1779 20 GEOLOOGIA. HÜDROL...
Prindi | E-postile | Salvesta
  
ablatsioon (geol.)
abrasioon (geol.) KASUTA murrutus
absoluutne ajaarvamine
absoluutne geokronoloogia KASUTA absoluutne ajaarvamine
absoluutne niiskus
absoluutne vanus
abüssaal KASUTA süvameri
abüssaalsed kivimid KASUTA süvakivimid
advektsioon
aegkonnad KASUTA geoloogiline ajaskaala
aerobioloogia
aerogeoloogia
aeroioonid
aeroloogia
aeromagnetiline kaardistamine KASUTA geoloogiline kaardistamine
aeronoomia
aerosoolid
agapiit KASUTA türkiis
agnaadid KASUTA lõuatud
agrohüdroloogia
agroklimatoloogia
agrometeoroloogia
agu KASUTA hämarik
aguaegkond KASUTA proterosoikum
agueoon KASUTA proterosoikum
aheraine
aherainemäed
ahhaat
aiatiigid KASUTA tiigid
aineringe
ajalooline geoloogia
ajalooline kliima
ajastud KASUTA geoloogiline ajaskaala
akritarhid
aksiniit
aktinomeetria
aktinomeetrilised mõõtmised
akumulatsioon (geol.) KASUTA kuhjumine (geol.)
akustiline tomograafia
akvatooriumid
alabaster
alamikud
alamkambrium
alamordoviitsium
alamsilur
albeedo
aleuriit
allikad (veekogud)
allikalubi
allikavesi
alluuvium KASUTA jõesetted
alluviaaltasandikud
allveepuurimine
aluselised kivimid
aluskord
aluspõhi
aluspõhjakivimid KASUTA aluspõhi
ametüst
amfiboliit
ammoniidid
Ammonoidea KASUTA ammoniidid
analüütiline geokeemia
andesiit
anemomeetria
anemomeetrid
anomaaliad (geol.)
anorgaanilised silikaadid KASUTA silikaadid
anortosiit
antarktikavööde
antarktiline vööde KASUTA antarktikavööde
Anthozoa KASUTA õisloomad
antitsüklonid KASUTA kõrgrõhkkonnad
antratsiit
antropogeen KASUTA kvaternaar
aovalgus KASUTA hämarik
apatiit
apvelling KASUTA süvaveekerge
Arenigi ladejärk
argilliit
argoonimeetod
arhaikum
ariidne keskkond KASUTA ariidne kliima
ariidne kliima
arktikavööde
arktiline vööde KASUTA arktikavööde
arteesia kaevud
arteesia vesi KASUTA arteesia kaevud
Arthropoda KASUTA lülijalgsed
asbest
astrobleemid
astrogeoloogia
astrometeoroloogia
asukohapõhine statistika KASUTA geostatistika
atmosfäär
atmosfääri dünaamika
atmosfääri koostis
atmosfääri saastamine KASUTA õhu saastamine
atmosfääri termodünaamika
atmosfääri tsirkulatsioon
atmosfäärielekter
atmosfäärifüüsika
atmosfäärikaitse
atmosfäärikeemia
atmosfäärikiirgus
atmosfäärilained
atmosfäärinähtused
atmosfäärioptika
atmosfäärirõhk KASUTA õhurõhk
atmosfääriteadused
atmosfääriõhu kaitse KASUTA atmosfäärikaitse
atollid
Aurora borealis KASUTA virmalised
aurumine
aurustumine KASUTA aurumine
auruvus KASUTA aurumine
automaatilmajaamad KASUTA ilmajaamad
avameri
aviometeoroloogia KASUTA lennundusmeteoroloogia
baariline topograafia
baariumsulfaat KASUTA barüüt
Baeri seadus
Baeri-Babinet' seadus KASUTA Baeri seadus
ballastvesi
Balti bassein KASUTA Baltoskandia
Balti jääpaisjärv
Balti kilp KASUTA Fennoskandia kilp
Balti klint
Balti paisjärv KASUTA Balti jääpaisjärv
Balti paleobassein KASUTA Baltoskandia
Balti sünekliis
Balti-Laadoga astang KASUTA Balti klint
Balti-Laadoga klint KASUTA Balti klint
Baltoskandia
barhaanid
baromeetria
baromeetrid
barüüt
basalt
batümeetria
belemniidid KASUTA belemniidilised
belemniidilised
Belemnitidae KASUTA belemniidilised
bentilised organismid KASUTA bentos
bentoniit
bentoniitsavi KASUTA bentoniit
bentos
biogeokeemia
biohermid
biokeemiline settimine KASUTA settimine
bioklimatoloogia
bioleostumine KASUTA leostumine
bioloogiline okeanograafia KASUTA merebioloogia
biometeoroloogia
biosfäär
biostratigraafia
biotiit
Bivalvia KASUTA karbid (zool.)
boksiit
boora
boreaalne kliima
Bos primigenius KASUTA tarvas
Brachiopoda KASUTA käsijalgsed
brahhiopoodid KASUTA käsijalgsed
brektsia KASUTA bretša
bretša
briisid
briljandid KASUTA teemandid
Bryozoa KASUTA sammalloomad
buraan KASUTA tuisud
Cambisol KASUTA leostunud mullad
Cheiruridae
CO2 KASUTA süsinikdioksiid
Coelodonta antiquitatis KASUTA karvane ninasarvik
Crossopterygii KASUTA vihtuimsed
Cyrtometopinae
daigid
daik KASUTA daigid
dateerimine
deflatsioon (geol.) KASUTA tuulekanne
deglatsiatsioon
deltad
deluuvium
deluviaalsed setted KASUTA deluuvium
deluviaalsetted KASUTA deluuvium
dendroklimatoloogia
denudatsioon KASUTA kulumine (geol.)
denudatsioonilised pinnavormid KASUTA kulumispinnavormid
denutatsioonilised pinnavormid KASUTA kulumispinnavormid
detriit
devon
diabaas
diabaatilised protsessid
diagenees
diatomeeanalüüs
diatomeed KASUTA ränivetikad
diatomeekooslused
Diceros merkii KASUTA karvane ninasarvik
diktüoneemaargilliit KASUTA graptoliitargilliit
diktüoneemakilt KASUTA graptoliitargilliit
dinoflagellaadid KASUTA vaguviburvetikad
Dinophyta KASUTA vaguviburvetikad
dinosaurused
distantssondeerimine KASUTA kaugseire
dolokivi
dolomiidistumine
dolomiit KASUTA dolokivi
drumlinid KASUTA voored
Dryas
dünaamiline geoloogia KASUTA geodünaamika
dünaamiline klimatoloogia
dünaamiline meteoroloogia
dünaamilised mudelid
düünid KASUTA luited
ediacara
eelajaloolised loomad
eelkambrium
eha KASUTA hämarik
ehitusgeoloogia
ehituskivid
ehitusklimatoloogia
ehitusmaavarad
ehtekivid
eklogiit
eksogeensed protsessid
eksosfäär
eksperimentaalmeteoroloogia
ekstreemumid
ekvatoriaalne kliimavööde KASUTA ekvatoriaalvööde
ekvatoriaalne vööde KASUTA ekvatoriaalvööde
ekvatoriaalvööde
elektromagnetilised meetodid
elektromeetria
elujäljed KASUTA ihnofossiilid
eluuvium
eluviaalsetted KASUTA eluuvium
emakivimid KASUTA mulla lähtekivimid
endogeensed protsessid
energiabilanss
eoolilised pinnavormid KASUTA tuuletekkesed pinnavormid
eoolilised protsessid KASUTA tuulekanne
eoolilised setted KASUTA tuulesetted
eoolsetted KASUTA tuulesetted
eoonid KASUTA geoloogiline ajaskaala
eotseen
epigenees (geol.)
erosioon
estuaarid KASUTA lehtersuudmed
eurüpteriidid
Eurypterida KASUTA eurüpteriidid
eustaatilised liikumised
eutrofeerumine
eutrofikatsioon KASUTA eutrofeerumine
eutroofsus KASUTA eutrofeerumine
evaporatsioon KASUTA aurumine
evaporiidid
evapotranspiratsioon
evorsioon KASUTA erosioon
faatsies
fanerosoikum
fatamorgaanad KASUTA miraažid
Favositida
favositiidid KASUTA Favositida
Fennoskandia
Fennoskandia kilp
fenoloogia
fenoloogilised vaatlused
fjordid
fluoriit
fluviaalsed pinnavormid KASUTA vooluveelised pinnavormid
fluviaalsed setted KASUTA vooluveelised setted
fluvioglatsiaalsed pinnavormid KASUTA liustikujõetekkesed pinnavormid
fluvioglatsiaalsed setted KASUTA liustikujõesetted
Foraminifera KASUTA kambrilised
fosfaatsed mineraalid
fosforiidid KASUTA fosforiit
fosforiidimaardlad
fosforiit
fossiilid KASUTA kivistised
fossiilkütused
fotogeoloogia
fotosüntees
frondid (meteor.)
fumaroolid
Fusulinidae
fülliidid
füsiograafia KASUTA geomorfoloogia
fütobentos
fütoklimatoloogia
füüsikaline klimatoloogia
füüsikaline okeanograafia KASUTA merefüüsika
füüsikalised mõjurid
gabro
gagaat
Gaia hüpotees KASUTA Gaia teooria
Gaia teooria
galeniit
gastropoodid KASUTA teod
geisrid
gemmoloogia
geoarheoloogia
geobioloogia
geobotaanika
geodiversiteet KASUTA geoloogiline mitmekesisus
geodünaamika
geofüüsika
geofüüsikalised meetodid
geofüüsikalised vaatlused
geofüüsikud
geognoosia KASUTA geoloogia
geohüdroloogia KASUTA hüdrogeoloogia
geokeemia
geokeemikud
geokeemilised meetodid
geokronoloogia KASUTA geoloogiline ajaarvamine
geokronoloogiline skaala KASUTA geoloogiline ajaskaala
geokrüoloogia
geoloogia
geoloogiamuuseumid
geoloogiateenistused KASUTA geoloogilised uuringud
geoloogid
geoloogiline aineringe KASUTA aineringe
geoloogiline ajaarvamine
geoloogiline ajaskaala
geoloogiline areng
geoloogiline dateerimine
geoloogiline ehitus KASUTA geomorfoloogia
geoloogiline ekspertiis KASUTA geoloogilised uuringud
geoloogiline kaardistamine
geoloogiline läbilõige
geoloogiline mitmekesisus
geoloogiline modelleerimine
geoloogiline okeanograafia KASUTA meregeoloogia
geoloogiline otsing ja uuring KASUTA geoloogilised uuringud
geoloogilise vanuse määramine KASUTA geoloogiline dateerimine
geoloogilised ajastud KASUTA geoloogiline ajaskaala
geoloogilised formatsioonid
geoloogilised kaardid
geoloogilised meetodid
geoloogilised protsessid
geoloogilised sisejõud KASUTA endogeensed protsessid
geoloogilised struktuurid KASUTA tektoonilised struktuurid
geoloogilised uuringud
geoloogilised vaatlused KASUTA geoloogilised uuringud
geoloogilised välisjõud KASUTA eksogeensed protsessid
geomagnetism KASUTA maamagnetism
geomorfoloogia
geomorfoloogilised kaardid
geomorfoloogilised protsessid KASUTA eksogeensed protsessid
geopargid
geopotentsiaal
geosfäärid
geostatistika
geosünklinaalid
geoteadused KASUTA maateadused
geotehnika
geotehnoloogia
geotektoonika KASUTA tektoonika
geotermaalenergia
geotermika
geotermiline energia KASUTA geotermaalenergia
geoturism
glatsiaalaeg KASUTA jääaeg
glatsiaalgeoloogia
glatsiaalprotsessid
glatsiaalreliktid
glatsiaalsed pinnavormid KASUTA liustikutekkesed pinnavormid
glatsiaalsed protsessid KASUTA glatsiaalprotsessid
glatsiaalsed setted KASUTA liustikusetted
glatsiaalvormid KASUTA liustikutekkesed pinnavormid
glatsigeensed setted KASUTA liustikusetted
glatsiofluviaalsed pinnavormid KASUTA liustikujõetekkesed pinnavormid
glatsiofuviaalsed setted KASUTA liustikujõesetted
glatsiolimnilised pinnavormid KASUTA liustikujärvetekkesed pinnavormid
glatsiolimnilised setted KASUTA liustikujärvesetted
glatsioloogia
glatsiotektoonika
glaukoniit
gleistumine
globaalne soojenemine KASUTA globaalsoojenemine
globaalsed kliimamudelid KASUTA kliimamudelid
globaalsoojenemine
globaaltektoonika KASUTA tektoonika
gneiss
Golfi hoovus
Gondvana
grafiit
granaat (geol.)
graniidid KASUTA graniit
graniidistumine
graniit
graniitpegmatiidid
granitoidid
granuliit
granulomeetria KASUTA lõimise analüüs
granulomeetriline analüüs KASUTA lõimise analüüs
graptoliidid
graptoliitargilliit
Graptolithina KASUTA graptoliidid
gravimeetria
gravitatsioon
gravitatsioonilained
hajuskiirgus
haliit KASUTA kivisool
hall (meteor.)
halo
happelised kivimid
happelised mullad
happelised vihmad KASUTA happesademed
happesademed
happevihmad KASUTA happesademed
haruldased elemendid
helkivad ööpilved
Hemichordata KASUTA ürgkeelikloomad
hiidlained KASUTA tsunamid
hiidmandrid
hiidrahnud KASUTA rändrahnud
hiidsisalikud KASUTA dinosaurused
HIRLAM-mudel
holotseen
hoovused KASUTA merehoovused
humiidne kliima
huumus
huumusained KASUTA humiinained
hämarik
härmatis
hüdrobotaanika
hüdrodünaamika
hüdroenergeetika
hüdrofüüsika
hüdrogeokeemia
hüdrogeoloogia
hüdrogeoloogilised kaardid
hüdrograafia
hüdrograafiateenistused
hüdrograafilised kaardid
hüdrograafilised vaatlused
hüdrokeemia
hüdroksiidsed mineraalid
hüdroloogia
hüdroloogid
hüdroloogiline tsükkel KASUTA veeringe
hüdromeetria
hüdrometeoorid KASUTA sademed
hüdrometeorid KASUTA sademed
hüdrometeoroloogia
hüdrosfäär
hüdrotermaalsed maardlad
hüdrotermaalsed protsessid
hügromeetria
hülea KASUTA vihmametsad
hüpabüssaalsed kivimid KASUTA poolsüvakivimid
hüpsomeetrilised kaardid KASUTA kõrgussuhete kaardid
Ida-Euroopa platvorm
igijää KASUTA igilumi
igikelts
igilumi
ihnofossiilid
ihnoloogia
ilm
ilmaennustamine KASUTA sünoptika
ilmaennustused
ilmajaamad
ilmakaardid
ilmaprognoosid KASUTA ilmaennustused
ilmaradarid
ilmastik
ilmastikunähtused KASUTA atmosfäärinähtused
ilmastikuteadlased KASUTA meteoroloogid
ilmastikuteadus KASUTA sünoptika
ilmastikutüübid KASUTA ilmastik
ilmastu KASUTA kliima
ilmateenindus KASUTA ilmateenistused
ilmateenistused
ilmavaatluse meetodid
ilmavaatlused
ilmavaatlusjaamad KASUTA ilmajaamad
ilmavaatlusvõrk KASUTA meteoroloogiavõrk
ilmeniit
infiltratsioon
inimtekkeline reljeef KASUTA inimtekkelised pinnavormid
inimtekkelised pinnavormid
insenerigeoloogia KASUTA ehitusgeoloogia
insolatsioon
integraalne kiirgus
interglatsiaal KASUTA jäävaheaeg
interglatsiaalperiood KASUTA jäävaheaeg
intrusiivid
intrusiivsed kivimid KASUTA süvakivimid
inversioonikiht KASUTA temperatuuri inversioon
ionosfäär
ioonid
irdjää
isomorfism (geol.)
isostaasia
isotoopanalüüs
isotoopgeoloogia
isotoopmeetodid
jadeiit
jaspis
joad
joogivesi
jugavoolud
juura (geol.)
jõed
jõehüdroloogia
jõejää
jõekoolud KASUTA soodid (geogr.)
jõeorud KASUTA orud
jõesetted
jõesängid
jõeteadus KASUTA jõehüdroloogia
jõevesi
jõevool
jõgede lehtersuudmed KASUTA lehtersuudmed
jõgikonnad
jäide
järved
järvekriit KASUTA järvelubi
järvelubi
järvemaak
järvemuda
järvenõod
järvesetted
järveteadus KASUTA limnoloogia
järvevesi
järvistud
jää
jääaeg
jääajaeelne aeg
jääajajärgne aeg KASUTA holotseen
jääajajäänukid KASUTA glatsiaalreliktid
jääjärved
jääkate
jääliustikud KASUTA liustikud
jääminek
jäämuumiad
jäämäed
jääpaisjärved
jäärakud KASUTA uhtorud
jäärüsi KASUTA rüsijää
jäätumine (meteor.)
jäätumised (geol.)
jäävaheaeg
jütja KASUTA järvemuda
K-Ar-meetod KASUTA argoonimeetod
K-pentoniit
Kaali kraatrid KASUTA Kaali meteoriidikraatrid
Kaali maastikukaitseala KASUTA Kaali meteoriidikraatrid
Kaali meteoriidikraatrid
kaarluited KASUTA barhaanid
kaarsaarestikud KASUTA saarkaared
kaevandused
kaevandusgeoloogia
kaevuvesi
kaheksikkorallid
kainosoikum
kalaiit KASUTA türkiis
kalasisalikud
kaldad
kaldeerad
kaljupinnased
kaljusaared KASUTA skäärid
kalkopüriidid
Kallavere kihistu
kalliskivid KASUTA vääriskivid
kaltsedon
kaltsiit
kambrilised
kambrium
kanalid
kangastused KASUTA miraažid
kanjonid
kaoliin
kapillaarsus
kapillaarvesi
karbid (zool.)
karbon
karbonaadid
karbonaatkivimid KASUTA karbonaatsed kivimid
karbonaatsed kivimid
karbonaatsed mineraalid
karbonaatsed mullad
karbonatiit
karid
karpliivakivid KASUTA oobolusliivakivi
karst
karstialad
karstijõed KASUTA maa-alused jõed
karstikoopad
karstilehtrid
karstilohud KASUTA karstilehtrid
karstumine KASUTA karst
karvane ninasarvik
karvikninasarvik KASUTA karvane ninasarvik
kassiteriit
kaste
kastepunkt
kasvuhooneefekt
kasvuhoonegaasid
kasvuhoonenähtus KASUTA kasvuhooneefekt
kaubatuuled KASUTA passaadid
kaugseire
kaugsondeerimine KASUTA kaugseire
kaukaasia tarvas KASUTA tarvas
kaustobioliidid KASUTA fossiilkütused
keemiline okeanograafia KASUTA merekeemia
keemiline settimine KASUTA settimine
keemilised setted
keeristormid
kelts KASUTA külmunud pinnased
kemogeensed setted KASUTA keemilised setted
keravälk
kernid KASUTA puursüdamikud
kerogeen
keskaegkond KASUTA mesosoikum
keskkonnageokeemia
keskkonnageoloogia
keskkonnaseire
keskkonnateenistused
keskkonnategurid
keskkonnatingimused KASUTA keskkonnategurid
keskkonnavaatlused KASUTA keskkonnaseire
keskmistatud andmed
kihistud
kihistumus (klimatol.) KASUTA stratifikatsioon (klimatol.)
kiirgus
kiirgusbilanss
kiirgusenergia
kiirguskliima
kiirguslik jahtumine
kilbid (geol.)
kildad
kildagaas
kilt KASUTA kildad
kiltjas savi KASUTA savikilt
kiltkivi KASUTA kildad
kiltmaa
kimberliit
kips
kirsmaa KASUTA igikelts
kivid
kivimeteoriidid
kivimid
kivimit moodustavad mineraalid
kivimite struktuur
kivimite teke KASUTA petrogenees
kivimite tekstuur
kivimitüübid KASUTA kivimid
kivisool
kivistised
kivististe kogud
kivisüsi
kivitöötlemine
klifid KASUTA klint
kliima
kliima soojenemine KASUTA globaalsoojenemine
kliima varieeruvus KASUTA kliimakõikumised
kliimakaardid
kliimakõikumised
kliimamudelid
kliimamuutused
kliimamuutustega kohanemine
kliimanäitajad
kliimaperioodid
kliimastaadiumid
kliimategurid KASUTA kliimatekketegurid
kliimatekketegurid
kliimavööndid
kliimavöötmed
klimaatilised kaardid KASUTA kliimakaardid
klimatoloogia
klimatoloogid
klint
kloorimine
kloriit
kohakliima
kohalik kliima KASUTA kohakliima
koit KASUTA hämarik
kolluuvium KASUTA rusukalde setted
kondensatsioon
kondensatsioonipunkt KASUTA kastepunkt
kondenseerumine KASUTA kondensatsioon
kondriidid
konglomeraadid (kivimid)
konodondid
kontinentaalne kliima KASUTA mandriline kliima
konvektsioon
koopad
koopateadus KASUTA speleoloogia
kooseluvormid (biol.)
korallid
korallrahud
korallrifid KASUTA korallrahud
korrelatsioon (geol.)
korund
kosmosegeoloogia KASUTA astrogeoloogia
kraadiklaasid KASUTA termomeetrid
kraanivesi KASUTA joogivesi
kraatonid
kraatrid
kraatristruktuur
kratoonid KASUTA kraatonid
Krattaspis
kriidiajastu
kriit (ajastu) KASUTA kriidiajastu
kriit (kivimid)
kristallisatsioon
kristalliseerumine KASUTA kristallisatsioon
kristallograafia
kristalne aluskord
kristalsed kivimid
kromiidimaardlad
kromiit
kronostratigraafia
kroomrauakivi KASUTA kromiit
kruus
krüoliit
kuhjumine (geol.)
kuivus
kukersiit
kullakaevandamine
kullakaevandused KASUTA kullakaevandamine
kullamaardlad
kulumine (geol.)
kulumispinnavormid
kunstlik kliima KASUTA tehiskliima
kuplid (geol.)
kuristikud
kurisud KASUTA karstilehtrid
kurrud KASUTA kurrutused
kurrutused
kuulmiksaba
kuumaveeallikad
kuurordiklimatoloogia
kvarts
kvartsiit
kvartsporfüür
kvaternaar
kvaternaarigeoloogia
kvaternaarisetted
kõikuvliikumised KASUTA maakoore liikumised
kõrbekliima
kõrbestumine
kõrgatmosfäär
kõrgendikud
kõrgrõhkkonnad
kõrgsood KASUTA rabad
kõrgussuhete kaardid
kõrgustikud
kõrgusvööndilisus
kõrgvesi
kõu
Kärdla kraater KASUTA Kärdla meteoriidikraater
käsijalgsed
külm
külm õhk
külmad merehoovused
külmakahjustused
külmapoolused
külmumine
külmunud pinnased
künkad
küünekivi
laam KASUTA laamtektoonika
laamtektoonika
laava
ladestud
laguunid
lahed
lained
lainekulutus KASUTA murrutus
lainete energia
lainetus
laiud
lakoliit
lammid
lamminiidud KASUTA luhad
lammisetted
lammorud
lamprofüür
langatused
laukad
Lauraasia
lauskmaa
lavad (geol.)
lavamaad
laviinid
leedemullad
leeliskivimid
leetmullad
leetseljakud
leetumine
lehtersuudmed
lennumeteoroloogia KASUTA lennundusmeteoroloogia
lennundusmeteoroloogia
leostumine
leostunud mullad
ligniit KASUTA pruunsüsi
lihked KASUTA maalihked
liigniiskus
liiv
liivaburaanid KASUTA tolmutormid
liivakivi
liivakivipaljandid KASUTA paljandid
liivatormid KASUTA tolmutormid
liivkivim KASUTA liivakivi
liivmullad
liivsavimullad
Limneameri
limnilised setted KASUTA järvesetted
limnoglatsiaalsed pinnavormid KASUTA liustikujärvetekkesed pinnavormid
limnoglatsiaalsed setted KASUTA liustikujärvesetted
limnoloogia
limoniit KASUTA sooraud
limused
lingulaadid
Lingulates KASUTA lingulaadid
linnaklimatoloogia
Lithothamnion KASUTA lubivetikad
litogenees
litoloogia
litoraal
litoraalisetted
litoraalvöönd KASUTA litoraal
Litoriinameri
litosfäär
litostratigraafia
liustikud
liustikujõesetted
liustikujõetekkesed pinnavormid
liustikujärvesetted
liustikujärvetekkesed pinnavormid
liustikusetted
liustikuteadus KASUTA glatsioloogia
liustikutekkesed pinnavormid
looded
loodete energia
looduskatastroofid KASUTA loodusõnnetused
looduskivid
looduslik gaas KASUTA maagaas
loodusnähtused
loodusõnnetused
lopariit
lubivetikad
lubjakivi
luhad
luhaniidud KASUTA luhad
luited
lujavriit
lumehelbed
lumekristallid KASUTA lumehelbed
lumelaviinid KASUTA laviinid
lumepiir
lumetormid
lumi
lumikate
luminestsentsanalüüs
lõimis
lõimise analüüs
lõuatud
lõunapoolkera
lõunapoolus
lõunavalgus KASUTA virmalised
läbilõige (geol.) KASUTA geoloogiline läbilõige
läiksüsi KASUTA antratsiit
lätted KASUTA allikad (veekogud)
Lääne-Eesti paekallas KASUTA Siluri klint
Läänemere arengustaadiumid
löss
lühilaineline kiirgus
lülijalgsed
maa (pinnas)
Maa (planeet)
Maa atmosfäär KASUTA atmosfäär
Maa füüsika KASUTA geofüüsika
Maa magnetosfäär KASUTA magnetosfäär
Maa reljeef
Maa sfäärid KASUTA geosfäärid
Maa siseehitus
Maa tuum
Maa vahevöö
Maa vanus
maa-alused jõed
maa-teadused KASUTA maateadused
maagaas
maagid
maagimaardlad KASUTA maardlad
maailmamere põhjareljeef KASUTA ookeani põhjareljeef
maailmameri
maakera KASUTA Maa (planeet)
maakiirgus
maakmineraalid KASUTA maagid
maakoor
maakoore füüsika
maakoore liikumised
maalihked
maamagnetism
maapõu
maapõuekaitse
maarded KASUTA maavarad
maardlad
maasisesed tõuked
maasoojusenergia KASUTA geotermaalenergia
maasseimbumine KASUTA infiltratsioon
maastikugeokeemia
maateadused
maavaha KASUTA osokeriit
maavarad
maavarade geoloogia
maavarade katastrid
maavarade leiukohad KASUTA maardlad
maavarade otsing ja uuring KASUTA geoloogilised uuringud
maavarade õpetus KASUTA maavarade geoloogia
maavarakaitse KASUTA maapõuekaitse
maavärinad
maaõli KASUTA nafta
madalad KASUTA madalikud
madalikud
madalrõhkkonnad
madalsood
magevesi
magma
magmakivimid KASUTA tardkivimid
magmatiidid KASUTA tardkivimid
magmatism
magnetanomaaliad KASUTA magnetilised anomaaliad
magnetiit
magnetilised anomaaliad
magnetomeetria
magnetosfäär
magnetotelluriidiline uurimismeetod
magnetrauamaak KASUTA magnetiit
maismaa
majandusgeoloogia KASUTA rakendusgeoloogia
makrokliima
maksimumtemperatuurid
malahhiit
mammut
Mammuthus primigenius KASUTA mammut
mandrid
mandrijää
mandrijäätumine
mandrilavad
mandriline kliima
mandriliustikud KASUTA mandrijää
mandrivete hüdroloogia KASUTA siseveekogude hüdroloogia
maritiimne kliima KASUTA mereline kliima
marmor
maršid
meditsiiniklimatoloogia KASUTA bioklimatoloogia
meditsiinimeteoroloogia KASUTA biometeoroloogia
merebioloogia
mered
merefüüsika
meregeoloogia
merehoovused
merejää
merekaitse
merekeemia
merekeskkonna seire KASUTA mereseire
merekliima KASUTA mereline kliima
merelained
mereline kliima
meremeteoroloogia
meremuda KASUTA ravimuda
mereoptika
merepinna kõikumised
merepõhi
merepõhja maavarad
merereostus
meresaared KASUTA saared
mereseire
meresetted
meretase
mereteadus KASUTA okeanograafia
mereuuringud
merevaatlused KASUTA mereseire
merevaik
merevesi
mereökoloogia
mergel
meri KASUTA mered
meriskorpionid KASUTA eurüpteriidid
mesokliima KASUTA kohakliima
mesopaus KASUTA mesosfäär
mesoproterosoikum
mesosfäär
mesosoikum
metallilised maavarad KASUTA maagid
metallimaardlad
metallogeenia
metamorfism (geol.) KASUTA moone (geol.)
metamorfoos (geol.) KASUTA moone (geol.)
metamorfsed kivimid KASUTA moondekivimid
metasomatoos
meteoriidid
meteoriidikraatrid
meteoriitika
meteoroloogia
meteoroloogiainstrumendid
meteoroloogiajaamad KASUTA ilmajaamad
meteoroloogiasatelliidid
meteoroloogiateenistused KASUTA ilmateenistused
meteoroloogiatehiskaaslased KASUTA meteoroloogiasatelliidid
meteoroloogiavõrk
meteoroloogid
meteoroloogiline informatsioon
meteoroloogiline vaatlusvõrk KASUTA meteoroloogiavõrk
meteoroloogilised andmebaasid
meteoroloogilised elemendid
meteoroloogilised kaardid KASUTA ilmakaardid
meteoroloogilised mõõteriistad KASUTA meteoroloogiainstrumendid
meteoroloogilised mõõtmised
meteoroloogilised nähtused KASUTA atmosfäärinähtused
meteoroloogilised satelliidid KASUTA meteoroloogiasatelliidid
meteoroloogilised seadmed KASUTA meteoroloogiainstrumendid
meteoroloogilised vaatlused KASUTA ilmavaatlused
metsahüdroloogia
metsameteoroloogia
migmatiit
miinimumtemperatuurid
mikrokliima
mikroklimatoloogia
mikroliidid
mikrometeoroloogia
mikropaleontoloogia
mikroreljeef
mineraalid
mineraalmullad
mineraaltoore KASUTA maavarad
mineraalveeallikad
mineraalvesi
mineraliseerumine
mineraloogia
mineraloogid
miotseen
miraažid
mittemetallid
mittemetallilised maavarad
mittemetalsed maavarad KASUTA mittemetallilised maavarad
mitteraudmetallid
Mollusca KASUTA limused
molluskid KASUTA limused
monatsiit
moondekivimid
moone (geol.)
moreen
morfomeetria
Moskva sünekliis
muda
mudalaviinid KASUTA rusuvoolud
mudavoolud KASUTA rusuvoolud
muld KASUTA mullad
mulla erosioon KASUTA mullaerosioon
mulla lähtekivimid
mullad
mullad (pinnas) KASUTA mullad
mullaerosioon
mullafüüsika
mullakeemia
mullakliima
mullamorfoloogia
mullandus KASUTA mullateadus
mullastik KASUTA mullad
mullateadlased
mullateadus
mullateke
mullavesi
murendsetted KASUTA eluuvium
murenemine
murenemiskoorikud
murrangud
murrangulised formatsioonid
murrutus
muskoviit
mussoonid
must kilt KASUTA argilliit
must merevaik KASUTA gagaat
mustmullad
mõhnad
mõhnastikud
mõõn KASUTA looded
mädasood KASUTA sood
mäed
mäekristall
mäekurud
mäeliustikud
mäenõlvad
mäestikud
mäestikukliima
mäeteke
mäetipud
mäevaha KASUTA osokeriit
mägismaa
märed KASUTA sood
märgalad
möll KASUTA aleuriit
mültumine KASUTA soostumine
Mysis KASUTA kuulmiksaba
nafta
naftageoloogia
naftamaardlad
neemed
nefeliinsüeniit
nefriit (geol.)
neogeen
neoproterosoikum
neotektoonika
niiske kliima KASUTA humiidne kliima
niiskus
niiskuse mõõtmine KASUTA hügromeetria
niiskusesisaldus KASUTA veesisaldus
niklimaardlad
nõiavits KASUTA pilda
nõlvaprotsessid
nõod
nõrglubi KASUTA allikalubi
nähtavus
obsidiaan
ofioliidid
ojad
okeanograafia
okeanograafialaevad
okeanograafid
okeanograafilised kaardid
okeanograafilised uuringud KASUTA mereuuringud
okeanoloogia KASUTA okeanograafia
okeanoloogid KASUTA okeanograafid
oksiidmineraalid
oksiidsed mineraalid KASUTA oksiidmineraalid
oligotseen
oliviin
olmevesi KASUTA joogivesi
ombrograafid KASUTA sadememõõturid
oobolus KASUTA käsijalgsed
oobolusfosforiit
ooboluskonglomeraat KASUTA oobolusfosforiit
oobolusliivakivi
ookeani põhjareljeef
ookeani tsirkulatsioon
ookeanid
ookeanilained
ookeanilooded KASUTA looded
oosid
optiline mineraloogia
ordoviitsium
organogeensed kivimid
orkaanid
orogenees KASUTA mäeteke
orograafia KASUTA geomorfoloogia
orud
osokeriit
osonosfäär KASUTA osoonikiht
osoon
osoonikiht
otsamoreen
otsene kiirgus
otsmoreen KASUTA otsamoreen
ovraagid KASUTA uhtorud
paakjää
paas
paduvihmad
paekivi KASUTA paas
paepealsed mullad KASUTA karbonaatsed mullad
paisjärved KASUTA veehoidlad
paisud
pakane KASUTA külm
Pakri hoiuala
palavvööde KASUTA troopika
paleo-okeanograafia KASUTA paleookeanograafia
paleoalgoloogia
paleoantropoloogia
paleobiogeograafia
paleobotaanika
paleofauna
paleofloora
paleogeen
paleogeograafia
paleohüdrogeoloogia
paleohüdroloogia
paleokeskkond
paleoklimatoloogia
paleolimnoloogia
paleomagnetism
paleontoloogia
paleontoloogid
paleookeanograafia
paleookeanoloogia KASUTA paleookeanograafia
paleoproterosoikum
paleoseismoloogia
paleosoikum
paleozooloogia
paleotektoonika
paleotseen
paleovulkanism
paleoökoloogia
paljandid
palünoloogia
palünoloogiline analüüs KASUTA õietolmuanalüüs
pangad (geol.)
Pangaea
pankrannik
parasvööde KASUTA parasvöötmed
parasvöötmed
passaadid
Pb-meetod KASUTA pliimeetod
peajalgsed
pedoloogia KASUTA mullateadus
peegeldunud kiirgus
pegmatiidid
peloid KASUTA ravimuda
peridotiit
perm (ajastu)
petrofüüsika
petrogenees
petrograafia
petrokeemia
petroloogia KASUTA petrograafia
piirikihid
piiriveekogud
pikalaineline kiirgus
pikne KASUTA äike
pilda
pilved
pilvefüüsika
pilveteke
pimss
pinnalained
pinnamood KASUTA reljeef (geol.)
pinnas
pinnasemehaanika
pinnaseteadus
pinnaseuuringud
pinnasevesi
pinnavesi
pinnavormid
plaažid KASUTA supelrannad
Placodermi KASUTA rüükalad
plahvatuslõõrid KASUTA bretša
plaia järved KASUTA plaiad
plaiad
plakodermid KASUTA rüükalad
platood KASUTA lavamaad
platvormid KASUTA kraatonid
pleistotseen
Plesiosauria KASUTA plesiosaurused
plesiosaurused
pliiläik KASUTA galeniit
pliimaardlad
pliimeetod
pliotseen
pluviograafid KASUTA sadememõõturid
pluviomeetria
polaarjaamad
polaarjää
polaarvalgus KASUTA virmalised
polaarvöötmed
poldrid
pollutsiit
polümetalsed maagid
poolkeelikloomad KASUTA ürgkeelikloomad
poolsaared
poolsüvakivimid
poolused
poolvääriskivid
porfüür
porsumine
postglatsiaalne aeg KASUTA holotseen
potamoloogia KASUTA jõehüdroloogia
potentsiaalne aurumine KASUTA aurumine
preglatsiaalne aeg KASUTA jääajaeelne aeg
prekambrium KASUTA eelkambrium
proterosoikum
pruunmullad
pruunsüsi
psühromeetria KASUTA hügromeetria
Pterosauria KASUTA tiibsisalikud
pterosaurused KASUTA tiibsisalikud
purdkivimid
purgaad KASUTA lumetormid
purskekivimid
puuraugud
puurimine
puurkaevud
puursüdamikud
puurtööd KASUTA puurimine
Põhja-Eesti klint
Põhja-Eesti paekallas KASUTA Põhja-Eesti klint
Põhja-Eesti pankrannik KASUTA Põhja-Eesti klint
põhjaelustik KASUTA bentos
põhjapoolkera
põhjapoolus
põhjataimestik KASUTA fütobentos
põhjavalgus KASUTA virmalised
põhjavee reostumine
põhjavee saastamine KASUTA põhjavee reostumine
põhjavee voolamine
põhjavee väljavool
põhjaveeallikad
põhjavesi
põldpagu KASUTA päevakivid
põlevkivi
põlismetsad
põllumajandusmaa
põllumajandusmeteoroloogia KASUTA agrometeoroloogia
põud
päevakivid
Päike
Päikese mõjud
päikesekiirgus
päikesetuul
pärastjääaeg KASUTA holotseen
pöörisliikumine KASUTA rotatsioon (klimatol.)
pööristormid KASUTA keeristormid
pürheliomeetrid
püriit
pürokseenid
raadiometeoroloogia
raadiosondid
rabad
rabakivi
rabakivigraniit KASUTA rabakivi
rabastumine
rabavesi
radiatsiooniline jahtumine KASUTA kiirguslik jahtumine
radiesteesia
radioaktiivne saastamine KASUTA radioaktiivne saastumine
radioaktiivne saastumine
radioaktiivse süsiniku meetod
radiomeetria
rahe
rahnud KASUTA rändrahnud
rahud
rakendusgeoloogia
rakendushüdroloogia
rakendusklimatoloogia
rakendusmeteoroloogia
rand KASUTA rannad
randla KASUTA rannavöönd
rannaastangud KASUTA klint
rannad
rannaerosioon
rannajoon KASUTA rannik
rannajärved KASUTA laguunid
rannamoodustised
rannatüübid KASUTA rannavöönd
rannavallid
rannavöönd
rannik
rannikulaguunid KASUTA laguunid
rannikuluited
rannikulõukad KASUTA laguunid
rannikumeri
rannikuprotsessid
rannikutasandikud
rannikuvöönd KASUTA rannik
rapakivi KASUTA rabakivi
rasked mineraalid
raskepagu KASUTA barüüt
rauamaagid
raudmeteoriidid
ravimuda
regionaalgeoloogia
relatiivne niiskus KASUTA suhteline niiskus
reljeef (geol.)
rendsiina KASUTA karbonaatsed mullad
rifflubjakivi
rifid KASUTA korallrahud
riftistumine
riimvesi
rodoniit
Rossby lained
rotatsioon (klimatol.)
rubiin
rusukalde setted
rusukalle
rusuvoolud
rutiil
rändkivid KASUTA rändrahnud
rändrahnud
ränikivi
ränimineraalid KASUTA silikaadid
ränivetikad
rüsijää
rüükalad
saared
Saaremaa-Gotlandi klint KASUTA Siluri klint
saarestikud
saarkaared
sademed
sadememõõturid
sademetejaotus
sademetemõõdikud KASUTA sadememõõturid
sademeteteadus KASUTA pluviomeetria
safiir
salajõed KASUTA maa-alused jõed
sammalloomad
sapropeel KASUTA järvemuda
sapropeliit
sarkotsüstoosid
satelliidimeteoroloogia
saurused KASUTA dinosaurused
savi
savikilt
savikivimid
savimineraalid
savimullad
sedimentatsioon KASUTA settimine
sedimentogenees
sedimentoloogia
segatoitelised järved
seismilised lained
seismilised meetodid
seismilisus
seismograafia KASUTA seismomeetria
seismojaamad
seismoloogia
seismoloogiajaamad KASUTA seismojaamad
seismoloogiateenistused KASUTA seismojaamad
seismoloogid
seismomeetria
seismostratigraafia
seleniit
selgroogsete paleontoloogia
selgrootute paleontoloogia
selivoolud KASUTA rusuvoolud
separeerimine
serpentiinistumine
setendid
setete liikumine
setitamine
setted
settekivimid
settepinnased
settimine
sfaleriit
siirdesood
silikaadid
silikaatmineraalid KASUTA silikaadid
silur
Siluri klint
sinisavi
sisaluimelised KASUTA plesiosaurused
sisemered
siseveed KASUTA pinnavesi
siseveekogud
siseveekogude hüdroloogia
sisevete hüdroloogia KASUTA siseveekogude hüdroloogia
skeletijäänused
skäärid
smaragd
solfataarid KASUTA fumaroolid
sondid
sood
soodid (geogr.)
soogeoloogia
soojad merehoovused
soojusbilanss
soojuskiirgus
soolabilanss
soolajärved
soolane vesi
soolatektoonika
sooldumine
sooldunud mullad
soolsus
soomullad KASUTA turvasmullad
soonkivimid
soorauamaak KASUTA sooraud
sooraud
soosetted
soostikud
soostumine
sooteadus
speleoloogia
speleoteemid KASUTA tilkekivid
spinellid
stalagmiidid KASUTA tilkekivid
stalaktiidid KASUTA tilkekivid
stratifikatsioon (klimatol.)
stratigraafia
stratoonid
stratopaus KASUTA stratosfäär
stratosfäär
stromatoliidid
struktuurigeoloogia
subantarktiline kliimastaadium
subarktiline kliimastaadium
subatlantiline kliimastaadium
subboreaalne kliimastaadium
sudu
suhteline niiskus
suhteline vanus
suitsudu KASUTA sudu
sulapagu KASUTA fluoriit
suletised
sulfaatsed mineraalid
sulfiidsed mineraalid
summaarne aurumine KASUTA evapotranspiratsioon
supelrannad
supluskohad KASUTA supelrannad
suplusvesi
surnud jää KASUTA irdjää
sutuurid (geol.)
suubumisjärved KASUTA umbjärved
suudmealad KASUTA deltad
suurvesi
suvi
suvitusrannad KASUTA supelrannad
Svekofennia KASUTA svekofennia kurrutus
svekofennia kurrutus
svekofennia orogenees KASUTA svekofennia kurrutus
sõelanalüüs (geol.) KASUTA lõimise analüüs
sõelumine
söemaardlad
sügis
sünoptika
sünoptiline meteoroloogia KASUTA sünoptika
sünoptilised kaardid KASUTA ilmakaardid
sünoptilised vaatlused
süsi
süsihappegaas KASUTA süsinikdioksiid
süsinikdioksiid
süsinikuringe
süvakivimid
süvameri
süvaveekerge
šelf KASUTA mandrilavad
šungiit
zoobentos
žadeiit KASUTA jadeiit
tabulaadid
Tabulata KASUTA tabulaadid
tafonoomia
tahked maavarad
taifuunid KASUTA orkaanid
talassoloogia KASUTA okeanograafia
talk
talvekahjustused
tarbevesi KASUTA joogivesi
tardkivimid
tarvas
tasandikud
teemandikaevandamine
tehisjärved KASUTA veehoidlad
tehiskliima
tehismullad KASUTA tehnogeensed mullad
tehisveekogud
tehnogeenne reljeef KASUTA inimtekkelised pinnavormid
tehnogeensed mullad
tehnogeensed setted
tehnoloogiavesi
tektiidid
tektoniit
tektoonika
tektooniline lõhelisus
tektoonilised struktuurid
temperatuur
temperatuuri inversioon
teod
teoreetiline meteoroloogia KASUTA meteoroloogia
terendused KASUTA miraažid
termaalveed KASUTA kuumaveeallikad
termodünaamika
termodünaamilised omadused
termokarst
termoluminestsentsmeetod
termomeetrid
termopaus KASUTA termosfäär
termosfäär
terrassid (geol.)
Terreneuvi KASUTA alamkambrium
terrikoonikud KASUTA aherainemäed
tertsiaar
Tethys
tiibsisalikud
tiigid
tilkekivid
titaanraud KASUTA ilmeniit
toitelisus KASUTA troofsus
tolmutormid
tootmisvesi KASUTA tehnoloogiavesi
tormid
tornaadod
transpiratsioon
travertiin KASUTA allikalubi
triias
trilobiidid
trombid (meteor.)
troofsus
troopika
troopiline meteoroloogia
troopiline vööde KASUTA troopika
troopilised tormid KASUTA orkaanid
troopilised tsüklonid
tropopaus KASUTA troposfäär
troposfäär
tsefalopoodid KASUTA peajalgsed
tsementeerumine
tsingimaardlad
tsirkulatsioon KASUTA üldtsirkulatsioon
tsunamid
tsüklonid KASUTA madalrõhkkonnad
tuff
tuisk KASUTA tuisud
tuisud
tulemäed KASUTA vulkaanid
tulvaalad KASUTA üleujutusalad
tulvavesi
tundrud
tundur KASUTA tundrud
Tunguusi katastroof
Tunguusi meteoriit KASUTA Tunguusi katastroof
turbaalad KASUTA turbamaardlad
turbamaardlad
turbarabad KASUTA turbasood
turbasood
turbulents KASUTA turbulentsus
turbulentsus
turmaliin
turvas
turvasmullad
tuule mõõtmine KASUTA anemomeetria
tuuled
tuulekanne
tuulekiirus
tuulelained KASUTA pinnalained
tuulelipud
tuulesetted
tuuletekkesed pinnavormid
tuulispasad KASUTA trombid (meteor.)
tuulispask KASUTA trombid (meteor.)
tuum (Maa) KASUTA Maa tuum
tõus (astr.) KASUTA looded
tõusuhoovus KASUTA süvaveekerge
tõusulained
tööstusvesi KASUTA tehnoloogiavesi
türkiis
udud
uhkvool KASUTA süvaveekerge
uhtorud
uhtsetted KASUTA jõesetted
ujumisvesi KASUTA suplusvesi
ulgumeri KASUTA avameri
ultramafiitsed kivimid
umbjärved
ummuksisolek
ummuksissejäämine KASUTA ummuksisolek
uputused KASUTA üleujutused
uraanimaardlad
urdiit KASUTA monatsiit
uurimislaevad
uuristus KASUTA erosioon
uusaegkond KASUTA kainosoikum
vaguviburvetikad
vaguviburvetiktaimed KASUTA vaguviburvetikad
vahevöö (geol.) KASUTA Maa vahevöö
valgalad
valglad KASUTA valgalad
vanaaegkond KASUTA paleosoikum
vanajõed KASUTA soodid (geogr.)
vanuse määramine KASUTA dateerimine
varingud
vasemaardlad
vedelad maavarad
veealune puurimine KASUTA allveepuurimine
veealune valguskliima KASUTA veealune valgusväli
veealune valgusväli
veealused karid KASUTA karid
veeaur
veebilanss
veehoidlad
veehorisont
veekaitse
veekogu hapnikuvaegus KASUTA ummuksisolek
veekogud
veekogude võrk KASUTA vetevõrk
veekvaliteet
veelahkmed
veemajandus
veepuhastus KASUTA veetöötlus
veeressursid KASUTA veevarud
veeringe
veeringlus KASUTA veeringe
veesilmad KASUTA tiigid
veesisaldus
veetase
veeteadlased KASUTA hüdroloogid
veetöötlus
veeuputused KASUTA üleujutused
veevahetus
veevarud
vend (geol.)
vendium KASUTA vend (geol.)
Vene platvorm KASUTA Ida-Euroopa platvorm
vertikaalne tsonaalsus KASUTA kõrgusvööndilisus
vesi
vesikonnad
vesipüksid
vetevõrk
vettjuhtivad pinnased
vettpidavad pinnased
vihm
vihmametsad
vihtuimsed
viirsavi
vikerkaar
vilgud
virmalised
vooluveekogud
vooluveelised pinnavormid
vooluveelised setted
voored
vulkaanid
vulkaanikraatrid
vulkaaniline klaas
vulkaaniline tuhk
vulkaanilised kivimid KASUTA purskekivimid
vulkaanilised pommid
vulkaanilised produktid
vulkaanipursked
vulkaanituhk KASUTA vulkaaniline tuhk
vulkanism
vulkanoloogia
väikesaared
väinad
väljasurnud inimesed KASUTA inimese eellased
väljasurnud loomad
väljasurnud taimed
välk
värvilised metallid KASUTA mitteraudmetallid
värvilismetallid KASUTA mitteraudmetallid
vääriskivid
väärismetallid
õhk
õhkkond KASUTA atmosfäär
õhkkonnakaitse KASUTA atmosfäärikaitse
õhu saastamine
õhuanalüüs
õhuelekter KASUTA atmosfäärielekter
õhumassid
õhuniiskus
õhurõhk
õhurõhu mõõtmine KASUTA baromeetria
õhusaaste KASUTA õhu saastamine
õhutemperatuur
õhuvoolud
õietolmuanalüüs
õisloomad
õõtsiksood KASUTA õõtsikud
õõtsikud
äike
äikesetorm KASUTA äike
äikesevaatlused
älved
äravool
ökoklimatoloogia
ökoloogia
ökoloogiline ekspertiis KASUTA keskkonnamõju hindamine
ökoregioonid
Ölandi klint
öökülm
üldtsirkulatsioon
üldtsirkulatsiooni mudelid KASUTA kliimamudelid
üleilmne soojenemine KASUTA globaalsoojenemine
ülemholotseen
ülemkvaternaar KASUTA holotseen
ülemordoviitsium
ülemtriias
üleujutusalad
üleujutused
ürgaegkond KASUTA arhaikum
ürgeoon KASUTA arhaikum
ürgkeelikloomad
ürgloodus
ürgmandrid KASUTA hiidmandrid
ürgorud
ürgsisalikud KASUTA dinosaurused
ürgveis KASUTA tarvas