2830 25 BIOLOOGIA. MIKROBI...
Prindi | E-postile | Salvesta
  
A-hepatiidi viirus
A-vitamiin
abiootilised keskkonnategurid KASUTA abiootilised tegurid
abiootilised tegurid
AC KASUTA adenülaattsüklaas
ACE KASUTA angiotensiini konverteeriv ensüüm
Acinetobacter
Actinobacillus
Actinomyces
adaptatsioon (biol.)
adaptatsioonimehhanismid
adaptsioon KASUTA adaptatsioon (biol.)
adenosiinmonofosfaat
adenosiinmonofosfaatdeaminaas KASUTA AMP-deaminaas
adenosiintrifosfaat KASUTA ATP
adenoviirused
Adenoviridae KASUTA adenoviirused
adenülaatkinaas
adenülaattsüklaas
adhesiinid
adhesioonimolekulid
adiponektiin
adipotsüüdid KASUTA rasvarakud
aDNA KASUTA vana DNA
adrenaliin
adrenokortikotroopne hormoon
aerobioloogia
aerobioos
Aeromonas
aeroobne hingamine KASUTA hapnikuhingamine
aeroobne respiratsioon KASUTA hapnikuhingamine
aeroobsed bakterid
aferentsed neuronid KASUTA sensoorsed neuronid
Afipia
agar
agar-agar KASUTA agar
agarkultuurid
aglutinatsioon
Agrobacterium
agrobakter KASUTA Agrobacterium
ahelduskaardid KASUTA geneetilised kaardid
aidsiviirus KASUTA HIV
aineringe
ainevahetus
ainevahetusproduktid KASUTA metaboliidid
ainuraksed
aju lateralisatsioon KASUTA lateralisatsioon
aju natriureetiline peptiid KASUTA B-tüüpi natriureetiline peptiid
aklimatisatsioon
aklimatiseerumine KASUTA aklimatisatsioon
aksonid
aktiin
aktinomütseedid
aktinomütsiinid
aktivaatorvalk-E2
akvaariumid
akvaatilised ökosüsteemid KASUTA veeökosüsteemid
alajäsemed KASUTA jalad
alalõualuu
alamad seened KASUTA vetikseened
alaneel KASUTA neel
albumiinid
aldolaas
aldoosi reduktaas
alfa-1-antitrüpsiin
alfa-1-mikroglobuliin
alfa-2-makroglobuliin
alfa-amülaas
alfa-interferoon
alfaviirused
algtugikude KASUTA mesenhüüm
alkoholi dehüdrogenaasid
alleelid
allelokeemia
allelokemikaalid KASUTA allelokeemia
allelopaatia
allomeetria
allosteeriline regulatsioon
alusmembraan KASUTA basaalmembraan
amfoteriin
aminohapete järjestus
aminohapped
aminopeptidaasid
aminosahhariidid
aminosuhkrud KASUTA aminosahhariidid
aminotransferaasid
AMP KASUTA adenosiinmonofosfaat
AMP-deaminaas
amülaasid
anabioos
anabolism KASUTA biosüntees
anaerobioos
anaeroobne ainevahetus
anaeroobsed bakterid
analüütiline biokeemia
anatoomia
androgeenid
angiotensiin
angiotensiini konverteeriv ensüüm
angiotensiini muundav ensüüm KASUTA angiotensiini konverteeriv ensüüm
anhüdraas KASUTA lüaasid
ANP KASUTA atriopeptiid
antagonism (bakterid) KASUTA antibioos
anti-DNA antikehad
antibioos
antibiootikumid
antigeen-antikeha reaktsioonid
antigeenid
antigeeniregulatsioon
antigeenispetsiifilisus
antikantserogeenne toime KASUTA vähivastane toime
antikehad
antikehaproduktsioon
antimikroobne aktiivsus
antimutageenid
antioksüdantkaitse
antisense-nukleiinhapped
antisense-oligonukleotiidid
antitrombiin
antiviiruslik aktiivsus
antratsükliinid
antropogenees KASUTA inimese evolutsioon
antropogeneetika KASUTA inimese geneetika
antropoloogia
antropoloogid
antropoloogilised aspektid
antropoloogilised tüübid KASUTA rassid
antropomeetria
aort
apofüüdid
apolipoproteiin-A1
apolipoproteiin-B
apolipoproteiin-E
apolipoproteiinid
apomiksis
apoptoos
arahhidoonhape
arboviirused
Archaea KASUTA arhed
areaal KASUTA levila (biol.)
arenguanomaaliad KASUTA väärarendid
arengubioloogia
arengufüsioloogia
arengugeneetika
arengustaadiumid
arengutsüklid KASUTA elutsüklid (biol.)
arginiin
arhebakterid KASUTA arhed
arhed
arheogeneetika
arheotanatoloogia
aromaatsed aminohapped
arterid
Arthrobacter aurescens
arvukus
arvutuslik bioloogia KASUTA bioinformaatika
askorbaat
askorbiinhape KASUTA C-vitamiin
aspartaadi proteinaasid
aspartaat
aspartüülglükoosaminaas
astrobioloogia
asurkonnad KASUTA populatsioonid (biol.)
asustustihedus (biol.)
ATP
ATP hüdrolüüs
ATP-aasid
atrionatriureetiline peptiid KASUTA atriopeptiid
atriopeptiid
atsetüül-CoA
atsetüül-CoA süntetaas
atsetüülglükoosamiinid
atsetüülkoliin
atsetüültransferaasid
atsinetobakterid KASUTA Acinetobacter
auksiinid
autoantigeenid
autoantikehad
autokriinmehhanismid
autoradiograafia
autosoomne pärilikkus
autosoomne retsessiivne pärilikkus
autökoloogia
avidiin
B-hepatiidi viirus
B-lümfotsüüdid
B-rühma vitamiinid
B-tüüpi natriureetiline peptiid
B12-vitamiin
B2-vitamiin KASUTA riboflaviin
B3-vitamiin KASUTA niatsiin
B6-vitamiin
Bacillus
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus Calmette-Guerini
Bacillus circulans
Bacillus subtilis
Baculoviridae KASUTA bakuloviirused
bakterhaigused
bakterid
bakterioblankton KASUTA bakterplankton
bakteriofaag PRD1
bakteriofaagid
bakterioloogia
bakterioloogid KASUTA mikrobioloogid
bakterioplankton KASUTA bakterplankton
bakteritoksiinid
bakterivalgud KASUTA mikroobivalgud
bakterplankton
bakuloviirused
baroretseptorid KASUTA pressoretseptorid
Bartonella
basaalganglionid
basaalmembraan
basaaltuumad KASUTA basaalganglionid
basofiilsed granulotsüüdid
batsillid KASUTA Bacillus
BCG KASUTA Bacillus Calmette-Guerini
BDNF KASUTA neurotrofiinid
beeta-2-mikroglobuliin
beeta-adrenergilised retseptorid KASUTA beeta-adrenoretseptorid
beeta-adrenoretseptorid
beeta-laktaam antibiootikumid
beeta-laktamaas
bentilised organismid KASUTA bentos
bentos
Bifidobacterium
bifidobakterid KASUTA Bifidobacterium
bikunin
bilateraalne sümmeetria
bioaktiivsus
bioakumulatsioon
bioanalüüs
bioarheoloogia
bioastronoomia KASUTA astrobioloogia
Bioconductor (tarkvara)
biodegradatsioon KASUTA biolagunemine
biodivergents KASUTA bioloogiline mitmekesisus
biodiversiteet KASUTA bioloogiline mitmekesisus
bioeetika
bioelektrokeemia
bioenergeetika
bioevolutsioon KASUTA evolutsioon
biofilm KASUTA biokile
bioflavonoidid
biofüüsika
biogenees
biogeneetiline reegel
biogeograafia
biogeograafid
biogeokeemia
biogeokeemiline tsükkel
biogeotsönoos KASUTA ökosüsteemid
bioimpedants
bioindikaatorid
bioindikatsioon
bioinformaatika
bioinvasioon
biokahjustused
biokatalüüs
biokeemia
biokeemikud
biokeemiline embrüoloogia
biokeemiline geneetika
biokeemiline hapnikutarve
biokeemiline hapnikuvajadus KASUTA biokeemiline hapnikutarve
biokeemilis-füsioloogilised protsessid
biokeemilised aspektid
biokeemilised markerid KASUTA biomarkerid
biokeemilised protsessid
biokeemilised reaktsioonid KASUTA biokeemilised protsessid
biokiibid
biokile
biokineetika
biokompatibiliteet KASUTA bioloogiline sobivus
biokonjugaadid
biolagundamine KASUTA biolagunemine
biolagunemine
bioloogia
bioloogiajaamad
bioloogid
bioloogiline aineringe KASUTA aineringe
bioloogiline kell
bioloogiline kile KASUTA biokile
bioloogiline metamorfoos KASUTA metamorfoos
bioloogiline mitmekesisus
bioloogiline ohutus
bioloogiline okeanograafia KASUTA merebioloogia
bioloogiline sobivus
bioloogiline tasakaal KASUTA ökoloogiline tasakaal
bioloogiline transport
bioloogilised kahjustused KASUTA biokahjustused
bioloogilised kaitsemehhanismid KASUTA kaitsekohastumused
bioloogilised kontrollsüsteemid
bioloogilised markerid KASUTA biomarkerid
bioloogilised membraanid KASUTA biomembraanid
bioloogilised mõjud
bioloogilised nähtused
bioloogilised proovid
bioloogilised protsessid
bioloogilised süsteemid KASUTA biosüsteemid
bioloogilised vaatlused
bioluminestsents
biomagnetism
biomarkerid
biomass
biomatemaatika
biomaterjalid
biomeditsiin
biomeditsiinitehnika KASUTA biomeditsiinitehnoloogia
biomeditsiinitehnoloogia
biomeetria
biomeetria (bioloogia) KASUTA biomeetria
biomeetria (isikutuvastus) KASUTA biomeetriline tuvastamine
biomeetriline tuvastamine
biomehaanika
biomembraanid
biomimeetika
biomolekulaararheoloogia
biomolekulid
biomonitooring KASUTA bioseire
biomuundus KASUTA biotransformatsioon
bioohutus KASUTA bioloogiline ohutus
bioomid
bioonika
bioorgaaniline keemia
bioorientatsioon KASUTA orienteerumine
bioota KASUTA elustik
biootilised keskkonnategurid KASUTA biootilised tegurid
biootilised tegurid
biopangad
biopolümeerid
biopolümerisatsioon
biopotentsiaalid
bioproduktiivsus
bioproduktsioon
bioprotsessid KASUTA bioloogilised protsessid
bioreaktorid
biorelv
bioremediatsioon
biorütmid
bioseire
biosemiootika
biosensorid
biosfäär
biosobivus KASUTA bioloogiline sobivus
biostatistika
biosüntees
biosüsteemid
biosüstemaatika KASUTA süstemaatika
biotagasiside
biotehnoloogia
biotervendus KASUTA bioremediatsioon
biotestimine
biotiin KASUTA H-vitamiin
biotoobid KASUTA elupaigad ökotoobid
biotransformatsioon
biotransport KASUTA bioloogiline transport
biotroofid KASUTA parasiidid
biotsönoos KASUTA kooslused
Birnaviridae
blastotsüst
Bordetella pertussis
borreeliad KASUTA Borrelia
Borrelia
Borrelia burgdorferi
botaanika
botaaniline geograafia KASUTA taimegeograafia
Braun-Blanquet' klassifikatsioon
Bunyaviridae
buturüülkoliinesteraas
C-hepatiidi viirus
C-hepatiidiviirus KASUTA C-hepatiidi viirus
C-reaktiivne valk
C-valk
C-vitamiin
cAMP
cAMP-sõltuv proteiinkinaas
Campylobacter KASUTA kampülobakterid
Campylobacter pylori KASUTA Helicobacter pylori
CCK KASUTA koletsüstokiniin
CCK retseptorid KASUTA koletsüstokiniini retseptorid
CDK
CDK-inhibiitorid
cDNA
cDNA kloon
Chikungunya viirus
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
chole KASUTA sapp
Clostridia
Clostridium
Clostridium difficile
Clostridium thermohydrosulfuricum
CoA reduktaas
COMT KASUTA katehhool-O-metüültransferaas
Coronaviridae
corpus callosum KASUTA mõhnkeha
corpus striatum KASUTA juttkeha
Corynebacterium
Corynebacterium diphtheriae
Coxsackievirus
Cyanobacteria KASUTA tsüanobakterid
Cyanophyta KASUTA tsüanobakterid
Cytomegalovirus
D-valk
D-vitamiin
D3-vitamiin
daktinomütsiin KASUTA aktinomütsiinid
darvinism
dateerimine
degeneratsioon
dehalogenaasid
dehüdrogenaasid
dekarboksülaasid
dentiin
dermatoglüüfika
desoksüribonukleiinhape KASUTA DNA
detoksifitseerimine KASUTA detoksikatsioon
detoksikatsioon
diafüüs KASUTA luud
dioksügenaasid
disahhariidid
disulfiidisomeraas
divergents
DNA
DNA analüüs
DNA ekspertiis KASUTA DNA analüüs
DNA eraldamine
DNA helikaasid
DNA histogramm
DNA identifitseerimine KASUTA DNA analüüs
DNA kahjustused
DNA kasvajaviirused
DNA kloonimine
DNA koopiaarvu muutused KASUTA DNA koopiaarvu variatsioonid
DNA koopiaarvu variatsioonid
DNA kordusjärjestus
DNA markerid KASUTA geneetilised markerid
DNA metülatsioon KASUTA DNA metüülimine
DNA metüülimine
DNA mikrokiibid KASUTA mikrokiibid
DNA polümeraas
DNA reparatsioon
DNA replikatsioon KASUTA replikatsioon
DNA sidumine
DNA viirused
DNA-d siduv valk
DNA-sõrmejäljed KASUTA DNA analüüs
doksorubitsiin KASUTA antratsükliinid
dominantsed alleelid
dopamiin
dopamiinergiline süsteem
dopamiinergilised rakud
dopamiinitransport
dUTP-aasid
düsgeenika
E-kadheriin KASUTA kadheriinid
E-vitamiin
E. coli KASUTA Escherichia coli
ebamoodustised KASUTA väärarendid
Ebola viirus
Ebolavirus KASUTA Ebola viirus
EBV KASUTA Epsteini-Barri viirus
ECL-rakud
eeltuumsed
eesaju
EGF KASUTA kasvufaktor EGF
eikosanoidid
eksikaadid KASUTA herbaariumid
ekskrement KASUTA roe
eksobioloogia KASUTA astrobioloogia
ekson
eksonukleaasid
eksotsütoos
eksperimentaalbioloogia
eksperimentaalembrüoloogia
eksperimentaalökoloogia
ekstratsellulaarne maatriks KASUTA rakuvaheaine
ektomorf KASUTA kehatüübid
elastaas
elavhõbedaringlus
elektronitransport KASUTA elektroniülekanne
elektroniülekanne
ELISA (diagnostikameetod) KASUTA ensüümikaudne immunosorptsioonimeetod
elongatsioon (biol)
elu
elu teke KASUTA biogenees
eluiga
elukestus KASUTA eluiga
elukooslus KASUTA kooslused
elundid
elundkonnad
elundsüsteemid KASUTA elundkonnad
elupaigad
elupaigavalik
elurikkus KASUTA bioloogiline mitmekesisus
elusloodus
elusolendid KASUTA organismid
elussüsteemid
elustik
elutsüklid (biol.)
emakas
emased
emassuguhormoonid KASUTA östrogeenid
embrüo KASUTA loode
embrüoblast KASUTA embrüorakud
embrüogenees KASUTA embrüonaalne areng
embrüokaitse
embrüoloogia
embrüoloogid
embrüonaalne areng
embrüonaalsed tüvirakud
embrüorakud
embrüosiirdamine
endokriinnäärmed
endomorf KASUTA kehatüübid
endonukleaasid
endopeptidaasid
endoplasmaatiline retiikulum KASUTA tsütoplasmavõrgustik
endoribonukleaasid
endospoorid KASUTA spoorid
endoteel
endoteliinid
endotsütoos
energia metabolism KASUTA energiavahetus
energia transduktsioon KASUTA energiaülekanne
energiaainevahetus KASUTA energiavahetus
energiaringe KASUTA energiavoog
energiatasakaal
energiavahetus
energiavoog
enolaas
ensümaatiline hüdrolüüs
ensümoloogia
ensüümiaktiivsus
ensüümiaktivaatorid
ensüümid
ensüümiinhibiitorid KASUTA inhibiitorid
ensüümikaudne immunosorptsioonimeetod
ensüümikineetika
ensüümitehnoloogia
ensüümkatalüüs
ensüümpreparaadid
ensüümreaktsioonid
Enterobacteriaceae KASUTA enterobakterid
enterobakterid
Enterococcus
enteroglükagoon
enterokokid KASUTA Enterococcus
enterostatiin
enteroviirus
entomoloogia
eosed KASUTA spoorid
eosinofiili peroksüdaas
eosinofiilsed granulotsüüdid
eostamine KASUTA viljastumine
epidermaalne kasvufaktor KASUTA kasvufaktor EGF
epidermis
epididümis KASUTA munandimanus
epifüüdid
epigenees (biol)
epigeneetika
epiteel KASUTA epiteelkude
epiteelkude
epitoobi kaardistamine
Epsteini-Barri viirus
erituselundid
eriviburlased KASUTA esiviburlased
Erwinia
Erwinia carotovora
erüstatiinid
erütromütsiin
erütropoetiin
erütropoetiinisisaldus KASUTA erütropoetiin
erütrotsüüdid
Escherichia coli
esiviburlased
estagar KASUTA agar
esteraasid
etnobioloogia
etnomükoloogia
etoloogia
Eubacteria KASUTA bakterid
eugeenika
eukarüoodid KASUTA päristuumsed
Eukaryota KASUTA päristuumsed
europiidid
europiidne rass KASUTA europiidid
evolutsioon
evolutsioonibioloogia KASUTA evolutsiooniline bioloogia
evolutsiooniline bioloogia
evolutsiooniline füsioloogia
evolutsiooniline ökoloogia
evolutsioonilised suhted KASUTA fülogeneetilised suhted
evolutsiooniteooria
evolutsiooniteoreetikud
faagid KASUTA bakteriofaagid
faarünks KASUTA neel
faeces KASUTA roe
fagotsütoos
fagotsüüdid
fallos KASUTA peenis
farmakogeneetika
fastsiad
fauna KASUTA loomastik
faunistika
feetus KASUTA loode
fekundabiilsus
fekundsus KASUTA sigivus
femur KASUTA reieluu
fenoloogia
fenoloogilised vaatlused
fenotüübiline muutlikkus
fenotüüp
fenüülalaniini hüdroksülaas
fermendid KASUTA ensüümid
fermentatsioon
fertiilsus
fertilisatsioon KASUTA viljastumine
fetuiinid
FGF KASUTA kasvufaktor FGF
fibrinogeen
fibroblasti kasvufaktor KASUTA kasvufaktor FGF
fibroblastid
fibrogenees
fibronektiin
fibuliinid
finasteriid
flavonoidid
fleksorid KASUTA painutajalihased
fluorestsentsmikroskoopia
folliikuleid stimuleeriv hormoon KASUTA follitropiin
fosfataasid
fosfatidüülkoliin KASUTA letsitiin
fosfatiidid KASUTA fosfolipiidid
fosfoglütseriidid KASUTA fosfolipiidid
fosfolipaas A2
fosfolipaas C
fosfolipiidid
fosfoproteiinid
fosforiainevahetus KASUTA fosforivahetus
fosforiringe
fosforivahetus
fosforüülimine
fossiilid KASUTA kivistised
fotobakterid
fotobioloogia
fotobioloogilised protsessid
fotoinhibitsioon
fotolüüs
fotooksüdatsioon
fotoperiodism
fotoretseptorid
fotosüntees
fotosüsteem II
fototroofsed bakterid
fototropism
frenoloogia
Fungi KASUTA seened
funktsionaalne anatoomia
Fusarium
fükoloogia KASUTA algoloogia
fülogenees
fülogeneetilised suhted
fülogeograafia
füsioloogia
füsioloogid
füsioloogiline kell KASUTA bioloogiline kell
füsioloogiline kohanemine
füsioloogilised aspektid
fütobentos
fütogeograafia KASUTA taimegeograafia
fütohormoonid KASUTA taimehormoonid
fütonematoloogia
fütontsiidid
fütoplankton
fütoproduktiivsus
fütotoksiinid
fütotsönoos KASUTA taimekooslused
fütoöstrogeenid
füüsikaline biokeemia
füüsiline antropoloogia
füüsiline areng
G-valgud
G-valk KASUTA G-valgud
gaasivahetus
GABA
GABA-retseptorid
Gaia hüpotees KASUTA Gaia teooria
Gaia teooria
gal KASUTA galaniin
galaktosidaasid
galaniin
gamma-aminovõihape KASUTA GABA
gaster KASUTA magu
gastriin
gastrointestinaalne mikrofloora KASUTA seedekulgla mikrofloora
gastrointestinaalsed hormoonid KASUTA seedekulgla hormoonid
gastrulatsioon
geen H19
geeni avaldumine KASUTA geeniekspressioon
geeniamplifikatsioon
geenid
geenidefektid
geenidiagnostika KASUTA geeniuuringud
geenidoonorid
geeniekspressioon
geenifond
geenikaart KASUTA geneetilised kaardid
geenikiibid KASUTA mikrokiibid
geenikloonimine KASUTA DNA kloonimine
geenikoostis
geenilookused KASUTA lookused
geeniregulatsioon
geenisiire KASUTA geenivool
geenistruktuur KASUTA geenikoostis
geenitehnoloogia
geenitranskriptsioon KASUTA transkriptsioon (biol.)
geenitriiv
geeniuuringud
geenivaigistus
geenivaktsineerimine
geenivead KASUTA mutatsioonid
geenivektorid
geenivool
geenmuundatud toit KASUTA geneetiliselt muundatud toiduained
geneetika
geneetikud
geneetiline diskrimineerimine
geneetiline informatsioon
geneetiline kaardistamine KASUTA geneetilised kaardid
geneetiline kood
geneetiline mitmekesisus
geneetiline muutlikkus
geneetiline polümorfism
geneetiline psühholoogia
geneetiline rekombinatsioon
geneetiline testimine KASUTA geeniuuringud
geneetiline varieeruvus KASUTA geneetiline muutlikkus
geneetilised aspektid
geneetilised assotsiatsiooniuuringud
geneetilised kaardid
geneetilised markerid
geneetilised ressursid
geneetilised uuringud KASUTA geeniuuringud
geneetiliselt muundatud loomad KASUTA transgeensed loomad
geneetiliselt muundatud mikroorganismid
geneetiliselt muundatud organismid KASUTA transgeensed organismid
geneetiliselt muundatud taimed KASUTA transgeensed taimed
geneetiliselt muundatud toiduained
geneetiliselt töödeldud toit KASUTA geneetiliselt muundatud toiduained
generatsioonid KASUTA põlvkonnad
genitaalid KASUTA suguelundid
genofond KASUTA geenifond
genoomid
genoomika
genoomivermimine
genotüübiline muutlikkus KASUTA geneetiline muutlikkus
genotüüp
geobioloogia
geobotaanika
geoökoloogia KASUTA maastikuökoloogia
gerontoloogia
gestageen KASUTA kollaskehahormoonid
gliadiin
globuliinid
GLUT1
glutamaat
glutamaatergiline süsteem
glutamiin
glutamiini süntetaas
glutatioon
glükagoon
glükoamülaasid
glükogeen
glükogeeni süntaas
glükohemoglobiin KASUTA hemoglobiin
glükokinaasid
glükokortikoidid
glükokortikoidretseptorid
glükolipiidid
glükolüüs
glükolüüsimine KASUTA glükolüüs
glükoos
glükoosaminoglükaanid
glükoosi homöostaas
glükoositransport
glükopeptiidid
glükoproteiidid KASUTA glükoproteiinid
glükoproteiin 120
glükoproteiinid
glükosaminoglükaanid KASUTA glükoosaminoglükaanid
glükosidaasid
glükosiidid
glükosüülimine
glükosüülimise lõpp-produktid
glükuroniidid
glütsiin
GM loomad KASUTA transgeensed loomad
GM toiduained KASUTA geneetiliselt muundatud toiduained
GM-mikroorganismid KASUTA geneetiliselt muundatud mikroorganismid
GM-taimed KASUTA transgeensed taimed
GMM KASUTA geneetiliselt muundatud mikroorganismid
GMO KASUTA transgeensed organismid
GNRH KASUTA gonadotropiini vabastajahormoon
Golgi aparaat
Golgi kompleks KASUTA Golgi aparaat
gonadotropiini vabastajahormoon
gramnegatiivsed bakterid
gramnegatiivsed mikroobid KASUTA gramnegatiivsed bakterid
grampositiivsed bakterid
grampositiivsed mikroobid KASUTA grampositiivsed bakterid
granulopoees KASUTA vereloome
granulotsüüdi peroksüdaas
granulotsüüdid
GTP
guaniin
guaniin trifosfaat KASUTA GTP
H ATP-aas
H-valk
H-vitamiin
haarderefleks KASUTA refleksid
habitaadid KASUTA elupaigad
Haemophilus influenzae
hahkhallitus
haigusesiirutajad KASUTA haiguste siirutajad
haigusmudelid KASUTA loommudelid
haiguste siirutajad
haigusvektorid KASUTA haiguste siirutajad
haistmine
haistmiselundid
haistmismeel KASUTA haistmine
hallitus
hallitusseened
haloperoksüdaasid
hambad
hambajuur
hambaluu KASUTA dentiin
hambasäsi
hammas KASUTA hambad
haploidsus
haplotüüp
hapnikuhingamine
hapnikusisaldus
hapnikutarbimine
hapnikutransport
hapnikuvõlg
Harderi nääre
harjastiksikulised
harkelund
harknääre KASUTA harkelund
haruldased liigid
HBV KASUTA B-hepatiidi viirus
heem
heksokinaasid
heksoosamiinid KASUTA aminosahhariidid
helekottseenelaadsed
helenduvad bakterid
Helicobacter pylori
helikaasid
Helluse bakter KASUTA Lactobacillus fermentum ME-3
helmintoosid
hematopoees KASUTA vereloome
hematopoeetiline kasvufaktor
hemodünaamika
hemoglobiin
hemotsüüdid
Hepadnaviridae KASUTA hepatiidiviirused
hepar KASUTA maks
hepariin
hepariini-siduvad valgud
hepatiidiviirused
herbaariumid
herbivoorid
hermafrodiitsus KASUTA hermafroditism
hermafroditism
Herpes varicellae zoster
Herpesviridae
Herpesvirus
herpetoloogia
heterosügootsus
HI-viirus KASUTA HIV
higinäärmed
hingamine
hingamiselundid
hingamislihased
hipokamp
Hisi kimp
histamiin
histamiiniretseptorid
histidiin
histofüsioloogia
histogenees
histokompatibiilne peakompleks KASUTA peamine koesobivuskompleks
histokompatibiilsus KASUTA koesobivus
histoloogia
histoonid
HIV
HIV proteaasid
HIV-1
HIV-1 proteaasid
HL-antigeenid
holoensüümid
homeootiline geen
homeostaas KASUTA homöostaas
hominoidid KASUTA inimahvid
Homo KASUTA inimene
Homo erectus KASUTA pitekantroopus
Homo sapiens KASUTA inimene
Homo sapiens neanderthalensis KASUTA neandertallased
homoseksuaalsus
homotsüsteiin
homöostaas
hormoonid
hormooniregulatsioon
hormooniretseptorid
horoloogia KASUTA arealoogia
Humalog Mix25 KASUTA insuliin
hõljum KASUTA plankton
hüaluronaan KASUTA hüaluroonhape
hüaluroonhape
hüaluroonhappe süntetaas
hüalurooni-siduvad valgud
hübridisatsioon KASUTA hübriidimine
hübridiseerimine KASUTA hübriidimine
hübridoomitehnoloogia
hübriidantraktsükliinid KASUTA antratsükliinid
hübriidid
hübriidimine
hüdrobioloogia
hüdrobioloogid
hüdrobiondid
hüdrofiliseerimine
hüdrogenaasid
hüdroksülaasid
hüdroksüproliin
hüdrolaasid
hüdrolüüs
hüpertermia
hüpofaarünks KASUTA neel
hüpofüüsihormoonid
hüpotalamusehormoonid
hüübimine KASUTA koagulatsioon
iduplasma
IGF KASUTA kasvufaktor IGF
IGF-i siduv valk KASUTA kasvufaktori IGFBP
IGFBP KASUTA kasvufaktori IGFBP
IHF
iidne DNA KASUTA vana DNA
iminohapped
immobilisatsioon
immobiliseerimine KASUTA immobilisatsioon
immunoblastilised rakud
immunodiagnostika
immunoensüümanalüüs
immunofluorestsentsmikroskoopia KASUTA fluorestsentsmikroskoopia
immunogeneetika
immunoglobuliin A
immunoglobuliin E
immunoglobuliin G
immunoglobuliin M
immunoglobuliinid
immunoglobuliiniretseptorid
immunohistokeemia
immunohistoloogilised uuringud
immunohistotsütokeemia KASUTA immunohistokeemia
immunokeemia
immunoloogiline diagnostika KASUTA immunodiagnostika
immunoloogiline mimikri
immunoloogilised meetodid
immunoloogilised testid KASUTA immunodiagnostika
immunotehnoloogia
immunotoksiinid
immunotsütokeemia
immuunmeetodid KASUTA immunoloogilised meetodid
immuunmälu
immuunregulatsioon
immuunvalgud
in vitro fertilisatsioon KASUTA viljastamine katseklaasis
inaktiveerimine
inbriiding
indikaatorid (biol.) KASUTA bioindikaatorid
indikaatorliigid KASUTA bioindikaatorid
indikaatororganismid KASUTA bioindikaatorid
individuaalne areng KASUTA ontogenees
indiviidid (biol.) KASUTA isendid
infertiilsus KASUTA viljatus
inhibeeriv toime
inhibiin
inhibiitorid
inhibitsioon
inimahvid
inimene
inimese anatoomia
inimese bioloogia
inimese eellased
inimese embrüoloogia
inimese evolutsioon
inimese füsioloogia
inimese geneetika
inimese papilloomiviirus
inimese põlvnemine KASUTA inimese evolutsioon
inimese sigimine
inimeseanatoomia KASUTA inimese anatoomia
inimesefüsioloogia KASUTA inimese füsioloogia
inimlaadsed KASUTA inimahvid
inimlased
inimrassid KASUTA rassid
inimökoloogia
insenerigeneetika KASUTA geenitehnoloogia
insuliin
insuliiniretseptorid
insuliinisarnane kasvutegur KASUTA kasvufaktor IGF
integriinid
interaktsioonid
interferoon alfa KASUTA alfa-interferoon
interferoon-gamma KASUTA gamma-interferoon
interferooniretseptorid
interleukiin-1
interleukiin-12
interleukiin-2
interleukiin-6
interleukiin-8
interleukiinid
intertsellulaarne kommunikatsioon KASUTA rakkudevaheline kommunikatsioon
intervertebraaldiskid KASUTA lülivahekettad
intratsellulaarne kaltsium KASUTA rakusisene kaltsium
introduktsioon (biol.)
intron
invasioon (biol.) KASUTA bioinvasioon
ioonitransport
ioonkanalid
isased
isassuguhormoonid KASUTA androgeenid
isendiareng KASUTA ontogenees
isendid
isoensüümid
isoflavonoidid
isomeraasid
jalad
janu
jecur KASUTA maks
juttkeha
jämesool
järveteadus KASUTA limnoloogia
jäsemed
jäänukid KASUTA reliktid
K-ATP-aas
K-vitamiin
kaaliumiainevahetus KASUTA kaaliumivahetus
kaaliumivahetus
kaasasündinud arenguhäired KASUTA väärarendid
kadheriinid
kael
kahjulikud organismid KASUTA kahjurid
kahjurid
kairomoonid
kaitsekohastumused
kaitsemehhanismid (biol.) KASUTA kaitsekohastumused
kalgendumine KASUTA koagulatsioon
kalorid
kalorsus KASUTA kalorid
kalpaiin
kalpastatiin
kaltsifikatsioon
kaltsifitseerunud koed KASUTA kaltsifikatsioon
kaltsinoos KASUTA kaltsifikatsioon
kaltsitoniin
kaltsiumi siduvad valgud
kaltsiumiainevahetus KASUTA kaltsiumivahetus
kaltsiumisisaldus
kaltsiumitransport
kaltsiumivahetus
kampülobakterid
kandidaatgeenide uuringud KASUTA geneetilised assotsiatsiooniuuringud
kanditsidiin
kantserogenees
kapillaarid
kapsiid
karbamoüülkoliin
karboanhüdraas KASUTA süsinikanhüdraas
karbohüdraadid KASUTA sahhariidid
karboksülaasid
karotinoidid
karüotüüp
kaspaasid
kasv
kasvaja-antigeenid
kasvajarakkude kasv
kasvajaspetsiifilised antigeenid KASUTA kasvaja-antigeenid
kasvamine KASUTA kasv
kasvuained KASUTA kasvuregulaatorid (põllum.)
kasvufaktor EGF
kasvufaktor FGF
kasvufaktor IGF
kasvufaktor IGF-I
kasvufaktor IGF-II
kasvufaktor PD-ECGF
kasvufaktor PDGF
kasvufaktor TGF
kasvufaktor VEGF
kasvufaktori IGF siduv valk KASUTA kasvufaktori IGFBP
kasvufaktori IGFBP
kasvufaktorid
kasvuhormoon
kasvukiirus
kasvukohatüübid
kasvuregulaatorid (med.) KASUTA kasvufaktorid
kasvustimulaatorid
kasvutegurid KASUTA kasvufaktorid
katehhool-O-metüültransferaas
katehhoolamiinid
katehhooldioksügenaasid
katepsiinid
katkestatud suguühe KASUTA suguühe
katteelundkond
kattekude KASUTA epiteelkude
kattevalgud
keel (anat.)
keemiline koostis
keeritsbakter KASUTA treponeemid
keha
keha koostis
keha vesi
kehaehitus
kehakaal
kehaline areng KASUTA füüsiline areng
kehamassiindeks
kehamõõtmed
kehasuurus KASUTA kehamõõtmed
kehatemperatuur
kehatüübid
kehavedelikud
kehaväline viljastamine KASUTA viljastamine katseklaasis
kemokiinid
kemoretseptorid
keratiin
keratinotsüüdid
keskaju
keskkonnamikrobioloogia
keskkonnategurid
keskkonnatingimused KASUTA keskkonnategurid
kesknärvisüsteem
keskpidine närv
kesksool KASUTA soolestik
kiirgusdoos KASUTA kiiritusdoos
kiirguskindlus KASUTA kiirgustundlikkus
kiirguskontroll KASUTA kiirgusseire
kiirgusluure KASUTA kiirgusseire
kiirgusseire
kiirgustundlikkus
kiirikbakterid KASUTA aktinomütseedid
kiiritamine KASUTA kiiritus
kiiritus
kiiritusannus KASUTA kiiritusdoos
kiiritusdoos
kilekõõlused KASUTA aponeuroosid
kilelabürint KASUTA labürint (anat.)
kilpnäärmehormoonid
kinaasid
kivistised
kladistika
kladistiline analüüs
klamüdobakterid KASUTA klamüüdiad
klamüüdiad
kliimaks (biol.) KASUTA kliimakskooslused
kliimakskooslused
kliiniline biokeemia
kliiniline mikrobioloogia KASUTA meditsiiniline mikrobioloogia
kloonid
kloonimine
klorofüll
kloroplastid
klostriidid KASUTA Clostridia Clostridium
klusteriin
koagulatsioon
kobalamiinid KASUTA B12-vitamiin
koda (zool.)
kodarluu
koeainevahetus
koed
koehormoonid
koeinhibiitorid
koekultuurid
koensüümid
koesobivus
koetehnoloogia
koeõpetus KASUTA histoloogia
kohanemine (biol.) KASUTA adaptatsioon (biol.)
kohastumine KASUTA adaptatsioon (biol.)
kohtuantropoloogia
koitus KASUTA suguühe
kolesterool
kolesterooli ainevahetus
koletsüstokiniin
koletsüstokiniini retseptorid
kolibakter KASUTA Escherichia coli
koliin
koliinesteraasid
kolinergiline süsteem
kolinergilised retseptorid
kolju
koljunärvid KASUTA kraniaalnärvid
koljuteadus KASUTA kranioloogia
kollageen
kollageen tüüp 1
kollageen tüüp 13
kollageen tüüp 15
kollageen tüüp 18
kollageen tüüp 2
kollageen tüüp 3
kollageen tüüp 4
kollageen tüüp 7
kollagenaasid
kollakehahormoon KASUTA kollaskehahormoonid
kollane rass KASUTA mongoliidid
kollaskehahormoonid
kompeaisting KASUTA kompimine
kompimine
kompimiselundid
kompimismeel KASUTA kompimine
komplemendisüsteem
komplementaarne DNA KASUTA cDNA
konkurents (biol.) KASUTA olelusvõitlus
konopeptiidid
konstitutsioon (biol.) KASUTA kehaehitus
kooseluvormid (biol.)
kooslused
koosluste dünaamika
koosluste struktuur
koosluste tihedus KASUTA asustustihedus (biol.)
koosluste ökoloogia KASUTA sünökoloogia
koosmõju KASUTA interaktsioonid
kopsud
kopulatsioon KASUTA suguühe
koroloogia KASUTA arealoogia
kortikosteroidhormoonid KASUTA kortikosteroidid
kortikosteroidid
kosmobioloogia
kosmosebioloogia KASUTA kosmobioloogia
kraniaalnärvid
kranioloogia
kreatiinkinaas
kromafiinsed rakud
kromanjooni inimesed KASUTA kromanjoonlased
kromanjoonlased
kromatiin
kromoproteiidid KASUTA kromoproteiinid
kromoproteiinid
kromosoomiaberratsioonid KASUTA kromosoommutatsioonid
kromosoomiarv
kromosoomid
kromosoomiväline DNA
kromosoommutatsioonid
kronobioloogia
kronoloogia (teadus)
krüobioloogia
krüoglobuliinid
ksantofülli tsükkel
ksenobioloogia KASUTA astrobioloogia
ksenobiootikud
ksülanaasid
ksülitool
kude KASUTA koed
kudede ainevahetus KASUTA koeainevahetus
kudede teke KASUTA histogenees
kuhjumine (biol.) KASUTA bioakumulatsioon
kuivataluvus KASUTA kuivustaluvus
kuivustaluvus
kuivustolerants KASUTA kuivustaluvus
kumariin
kunstlik seemendus
kunstlik valik
kunstlik viljastamine
Kupfferi rakud
kuse-suguelundid
kusepõis
kutiikula
kuumašoki valgud
kuumašokiproteiinid KASUTA kuumašoki valgud
kõdunemine
kõhr
kõhrkude KASUTA kõhr
kõhuaort
kõhukelme KASUTA peritoneum
kõhunäärmehormoonid KASUTA pankreasehormoonid
kõhunäärmerakud KASUTA pankreaserakud
kõrvalkilpnäärmed
kõrvalkilpnäärmehormoon
kõõlused
käed
käitumisfüsioloogia
käsi KASUTA käed
käärimine KASUTA fermentatsioon
küberneetilised organismid KASUTA küborgid
küborgid
küllastumata rasvhapped
külmakindlus
külmaresistentsus KASUTA külmakindlus
kümosiin
küüned
L-arginiin
L-rakud
L1 element KASUTA retroposoon L1
laapumine
laboratooriumiloomad KASUTA katseloomad
laboratoorsed katsed
laborikatsed KASUTA laboratoorsed katsed
labrotsüüdid KASUTA nuumrakud
labürint (anat.)
Lactobacillus
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus casei
Lactobacillus fermentum ME-3
Lactobacillus GG
Lactobacillus helveticus
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus reuteri
Lactobacterium acidophilum KASUTA Lactobacillus acidophilus
Lactobacterium plantarum KASUTA Lactobacillus plantarum
Lactococcus
laktaat
laktatsioon
laktobatsillid KASUTA Lactobacillus
laktofloora KASUTA mikrofloora
laktoglobuliinid
laktoos
lamarkism
laminiin
Langerhansi rakud
Langerhansi saarekesed
lapsed
latentne viirus
lateralisatsioon
LDL KASUTA madala tihedusega lipoproteiinid
LDL retseptorid
Legionella
legionellad KASUTA Legionella
lektiinid
Lentivirus
leptiin
letsitiin
leukotrieen D4
leukotrieenid
leutsiin
levik (biol.)
levikuala (biol.) KASUTA levila (biol.)
levikukaardid
levila (biol.)
levilateadus KASUTA arealoogia
levimine (biol.) KASUTA levik (biol.)
levonorgestreel
Leydigi rakud
lien KASUTA põrn
ligaasid
ligandid
lignaanid
lignotselluloos
lihased
lihasejõud KASUTA lihasjõud
lihasjõud
lihaskiud KASUTA lihasrakud
lihaskond KASUTA lihastik
lihaspinge KASUTA lihastoonus
lihasrakud
lihastik
lihastoonus
lihasvalgud
lihasööjabakter KASUTA Streptococcus pyogenes
lihtsuhkrud KASUTA monosahhariidid
lihtvalgud KASUTA valgud
liidused
liigid
liigikirjeldused
liigiline koosseis
liigirikkus
liigisisene võitlus
liigiteke
liigitunnused
liigutused
liikide tekkimine KASUTA liigiteke
liikide väljasuremine KASUTA väljasuremine
liikumine
liikumiselundid KASUTA tugi- ja liikumiselundkond
liikumiselundkond KASUTA tugi- ja liikumiselundkond
liikumisfüsioloogia
liikumiskiirus
liikumistaju
liitvalgud KASUTA valgud
limaained KASUTA mutsiinid
limad
limaskest
limaskile KASUTA limaskest
limnoloogia
linnasesuhkur KASUTA maltoos
linnaökoloogia
lipaasid
lipiid A
lipiidid
lipiidide peroksüdatsioon
lipofustsiin
lipokaliin
lipolüüs
lipopolüsahhariidid
lipoproteiidid KASUTA lipoproteiinid
lipoproteiinid
lipoproteiinide ainevahetus
lipoproteiiniretseptorid
liposoomid
Listeria
Listeria monocytogenes
litoraal
litoraalvöönd KASUTA litoraal
loode
loodus
looduskaitsebioloogia
looduslik mitmekesisus KASUTA bioloogiline mitmekesisus
looduslik valik
looduslikud rohumaad
looduslikud tingimused
looduslikud ühendid
loodusmuuseumid
loodusvaatlused
lookused
loomade orienteerumine KASUTA orienteerumine
loomade suhtlemine
loomakooslused
loomamorfoloogia
loomataksonoomia KASUTA loomasüstemaatika
loomaviirused
loomkatsed
loommudelid
loomsed proteiinid KASUTA loomsed valgud
loomsed rakukultuurid
loomsed valgud
loomulik valik KASUTA looduslik valik
looteareng KASUTA embrüonaalne areng
lootefüsioloogia
lootekestad
lubjastumine KASUTA kaltsifikatsioon
luminestsentsmikroskoopia KASUTA fluorestsentsmikroskoopia
luminestsentsuurimismeetodid
lutsiferaas
luu morfogeneesi proteiin KASUTA luu morfogeneetilised valgud
luu morfogeneetilised valgud
luud
luukasv KASUTA osteogenees
luukude
luulabürint KASUTA labürint (anat.)
luurakud
luustik KASUTA skelett
luuüdi
lõppkooslused KASUTA kliimakskooslused
lõualuud
lämmastiku fikseerimine
lämmastikuainevahetus
lämmastikuringe
lämmastikuärastus
lüaasid
lühiahelalised rasvhapped
lülisambakanal KASUTA selgrookanal
lümfisüsteem
lümfoidkude
lümfokiinid KASUTA tsütokiinid
lümfotsüüdid
lüsiin
lüsosoomid
lüsosüüm
lüsüülhüdroksülaas
lüsüüloksüdaas
maastikuökoloogia
MAD-geen KASUTA regulaatorgeenid
madala tihedusega lipoproteiinid
magamine KASUTA uni
mageveeökosüsteemid KASUTA veeökosüsteemid
magu
maismaaelustik
maismaaökosüsteemid
maitsmine
maitsmiselundid
maitsmiskühmud KASUTA maitsmiselundid
maitsmismeel KASUTA maitsmine
maitsmispungad KASUTA maitsmiselundid
majaseened
majavamm KASUTA majaseened
makrofaagisüsteem KASUTA retikuloendoteliaalsüsteem
makrofütobentos
makroökosüsteemid KASUTA bioomid
maks
Malassezia KASUTA Pityrosporum
MALT-süsteem KASUTA lümfoidkude
maltoos
mammotropiin KASUTA prolaktiin
mandumine KASUTA degeneratsioon
mannaasid
MAO KASUTA monoamiinoksüdaas
maomürgid
maonäärmed
markerid (med.) KASUTA biomarkerid
marrasnahk KASUTA epidermis
mastotsüüdid KASUTA nuumrakud
matemaatiline bioloogia
MAX-geen KASUTA regulaatorgeenid
mediaannärv KASUTA keskpidine närv
meditsiinigeneetika
meditsiiniline biokeemia KASUTA kliiniline biokeemia
meditsiiniline biotehnoloogia KASUTA biomeditsiinitehnoloogia
meditsiiniline mikrobioloogia
meditsiiniline viroloogia
meeleelundid
meessuguhormoonid KASUTA androgeenid
mehe sugurakud KASUTA seemnerakud
mehed
meioos
melanokortiinid
melanokortiinipeptiidid KASUTA melanokortiinid
melanokortiiniretseptorid
melanotsüüte stimuleeriv hormoon
melatoniin
membraanid
membraanilipiidid
membraaniläbitavus KASUTA permeaablus
membraanipotentsiaal
membraanivalgud
membraantransport KASUTA bioloogiline transport
membrana basalis KASUTA basaalmembraan
mendelism
meningokokk KASUTA Neisseria meningitidis
merebioloogia
mereelustik
mereplankton
mereökosüsteemid KASUTA veeökosüsteemid
meristeemmeetod
mesangium
mesenhüüm
mesenhüümi rakud
mesentseefalon KASUTA keskaju
mesoderm
mesomorf KASUTA kehatüübid
mestiitsid
metaanibakterid KASUTA metanogeenid
metaboliidid
metabolism KASUTA ainevahetus
metaboloomika
metaboolia KASUTA metamorfoos
metagenoomika
metallofosfoesteraasid
metalloproteiinid
metalloproteinaasid
metallotioniin
metamorfoos
metanogeenid
metanotroofid
methemoglobiin KASUTA hemoglobiin
metioniin
metissid KASUTA segaverelised
metsabioloogia
metsaheinamaad KASUTA puisniidud
metsateadus
metsaökosüsteemid
metülotroofsed pärmid
metüültransferaasid
mikrobioloogia
mikrobioloogid
mikrobioloogilised uuringud
mikrobioota KASUTA mikrofloora
mikrobiotsönoos KASUTA mikrofloora
mikrofloora
mikrokiibid
mikroobibiokeemia
mikroobid
mikroobidiagnostika KASUTA mikrobioloogilised uuringud
mikroobiensüümid
mikroobifüsioloogia
mikroobigeneetika
mikroobikapslid
mikroobikasv
mikroobikloonimine
mikroobikolooniad
mikroobikooslused
mikroobinakkused KASUTA bakterhaigused
mikroobitehnoloogia KASUTA mikroobikloonimine
mikroobivalgud
mikroobiökoloogia
mikroorganismid KASUTA mikroobid
mikroRNA
mikroseened
mikroskoopia
mikrotoitained
mikrotsirkulatsioon
mikrotsüstiin
mikrotuubulid
mimikri
mineraalained
mineraalainevahetus
mineraaliainevahetus KASUTA mineraalainevahetus
mineraliseerunud koed
mitokondriaalne DNA
mitokondrid
mitokondriline DNA KASUTA mitokondriaalne DNA
mitoos
mittestruktuursed valgud
mittesuguline paljunemine
molekulaaraspektid
molekulaarbiofüüsika
molekulaarbioloogia
molekulaarbioloogid
molekulaarbioloogilised uuringud
molekulaardiagnostika
molekulaarevolutsioon
molekulaargeneetika
molekulaargeneetilised aspektid
molekulaarinteraktsioon
molekulaarkloonimine KASUTA DNA kloonimine
molekulaarmehhanismid
molekulaarne biotehnoloogia
molekulaarne evolutsioon KASUTA molekulaarevolutsioon
molekulaarneuroanatoomia
molekulaarradiobioloogia
molekulaarsüstemaatika
molekulaarviroloogia
molekulaarökoloogia
molekulid
Moloney viirus
mongoliidid
mongoliidne rass KASUTA mongoliidid
monoamiinid
monoamiinoksüdaas
monoaminooksüdaas KASUTA monoamiinoksüdaas
monoblastid
monoklonaalsed antikehad
monoklonaalsed immunoglobuliinid
monoklonaalsete antikehade test
monoosid KASUTA monosahhariidid
monosahhariidid
monosügootsed kaksikud KASUTA ühemunakaksikud
monotsüütide-makrofaagide süsteem KASUTA retikuloendoteliaalsüsteem
moone KASUTA metamorfoos
morbilliviirus
morfogenees
morfoloogia (biol.)
morfoloogiline muutlikkus
morfomeetria
motoorika
motoorne areng
mRNA
mRNA stabiilsus
mtDNA KASUTA mitokondriaalne DNA
mudelmembraanid
mukoos KASUTA limaskest
mukoosmembraan KASUTA limaskest
mukopolüsahhariidid KASUTA glükoosaminoglükaanid
mukoproteiinid
mulatid
mulla biokeemia
mullabioloogia
mullahingamine
mullamikrobioloogia
mullamikroobid
mullaseened
mullaökoloogia
munarakk
munarebu KASUTA rebu
munasarjad
munasseened
muramidaas KASUTA lüsosüüm
muskariiniretseptorid
muskariinne atsetüülkoliini retseptor
muskulatuur KASUTA lihastik
mutageenid
mutageensustest
mutagenees
mutatsioonid
mutatsioonikiirus
mutsiinid
muudendid KASUTA metamorfoos
muundkultuurid KASUTA transgeensed taimed
muutlikkus
mõhnkeha
mõlemasoolisus KASUTA hermafroditism
märgalad
määrajad KASUTA välimäärajad
müeliin
müeloidsed rakud
müeloperoksüdaas
mügarbakterid
mükobakterid KASUTA Mycobacterium
mükoloogia
mükoplasmad
mükotoksiinid
mükotrofism KASUTA mükotroofsus
mükotroofsus
müoblastid
müofibrillaarvalgud
müoglobiin
müosiin
müotsüüdid KASUTA lihasrakud
mürgitustamine KASUTA detoksikatsioon
MYC-geen KASUTA regulaatorgeenid
Mycobacterium
Mycobacterium avium
Mycobacterium fortuitum CG-2
Mycobacterium tuberculosis
Mycoplasma KASUTA mükoplasmad
Mycota KASUTA seened
N-metüül-D-aspartaat
Na ATP-aas
naatriumitransport
NADH/NAD+ analoogid
NADPH dehüdrogenaas
nahatundlikkus
nahaveresooned
nahk (anat.)
naise sugurakk KASUTA munarakk
naised
naissugu KASUTA naised
nanoantennid
natriureetilised peptiidid
naturalisatsioon (biol.) KASUTA adaptatsioon (biol.)
neandertali inimesed KASUTA neandertallased
neandertallased
neel
neerud
neerupealise säsiollus
neerupealised
neerupealisesäsi KASUTA neerupealise säsiollus
neerupäsmake
neerusäsi
negriidid
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
neisseriad
neitsissigimine KASUTA partenogenees
neodarvinism
neolamarkism
nervus medianus KASUTA keskpidine närv
nervus vagus KASUTA uitnärv
neuraaltoru
neurobioloogia
neuroendokriinne talitlus
neurofüsioloogia
neurogenees
neurogliia
neuroimmunoloogia
neurokeemia
neuromediaatorid KASUTA neurotransmitterid
neuromodulatsioon
neuromuskulaarne füsioloogia
neuromuskulaarne kontroll KASUTA neuromuskulaarne füsioloogia
neuromuskulaarsed sünapsid KASUTA sünapsid
neuronid
neuronspetsiifiline enolaas KASUTA enolaas
neuronvõrgud
neuropeptiid Y
neuropeptiidid
neuroteadused
neurotransmissioon
neurotransmitterid
neurotrofiin-3 KASUTA neurotrofiinid
neurotrofiin-4 KASUTA neurotrofiinid
neurotrofiinid
neurotrofiiniretseptorid
neurotroofsed tegurid KASUTA neurotrofiinid
neutrofiilsed granulotsüüdid
niatsiin
niidud
niiskusesisaldus KASUTA veesisaldus
nikotiin
nikotiinamiid KASUTA niatsiin
nikotiinhape KASUTA niatsiin
nimmelülid
nitrilaasid
NK rakud KASUTA tappurrakud
NMDA KASUTA N-metüül-D-aspartaat
NMDA retseptorid
Nodularia KASUTA tsüanobakterid
noorukiiga
noradrenaliin
nugitõved KASUTA parasitoosid
nukleaasid
nukleiinhapete biofüüsika
nukleiinhapped
nukleoproteiinid
nukleosiidid
nukleosoom
nukleotiidid
nukleotiidjärjestus
nuumrakud
nõred KASUTA sekreedid
nägemine
nägemiselundid KASUTA silmad
nägemisfüsioloogia
nägemismeel KASUTA nägemine
nälg
nälgimine KASUTA nälg
näokolju
närvid
närvifüsioloogia KASUTA neurofüsioloogia
närvijuured KASUTA närvid
närvikiud
närvikude
närvisüsteem
närvisüsteemi areng
närvitalitlus KASUTA neurofüsioloogia
näsalihased KASUTA papillaarlihased
odontoblastid
odontoloogia
oimusagar KASUTA temporaalsagar
oksüdaasid
oksüdoreduktaasid
oksügenaasid
oksünitrilaasid
oksüsteroolid
oksütotsiin
olelusvõitlus
oligoadenülaatsüntetaasid
oligodesoksünukleotiidid
oligonukleotiidid
oligonukleotiidide mikrokiibid KASUTA mikrokiibid
omailm
onkogeenid
onkogeensed viirused
onkolüütilised viirused
onkoproteiinid
ontogenees
oogaamia
Oomycota KASUTA munasseened
opioidpeptiidid
opsoniinid
organellid KASUTA raku organellid
organid KASUTA elundid
organismid
organitsism
organogenees
organoidid KASUTA raku organellid
organsüsteemid KASUTA elundkonnad
orienteerumine
origin-binding protein
ornitiin
ornitiindekarboksülaas
ornitiinitsükkel
ornitoloogia
Orthomyxoviridae
osmoos
osmoregulatsioon
osteoblastid
osteogenees
osteoklastid
osteoloogia
otoliidid
otsmikusagar
ovulatsioon
P-kadheriin KASUTA kadheriinid
P-vitamiin KASUTA bioflavonoidid
pagaripärm KASUTA Saccharomyces cerevisiae
PAI-1
PAI-2
painutajalihased
paleoantropoloogia
paleobioloogia
paleobotaanika
paleokeskkond
paleontoloogia
paleozooloogia
paleoökoloogia
paljundamine (biol.)
paljunemine
paljunemisbioloogia
paljunemisedukus
paljunemisökoloogia
palmaarfastsia KASUTA fastsiad
palsamid
pankreas
pankreasehormoonid
pankreaserakud
pankreosümiin KASUTA koletsüstokiniin
panmiksia
papillaarlihased
Papillomaviridae KASUTA papilloomiviirused
Papillomavirus KASUTA papilloomiviirused
papilloomiviirused
parabioos
Paracoccus denitrificans
Paramyxoviridae
parasiidid
parasiidiresistentsus
parasiithaigused KASUTA parasitoosid
parasiitloomad KASUTA parasiidid
parasitism
parasitoloogia
parasitoloogid
parasitoosid
parasümpaatiline närvisüsteem
parathormoon KASUTA kõrvalkilpnäärmehormoon
Parechovirus
parem südamevatsake
parkained
partenogenees
Parvoviridae
Parvovirus
patogeensed mikroobid
patogeensed mikroorganismid KASUTA patogeensed mikroobid
Pavovaviridae
PCR KASUTA polümeraasahelreaktsioon
PDGF KASUTA kasvufaktor PDGF
pea
pea- ja seljaajuvedelik KASUTA tserebrospinaalvedelik
peaaju
peaaju natriureetiline peptiid KASUTA B-tüüpi natriureetiline peptiid
peaajunärvid KASUTA kraniaalnärvid
pealistaimed KASUTA epifüüdid
pealuu KASUTA kolju
peamine koesobivuskompleks
pedagoogiline antropoloogia
pedobioloogia KASUTA mullabioloogia
pedoindikatsioon
pedoökoloogia KASUTA mullaökoloogia
peenis
peeniselukk KASUTA peenis
peensool
pehmekude
pelaagilised toiduahelad
penetratsioon
Penicillium
Penicillium kananaskense
Penicillium tricolor
penitsilliin
penitsillinaas KASUTA beeta-laktamaas
pentoosid
peptidaasid KASUTA proteaasid
peptidoglükaanid
peptiidhormoonid
peptiidi fragmendid
peptiidid
peptiidide sidumine
peptiidnukleiinhapped
peptiidsideme süntees
peptoonid
Peptostreptococcus
Peptostreptococcus magnus
perifeerne veri
perifeersed arterid
perifeersed närvid
perifeersed veresooned
peristaltika
peritoneum
perivaskulaarsed närvikiud KASUTA närvikiud
permeaablus
permeaasid
peroksüdaasid
pesitsemine
pesitsusökoloogia
phe-operon
pheBA-operon
Pichia pinus
Pichia stipitis
Picornaviridae
pigmendid
pigmentatsioon
piimavalgud
piimhappebakterid
pikaealisus (biol.)
piperatsilliin KASUTA penitsilliin
pisikud KASUTA bakterid
pisisirmikud
pitekantroopus
Pithecantropus erectus KASUTA pitekantroopus
Pityrosporum
Pityrosporum ovale
pivmetsillinaam KASUTA penitsilliin
plankton
plasma glükoproteiinid
plasmalemm
plasmamembraan
plasmiid f
plasmiid p1
plasmiidid
plasmiidivektorid
plasmiin
plasminogeen
Plasmodium KASUTA plasmoodium
Plasmodium falciparum
plasmoodium
plastiidid
platsenta
poegimine
polüeenantibiootikumid
polügaamia
polügüünia
polüketiinid
polüklonaalsed antikehad
polümeraasahelreaktsioon
polümeraasid
polümorfism (geneetika) KASUTA geneetiline polümorfism
polüoosid KASUTA polüsahhariidid
polüpeptiidid
polüploidsus
polüsahhariidid
Polyomavirus
poomisvastus
populatsiooni parameetrid
populatsioonid (biol.)
populatsioonidünaamika
populatsioonigeneetika
populatsioonistruktuur (biol.)
populatsioonitihedus KASUTA asustustihedus (biol.)
populatsiooniökoloogia
porfüriinid
postsünaptilised mehhanismid KASUTA neurotransmissioon
Potexvirus
Potyvirus
Poxviridae
PP-vitamiin KASUTA niatsiin
pre-mRNA
preeriad
prepareerimine
pressoretseptorid
presünaptilised mehhanismid KASUTA neurotransmissioon
Prevotella
primaadid KASUTA esikloomalised
primatoloogia
prioonid
probiootikumid
Procaryotae KASUTA eeltuumsed
proensüümid
progesteroon
prokarüoodid KASUTA eeltuumsed
prolaktiin
proliferatsioon
proliin
prolüül-4-hüdroksülaas
propeptiidid
Propionibacterium
Propionibacterium shermanii
propionibakterid KASUTA Propionibacterium
propioonhappebakterid KASUTA Propionibacterium
propüülamiini transferaas
prosentseefalon KASUTA eesaju
prostaglandiin E
prostaglandiin E-1 KASUTA prostaglandiin E
prostaglandiin E-2 KASUTA prostaglandiin E
prostaglandiinid
prostatafosfataas
proteaasid
proteiin C KASUTA C-valk
proteiin S KASUTA S-valk
proteiinid KASUTA valgud
proteiinisisaldus KASUTA valgusisaldus
proteiinkinaas A
proteiinkinaas C
proteiinkinaasid
proteinaasid KASUTA proteaasid
proteoglükaanid
proteolüütilised ensüümid KASUTA proteaasid
proteoomika
protoonkogeenid
protoplastid
Protozoa KASUTA ainuraksed
protozooloogia
protsessing (biol.)
proviiruse mutandid
pseudohermafroditism KASUTA hermafroditism
pseudomonaadid KASUTA Pseudomonas
Pseudomonas
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluoroscens
Pseudomonas putida
Pseudomonas syringae
Psorospermium
psühhogenees
psühholoogiline antropoloogia
psühhomotoorika KASUTA psühhomotoorne talitlus
psühhomotoorne areng
psühhomotoorne talitlus
puhkamine KASUTA puhkus
puhkeperiood
puhkus
puidu biokahjustused KASUTA biokahjustused
puisniidud
punalibled KASUTA erütrotsüüdid
punased verelibled KASUTA erütrotsüüdid
pupill
purihambad
puusaliiges
puuteaisting KASUTA kompimine
põhiainevahetus
põhjaelustik KASUTA bentos
põhjaloomastik KASUTA zoobentos
põlvkonnad
põlvnemine
põlvnemistabelid KASUTA sugupuud
põrn
põuakindlus
pärak
pärasool
pärilik muutlikkus KASUTA geneetiline muutlikkus
pärilikkus
pärilikkuseinformatsioon KASUTA geneetiline informatsioon
pärilikkushügieen KASUTA eugeenika
pärilikkustegurid
pärilikkusõpetus KASUTA geneetika
pärisbakterid KASUTA bakterid
päristuumsed
päritolu (biol.) KASUTA fülogenees põlvnemine
pärmseened
pöördtranskriptaas
pürimidiinid
pürofosfataasid
pürrotiin
püruvaatkinaas
püsikooslused KASUTA kliimakskooslused
Q-vitamiin
radioaktiivse süsiniku meetod
radiobioloogia
radiomeetriline analüüs
radioökoloogia
rakendusmikrobioloogia
rakku sisenevad peptiidid
rakkude diferentseerumine KASUTA raku diferentseerumine
rakkudevaheline kommunikatsioon
raku diferentseerumine
raku ehitus KASUTA rakumorfoloogia
raku jagunemine KASUTA rakujagunemine
raku kasv
raku organellid
rakuainevahetus
rakubioloogia
rakud
rakufüsioloogia
rakugeneetika KASUTA tsütogeneetika
rakujagunemine
rakukate
rakukest
rakukultuurid
rakuliinid
rakuline immuunvastus
rakumembraan
rakumorfoloogia
rakupinnaretseptorid
rakupinnavalgud
rakuretseptorid
rakusiirdamine
rakusisene kaltsium
rakusisesed reaktsioonid
rakuskelett KASUTA tsütoskelett
rakusurm
rakuteadus KASUTA rakubioloogia
rakutehnoloogia
rakutoes KASUTA tsütoskelett
rakutransplantatsioon KASUTA rakusiirdamine
rakutsükkel
rakutuum
rakuvaheaine
rakuväline maatriks KASUTA rakuvaheaine
rannaniidud
rassid
rassiteooriad
rasvad
rasvhapped
rasvkude
rasvlahustuvad vitamiinid
rauaainevahetus KASUTA rauavahetus
rauabakterid
rauavahetus
RBP KASUTA retinooli siduv valk
reaktsiooniaeg
rebu
rebukest
reduktaasid
reetina KASUTA võrkkest
refleksid
regeneratsioon
regulaatorgeenid
regulatsioon (biol.)
reieluu
rekombinantne DNA
rekombinantsed antikehad
rekombinantsed valgud
reliktid
reniin-angiotensiinsüsteem
Reoviridae
replikatsioon
repressorvalgud
reproduktsioon (biol.) KASUTA paljundamine (biol.) paljunemine
resistentsed mutandid
resistentsus
respiratoorne füsioloogia KASUTA hingamiselundite füsioloogia
restriktsiooniensüümid
retiikulum
retikuloendoteliaalsüsteem
retinoidhape
retinoidid
retinool KASUTA A-vitamiin
retinooli siduv valk
retroposoon L1
retroviirused KASUTA Retroviridae
Retroviridae
retseptorid
retseptorit siduv valk
retsessiivsed alleelid
Rhizobiaceae
Rhizobium KASUTA mügarbakterid
Rhodococcus
Rhodococcus erythropolis
Rhodomicrobium
Rhodothermus marinus
riboflaviin
ribokinaasid
ribonukleaasid
ribonukleiinhape KASUTA RNA
ribonukleotiidi reduktaas
ribosoomid
ribosoomivalgud
Rickettsia
Rickettsiales KASUTA Rickettsia
riketsiad KASUTA Rickettsia
rinoviirus
ripsmed
ristamine
ristandaretus KASUTA ristamine
ristandid KASUTA hübriidid
ristsugutamine KASUTA hübriidimine
RNA
RNA genoom
RNA polümeraas
RNA viirused
RNaas KASUTA ribonukleaasid
roe
rohtlad
roiskumine
rotaviirus KASUTA Rotavirus
Rotavirus
rRNA
RSP KASUTA rakku sisenevad peptiidid
rubella viirus
rudimendid
ränivetikad
S-valk
saarelised ökosüsteemid
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomycetaceae KASUTA pärmseenelised
sahhariidid
sahhariidide ainevahetus
sahharoosi süntaas
Salmonella
Salmonella typhimurium
salmonellad KASUTA Salmonella
sanitaarmikrobioloogia
sanitaarviroloogia
sapipõis
sapp
sarkoplasmaatiline retiikulum
sarvaine KASUTA keratiin
seedeelundid
seedeelundkond KASUTA seedeelundid
seedeensüümid
seedefermendid KASUTA seedeensüümid
seedekulgla hormoonid
seedekulgla limaskesta hormoonid KASUTA seedekulgla hormoonid
seedetrakti mikrofloora KASUTA seedekulgla mikrofloora
seedetrakti motoorika KASUTA seedekulgla motoorika
seedimine
seemendus KASUTA kunstlik seemendus
seemnejuha
seemneniidid KASUTA seemnerakud
seemnerakud
seemnevedelik KASUTA sperma
seened
seeneteadus KASUTA mükoloogia
seenhaigused
seentõved KASUTA seenhaigused
segaverelised
seigseened
sekretiin
sekretoorsed rakud
sekretsioon
seks KASUTA suguelu
seksuaalkäitumine
seksuaalne areng
seksuaalne dimorfism
seksuaalvahekord KASUTA suguühe
sekundaarsed metaboliidid
selektsioon
selg
selgroog
seljaaju
seljaajunärvid
seljaajurefleksid KASUTA spinaalrefleksid
semiokemikaalid
Semliki Forest viirus KASUTA Semliki metsaviirus
Semliki metsaviirus
sensomotoorika
sensoorne neurokeemia KASUTA neurokeemia
sensoorsed neuronid
sensoorsed neuropeptiidid KASUTA neuropeptiidid
seriin
seriini peptidaasid KASUTA seriini proteinaasid
seriini proteinaasid
serotoniin
serotoniinergiline süsteem
serotüübid
serpiinid
Serratia marcescens
Sertoli rakud
sfingolipiidid
sfingomüeliin
sfingosiidid KASUTA sfingolipiidid
Shigella
sialoproteiinid
sidekirmed KASUTA fastsiad
sidekoerakud
sidekude
sigimatus KASUTA viljatus
sigimine KASUTA paljunemine
sigimisbioloogia KASUTA paljunemisbioloogia
sigimisedukus KASUTA paljunemisedukus
sigimiselundid KASUTA suguelundid
sigimisökoloogia KASUTA paljunemisökoloogia
sigivus
signaali transduktsioon
signaali ülekanne KASUTA signaali transduktsioon
signaalmolekulid
siirdemeditsiin
siirdeprotsessid
siirdgeensed loomad KASUTA transgeensed loomad
siirdgeensed organismid KASUTA transgeensed organismid
siirdgeensed taimed KASUTA transgeensed taimed
silelihased
silma akommodatsioon KASUTA akommodatsioon
silma võrkkest KASUTA võrkkest
silmaava KASUTA pupill
silmad
sinivetikad KASUTA tsüanobakterid
sisearetus KASUTA inbriiding
sisekõrv
sisesekretoorsed näärmed KASUTA endokriinnäärmed
skeletilihased
skelett
SNP KASUTA ühenukleotiidsed polümorfismid
somaatiline areng KASUTA füüsiline areng
somaatiline embrüogenees
somaatiline staatus
somaatilised mutatsioonid
somaatilised rakud
somatoloogia
somatomediin KASUTA kasvufaktor IGF-I
somatosensoorne ajukoor
somatostatiin
somatotroopne hormoon KASUTA kasvuhormoon
somatotropiin KASUTA kasvuhormoon
somatotüübid KASUTA kehatüübid
soogeneetika
soojaproduktsioon
soojusregulatsioon KASUTA termoregulatsioon
sooled KASUTA soolestik
soolekepike KASUTA Escherichia coli
soolemikrofloora KASUTA seedekulgla mikrofloora
soolemotoorika KASUTA seedekulgla motoorika
soolestik
sooline jaotuvus KASUTA sooline koosseis
sooline koosseis
soolised erinevused
sooteadus
sootunnused
sootüübid
sorbitooli dehüdrogenaas
sotsiaalökoloogia
sotsiobioloogia
sperma
spermaproduktsioon
spermatogenees
spermatosoidid KASUTA seemnerakud
spermiogenees KASUTA spermatogenees
spinaalrefleksid
spiramütsiin
splaissing
spoorid
spordiantropoloogia
stafülokokid KASUTA Staphylococcus
Staphylococcus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus saprophyticus
steriilsus (füsiol.) KASUTA viljatus
steroidhormoonid
stramenopiilid KASUTA esiviburlased
Stramenopila KASUTA esiviburlased
Streptococcus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus lactis KASUTA Lactococcus
Streptococcus mutans
Streptococcus mutans grupp KASUTA Streptococcus mutans
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus purpurescens
Streptococcus pyogenes
Streptococcus sorbinus
Streptococcus suis
streptokinaas
streptokokid KASUTA Streptococcus
streptomütsiin
Streptomyces
Streptomyces lividans
stressitaluvus
stressitolerantsus KASUTA stressitaluvus
stressivalgud KASUTA kuumašoki valgud
striaatkeha KASUTA juttkeha
strooma KASUTA rakuvaheaine
struktuuribioloogia
subkortikaalsed struktuurid KASUTA peaaju
substantia nigra
substants P
substraat
subtilisiin
suguakt KASUTA suguühe
suguelu
suguelundid
suguferomoonid
suguhormoone siduv globuliin
suguhormoonid
sugukromosoomid
suguküpsus
suguline dimorfism KASUTA seksuaalne dimorfism
suguline paljunemine
suguline valik
sugulusaretus KASUTA inbriiding
sugupooled
sugupuud
sugurakud
suguti KASUTA peenis
suguühe
suguühendus KASUTA suguühe
suktsessioon (ökol.)
suletud ökosüsteemid
Sulfolobus
Sulfolobus acidocaldarius
suprarenaalnäärmed KASUTA neerupealised
surm
suu
suuraju
suuõõs KASUTA suu
suvitamine KASUTA puhkus
söödikud KASUTA parasiidid
süda
südame papillaarlihased KASUTA papillaarlihased
südameklapid
südamelihasrakud
sügootne embrüogenees
sülg
süljeeritus
süljenäärmed
sümbioos
sümmeetria
sümogeenid KASUTA proensüümid
sümpaatiline närvisüsteem
sünapsid
sünaptilised vesiikulid
sünartroosid KASUTA liidused
sünergia
süntaasid
süntaksonid
süntaksonoomia
sünteetiline bioloogia
sünteetilised ensüümid
sünteetilised peptiidid
süntetaasid
sünökoloogia
süsinikanhüdraas
süsiniku assimilatsioon
süsinikuringe
süsivesikud KASUTA sahhariidid
süsivesikute ainevahetus KASUTA sahhariidide ainevahetus
süsteemibioloogia
süstemaatika
systema nervosum KASUTA närvisüsteem
šigella KASUTA Shigella
Zika viirus
zootoomia KASUTA loomaanatoomia
Zygomycetes KASUTA seigseened
taasteke KASUTA regeneratsioon
tafonoomia
tahhükiniinid
taimeanatoomia
taimebiokeemia
taimede toitumine
taimeembrüoloogia
taimefüsioloogid
taimegeneetika
taimegeograafia
taimehormoonid
taimekooslused
taimemahlad
taimeproteiinid KASUTA taimsed valgud
taimeteadus KASUTA botaanika
taimetehnoloogia
taimevalgud KASUTA taimsed valgud
taimeviirused
taimhõljum KASUTA fütoplankton
taimkate
taimsed mürgid KASUTA fütotoksiinid
taimsed valgud
taksonoomia
taktiilne tundlikkus KASUTA puutetundlikkus
taluvus (biol.) KASUTA tolerantsus (biol.)
tapjarakud KASUTA tappurrakud
tappurrakud
teeseen
tehismembraanid
tehnogeneetika KASUTA geenitehnoloogia
telmatoloogia KASUTA sooteadus
telomeerid
temperatuuri toime
temperatuuritaluvus
temperatuuritolerants KASUTA temperatuuritaluvus
temporaalsagar
tenassiin
teoreetiline bioloogia
teratoloogia
termofiilsed mikroobid
termoregulatsioon
termostabiilsus
termošokivalk KASUTA kuumašoki valgud
testosteroon
TGF KASUTA kasvufaktor TGF
TGF-alfa KASUTA kasvufaktor TGF
TGF-beeta KASUTA kasvufaktor TGF
Thermus
Thermus termophilus
Thiobacillus
tibia KASUTA sääreluu
tingitud refleksid
tingrefleksid KASUTA tingitud refleksid
tioredoksiin
toes KASUTA skelett
Togaviridae
toiduahelad
toidueelistus
toidumikrobioloogia
toiduvõrk
toitained
toiteväärtus
toitumine
toitumiskohastumused
toitumissuhted KASUTA troofilised suhted
toitumistegurid KASUTA toitumine
toitumus
tokoferool KASUTA E-vitamiin
tolerantsus (biol.)
tonoplast
tospoviirus
transaktivaatorgeen X
transaktivaatorvalk E2
transduktsioon
transferaasid
transformatsioon
transformeeriv kasvutegur KASUTA kasvufaktor TGF
transformism
transgeensed haigusmudelid KASUTA loommudelid
transgeensed loomad
transgeensed mikroorganismid KASUTA geneetiliselt muundatud mikroorganismid
transgeensed organismid
transgeensed taimed
transglutaminaasid
transkriptsioon (biol.)
transkriptsiooniaktiivsus
transkriptsioonifaktorid
transkriptsiooniühikud
translatsioon (biol.)
translatsioonifaktorid
translokatsioon
transmetüülimine
transmissioon
transpiratsioon
transport (biol.) KASUTA bioloogiline transport
transport RNA KASUTA tRNA
transportaan
transportvalgud
transposaasi geen
transposoonid
trapetslihas
treponeemid
Treponema KASUTA treponeemid
TRH KASUTA türeotropiini vabastajahormoon
triatsüülglütseroolid KASUTA rasvad
Trichoderma viride
Trichomonas KASUTA trihhomoonas
Trichomonas vaginalis
triglütseriidid KASUTA rasvad
trihhomoonas
trisoomia
tRNA
trombiin
trombiini-antitrombiini kompleksid
tromboksaan a2 KASUTA tromboksaanid
tromboksaanid
trombotsüüdid
trombotsüütide kasvutegur KASUTA kasvufaktor PDGF
troofilised suhted
troofilised tasemed
trüpsiin
trüpsiini inhibiitorid
trüpsinogeen
trüptamiin
trüptofaan
tsefalosporiinid
tsefprosiil KASUTA tsefalosporiinid
tseftibuteen KASUTA tsefalosporiinid
tsellobiohüdrolaasid
tsellubioosi dehüdrogenaas
tsellulaardeterminandid
tsellulaarne immuunsus KASUTA rakuline immuunvastus
tsellulaasid
tsentromeer
tserebellum KASUTA väikeaju
tseroid KASUTA pigmendid
tsirkadiaanrütm KASUTA ööpäevarütm
tsüanobakterid
tsüanokobalamiin KASUTA B12-vitamiin
tsükliinid
tsükliinist sõltuvad kinaasid KASUTA CDK
tsüklooksügenaasid
tsüklopeptiidid
tsümogeenid KASUTA proensüümid
tsüstatiinid
tsüsteiin
tsüsteiini peptidaasid KASUTA tsüsteiini proteinaasid
tsüsteiini proteinaasid
tsüstid
tsüstiin
tsütofüsioloogia KASUTA rakufüsioloogia
tsütogeneetika
tsütogeneetilised aspektid
tsütogeneetilised uuringud
tsütokeemia
tsütokiinid
tsütokroom C
tsütokroom C oksüdaas
tsütokroom C peroksidaas
tsütokroom P-450
tsütokroomid
tsütoloogia KASUTA rakubioloogia
tsütoloogilised uuringud
tsütomeetria
tsütomegaloviirus KASUTA Cytomegalovirus
tsütomorfoloogia KASUTA rakumorfoloogia
tsütopatoloogia
tsütoplasma
tsütoplasma organellid KASUTA raku organellid
tsütoplasmamembraan KASUTA rakumembraan
tsütoplasmavõrgustik
tsütoskelett
tsütotaksonoomia
tsütotoksilisus
tubakaviirused
tugi- ja liikumiselundkond
tume elurikkus
tundeneuronid KASUTA sensoorsed neuronid
tundlikkus
tundrakooslused KASUTA tundra
tupp (anat.)
turgor
tuumaantigeenid
tuumapärilikkus
tuumaretseptorid
tuumor-supressorvalgu P53 geen
tuumor-supressorvalk
tuumor-supressorvalk P53
tuumoriantigeenid KASUTA kasvaja-antigeenid
täismoone
tärklis
tümidiinikinaasid
tümotsüüdid
türeoidhormoonid KASUTA kilpnäärmehormoonid
türeotroopne hormoon KASUTA türeotropiin
türeotropiin
türeotropiini vabastajahormoon
türosiin
türosiinifosfataas
türosiinkinaasid
türosinaasid
türotropiin KASUTA türeotropiin
tüverakud KASUTA tüvirakud
tüvi
tüvirakud
tüvirakusiirdamine
uitnärv
ultratsentrifuugimine
une-ärkveloleku rütm KASUTA ööpäevarütm
uni
uniseksuaalsus
uratsiil
uridiin
urogenitaalelundid KASUTA kuse-suguelundid
urogenitaalsüsteem KASUTA kuse-suguelundid
urogenitaaltrakt KASUTA kuse-suguelundid
urokinaasid
uroonhape
usneaceae KASUTA habesamblikulised
Uukuniemi viirus
valge rass KASUTA europiidid
valguainevahetus
valgud
valguse toime
valgusisaldus
valgusüntees KASUTA translatsioon (biol.)
valik (biol.) KASUTA selektsioon
valikaretus KASUTA sordiaretus tõuaretus
valk-DNA interaktsioon
vamm KASUTA majaseened
vana DNA
vananemine (biol.)
vanuse määramine KASUTA dateerimine
variaablus KASUTA muutlikkus
varjutaluvus
varjutolerants KASUTA varjutaluvus
vas deferens KASUTA seemnejuha
vasak südamevatsake
vasopressiin
vastastikmõjud KASUTA interaktsioonid
vastastikune mõju KASUTA interaktsioonid
veekogude ökoloogia KASUTA veeökoloogia
veemikrobioloogia
veenid
veeringe
veeringlus KASUTA veeringe
veesisaldus
veetoksikoloogia
veeökosüsteemid
vegetatiivne närvisüsteem
vegetatiivsed tunnused
veise papilloomiviirus
vena KASUTA veenid
ventriculus KASUTA magu
vere mikrotsirkulatsioon KASUTA mikrotsirkulatsioon
veregrupid KASUTA vererühmad
vereloome
vereplasma
vererakud
vereringe
vererühmad
vereseerum
veresoonkond KASUTA veresooned
verevalgud
verevool
veri
vertebraadid KASUTA selgroogsed
vertikaalstruktuur
vesikultuur KASUTA hüdropoonika
vesilahustuvad vitamiinid
vestiigiumid KASUTA rudimendid
veterinaarmikrobioloogia
vetikseened
vibrissid
viinamarjasuhkur KASUTA glükoos
viiruse antigeenid
viirused
viirusgeneetika
viiruskapsiid KASUTA kapsiid
viirusosake KASUTA virioon
viirusresistentsus
viiruste geneetika KASUTA viirusgeneetika
viirusvalgud
viirusvalk E2
viljakus KASUTA sigivus
viljastamine KASUTA kunstlik viljastamine viljastumine
viljastamine in vitro KASUTA viljastamine katseklaasis
viljastamine katseklaasis
viljastumine
viljastus KASUTA viljastumine
viljatus
virgatsained KASUTA neurotransmitterid
virioon
viroidid
viroloogia
virulentsus
vitamiinid
vitronektiin
von Willebrandi faktor
voolutsütomeetria
võrdlev anatoomia
võrdlev füsioloogia
võrkkest
väikeaju
väikeajukoor KASUTA väikeaju
välimäärajad
välismembraan
väljasuremine
väljasurnud inimesed KASUTA inimese eellased
värvitaju KASUTA värvustaju
värvustaju
väärarendid
väärarengud KASUTA väärarendid
väärarenguõpetus KASUTA teratoloogia
väävlibakterid
väävliringe
vöötlihased KASUTA skeletilihased
vöötlihaskiud KASUTA vöötlihasrakud
vöötlihasrakud
õgirakud KASUTA fagotsüüdid
ökofüsioloogia
ökogeneetika
ökoindikatsioon KASUTA bioindikatsioon
ökoloogia
ökoloogiline geneetika KASUTA ökogeneetika
ökoloogiline taastamine
ökoloogiline tasakaal
ökoloogilised parameetrid
ökoloogilised tegurid KASUTA keskkonnategurid
ökomorfoloogia
ökosüsteemid
ökotasakaal KASUTA ökoloogiline tasakaal
ökotonid
ökotoobid
östradiool
östrogeenid
östrogeensed hormoonid KASUTA östrogeenid
ööpäevarütm
ühemunakaksikud
ühenukleotiidsed polümorfismid
ühesoolisus
üksikmolekulid KASUTA molekulid
ülajäsemed KASUTA käed
üldbioloogia
ülegenoomsed assotsiatsiooniuuringud KASUTA geneetilised assotsiatsiooniuuringud
ülekandumine (med.) KASUTA transmissioon
ülekuumenemine (med.) KASUTA hüpertermia
üleminekuprotsessid KASUTA siirdeprotsessid
X-kromosoom
Y-kromosoom
Yersinia