh.)
tavamõtlemine
tavapsühholoogia KASUTA argipsühholoogia
teadlikkus (psühh.)
teadmuse esitus
teaduslik mõtlemine
teaduspsühholoogia
teadvelolek KASUTA teadlikkus (psühh.)
teadvus
teadvus (filos.) KASUTA teadvus
teadvuse muutunud seisundid KASUTA muutunud teadvusseisundid
teadvuse seisundid KASUTA teadvusseisundid
teadvusseisundid
teadvusseisundite muutused KASUTA muutunud teadvusseisundid
teadvustamatus KASUTA alateadvus
tegevus
tegevusaktid KASUTA toimingud (psühh.)
tegevusteooria (psühh.)
tegutsemine KASUTA tegevus
Teise kuvand
teised KASUTA Teise kuvand
teisene mälu KASUTA pikaajaline mälu
teismelised
teissoorõivastuskihu KASUTA transvestism
teksti mõistmine
telekinees KASUTA psühhokinees
telepaatia
temperamenditüübid
temperament
teravmeelsus
tervisepsühholoogia
testimine
tingitud refleksid
tingrefleksid KASUTA tingitud refleksid
TM (rel.) KASUTA transtsendentaalne meditatsioon
toimetulek
toimingud (psühh.)
tolerantsus KASUTA sallivus
topoloogiline psühholoogia
transaktsioonianalüüs (psühh.)
transpersonaalne psühholoogia
transs
transseksuaalid
transseksuaalsus
transsoolisus KASUTA transseksuaalsus
transtsendentaalne meditatsioon
transvestism
truudusemurdmine KASUTA truudusetus
truudusetus
tunded KASUTA emotsioonid
tundeelu areng KASUTA emotsionaalne areng
tundeelu häired KASUTA psüühikahäired
tundekasvatus
tundetarkus KASUTA emotsionaalne intelligentsus
tundlikkus
tunnetatud sidusus
tunnetatus KASUTA teadlikkus (psühh.)
tunnetus
tunnetus (filos.) KASUTA tunnetus
tunnetusprotsessid KASUTA kognitiivsed protsessid
tunnetuspsühholoogia KASUTA kognitiivne psühholoogia
tunnetusteraapia KASUTA kognitiivteraapia
turvatunne
tõlgendamine KASUTA interpretatsioon
tähelapsed KASUTA indigolapsed
tähelepanelik teadvelolek KASUTA teadlikkus (psühh.)
tähelepanu
tähelepanuhäire KASUTA aktiivsus- ja tähelepanuhäire
töökiusamine
töömotivatsioon
töömälu
töönarkomaania
tööpsühholoogia
töörahulolu
tööstress
tööstuspsühholoogia
töövägivald
tüflopsühholoogia
uhkus
uimastisõltuvus KASUTA narkomaania
ujedus KASUTA arglikkus
umbusaldus
unenäod
unes kõndimine KASUTA somnambulism
uneskäimine KASUTA somnambulism
unistused
unustamine
usaldus
usundipsühholoogia KASUTA religioonipsühholoogia
uudishimu
uuspsühhoanalüüs KASUTA neofreudism
vabasurm KASUTA suitsiidid
vaginism KASUTA seksuaalhäired
vaimne areng
vaimne koormus
vaimne kurnatus KASUTA väsimus (biol.)
vaimne tervis
vaimne treening KASUTA psühholoogiline treening
vaimne võimekus KASUTA intelligentsus
vaimne vägivald
vaimse arengu peetus
vaimse võimekuse testid KASUTA vaimsete võimete testid
vaimsed häired KASUTA psüühikahäired
vaimsed seisundid KASUTA psüühilised seisundid
vaimsed võimed
vaimsete võimete testid
vaimsete võimete treening KASUTA psühholoogiline treening
vaimsus
vaimuhaigused KASUTA psüühikahäired
vaimukus KASUTA teravmeelsus
vaimulaad KASUTA mentaliteet
vaimuseisundid KASUTA psüühilised seisundid
vaimutreening
vaist KASUTA intuitsioon
vajadused
valetamine
valikuline mutism KASUTA mutism
vanadus
vananemine (biol.)
vananemine (sotsiol.) KASUTA sotsiaalgerontoloogia
vananemisteadus KASUTA gerontoloogia
vanema-lapse suhe KASUTA lapsevanema-lapse suhe
vanuripsühholoogia KASUTA gerontopsühholoogia
vanurite sotsioloogia KASUTA sotsiaalgerontoloogia
vanuseperioodid KASUTA earühmad
vanuserühmad KASUTA earühmad
vaprus KASUTA julgus
vasakukäelisus
vasemakäelisus KASUTA vasakukäelisus
vastikus
vastuülekanne (psühh.)
veenmine
venna-õe suhted
verbaalne mõtlemine
verbaalsed võimed
viha
vihkamine
viisakus
vilumused KASUTA oskused
visuaalne maskeerimine
vormitaju
vulneraablus KASUTA haavatavus
võimed
võimekus KASUTA võimed
võimestamine
võimestumine KASUTA võimestamine
võimete testid KASUTA kehaliste võimete testid vaimsete võimete testid
võrdlev psühholoogia
võõra kuvand KASUTA Teise kuvand
võõrad KASUTA Teise kuvand
võõrahirm KASUTA ksenofoobia
võõras (kuvand) KASUTA Teise kuvand
võõraviha KASUTA ksenofoobia
väikelapsed
välimus
väljasõltuvus (psühh.)
väljateooria (psühh.)
vältimine (psühh.)
värvipsühholoogia KASUTA värvuspsühholoogia
värvitaju KASUTA värvustaju
värvuspsühholoogia
värvustaju
värvusteraapia
väsimus (biol.)
väärikus KASUTA au eneseväärikus
väärkohtlemine
väärkäitumine KASUTA hälbiv käitumine
õe-venna suhted KASUTA venna-õe suhted
õiguspsühholoogia
õnn
õpetaja-õpilase suhe
õpetajapsühholoogia
õpetatavus KASUTA õpivõimed
õpilase-õpetaja suhe KASUTA õpetaja-õpilase suhe
õpilastevahelised suhted
õpimotivatsioon
õpitud abitus
õpivõimed
õppepsühholoogia KASUTA pedagoogiline psühholoogia
õppimine
õppimispsühholoogia
õppimisteooriad
õppimisteraapia
õppimisvõime KASUTA õpivõimed
õudus
ängistus
äratundmine (psühh.)
ärevus
äripsühholoogia
ärksameelsus KASUTA teadlikkus (psühh.)
ärksus KASUTA teadlikkus (psühh.)
ärritus (füsiol.)
ökoloogiline psühholoogia
ökopsühholoogia KASUTA ökoloogiline psühholoogia
üksikisikud KASUTA indiviidid (filos.)
üksiklased KASUTA eraklikkus
üksildus
üksindus KASUTA üksildus
ükskõiksus KASUTA apaatia
üldpsühholoogia KASUTA psühholoogia
ülekanne (psühh.)
ülekoormus
üleloomulikud nähtused KASUTA paranormaalsed nähtused
ülemheliteraapia KASUTA heliteraapia
ületöötamine KASUTA läbipõlemine (psühh.)
üleväsimus KASUTA väsimus (biol.)
ülilühiajaline mälu KASUTA sensoorne mälu
ülimina KASUTA superego