568 59 GEOGRAAFIA. GEODEES...
Prindi | E-postile | Salvesta
  
aasad KASUTA niidud
absoluutne kõrgus
administratiivkaardid KASUTA halduskaardid
aero-kosmilised meetodid KASUTA aero-kosmomeetodid
aero-kosmomeetodid
aerofotod
aerofotograafia
aerofotomõõdistamine KASUTA aerofotograafia
aerokosmilised uuringud KASUTA aero-kosmomeetodid
aeronavigatsioonilised kaardid KASUTA lennukaardid
aiatiigid KASUTA tiigid
ajalooatlased
ajalookaardid
ajalooline geograafia
ajaloolised kaardid
ajavööndid
akvatooriumid
alevid
allikad (veekogud)
allveetopograafia
alpiniidud
altituud KASUTA absoluutne kõrgus
alustaimestik KASUTA alustaimestu
alustaimestu
Ameerika avastamine
antarktikavööde
antarktiline vööde KASUTA antarktikavööde
araabia maad
araabia riigid KASUTA araabia maad
ArcGis (tarkvara)
arealoogia
arhipelaagid KASUTA saarestikud
ariidne keskkond KASUTA ariidne kliima
ariidne kliima
arktikavööde
arktiline vööde KASUTA arktikavööde
arvutikaardid KASUTA digitaalkaardid
arvutikartograafia KASUTA digitaalkartograafia
asukohamääramine KASUTA positsioneerimine
asukohapõhine statistika KASUTA geostatistika
asulageograafia KASUTA asustusgeograafia
asustus
asustusgeograafia
atlased
atollid
audiogiid KASUTA mobiilne giid
avastusajalugu
avastusretked
baaskaardid KASUTA põhikaardid
biogeograafia
biogeograafid
bioklimatoloogia
bioota KASUTA elustik
biosfäär
biosfäärikaitsealad
boreaalne kliima
boreaalsed metsad KASUTA taiga
botaaniline geograafia KASUTA taimegeograafia
deklinatsioon (astr.) KASUTA kääne (astr.)
deltad
demogeograafia KASUTA rahvastikugeograafia
digitaalkaardid
digitaalkartograafia
distantssondeerimine KASUTA kaugseire
džunglid
eelmäestikud
ekskursioonid
ekspeditsioonid
ekvatoriaalne kliimavööde KASUTA ekvatoriaalvööde
ekvatoriaalne vööde KASUTA ekvatoriaalvööde
ekvatoriaalvööde
elektrontahhümeetrid KASUTA tahhümeetrid
eluskate KASUTA alustaimestu
elustik
etnogeograafia
fotogramm-meetria
fotogramm-meetrilised vaatlused KASUTA fotogramm-meetria
fototopograafia KASUTA fotogramm-meetria
fülogeograafia
fütogeograafia KASUTA taimegeograafia
fütotsönoos KASUTA taimekooslused
füüsiline geograafia KASUTA loodusgeograafia
füüsilised kaardid KASUTA loodusgeograafilised kaardid
geobotaanilised kaardid KASUTA taimkattekaardid
geodeedid
geodeesia
geodeesiainstrumendid KASUTA geodeetilised instrumendid
geodeetilised instrumendid
geodeetilised mõõdistamised
geodeetilised mõõtmismeetodid
geograafia
geograafiaolümpiaadid
geograafiaõpetajad
geograafid
geograafiline keskkond
geograafiline sfäär KASUTA geosfäärid
geograafilised avastused KASUTA avastusajalugu
geograafilised infosüsteemid KASUTA geoinfosüsteemid
geograafilised kaardid KASUTA kaardid
geograafilised koordinaadid
geograafilised vöötmed ja vööndid KASUTA maastikuvöötmed ja -vööndid
geoid
geoinformaatika
geoinfosüsteemid
geokriitika
geomaatika
geomeetriline geodeesia
geostatistika
GIS KASUTA geoinfosüsteemid
globaalne positsioneerimissüsteem KASUTA GPS
gloobused
GPS
halduskaardid
hiidlinnad
hiidlinnastud KASUTA megapolised
horisontaalne tsonaalsus KASUTA laiusvööndilisus
horoloogia KASUTA arealoogia
hüdrograafia
hüdrograafilised kaardid
hülea KASUTA vihmametsad
hüpsomeetrilised kaardid KASUTA kõrgussuhete kaardid
ida
Idamaad
ilmakaardid
ilmakaared
inimgeograafia
islamimaad
joad
joogivesi
jõed
jõekoolud KASUTA soodid (geogr.)
jõgikonnad
järved
järvistud
jäävöönd
kaardid
kaardiprojektsioonid
kaardistamine
kaardiõpetus
kaartide koostamine KASUTA kaardistamine
kaitsealakaardid
kaksiklinnad
kaldad
kaljusaared KASUTA skäärid
kanalid
kanarbikunõmmed KASUTA nõmmed
karid
karstijõed KASUTA maa-alused jõed
kartograafia
kartograafia ajalugu
kartograafid
kartograafilised projektsioonid KASUTA kaardiprojektsioonid
kartografeerimine KASUTA kaardistamine
kartogrammid
kartomeetria
katastrikaardid
kaugseire
kaugsondeerimine KASUTA kaugseire
keskkonnageograafia
keskmise suurusega linnad
keskmised linnad KASUTA keskmise suurusega linnad
kliimakaardid
klimaatilised kaardid KASUTA kliimakaardid
kohalikud geodeetilised võrgustikud
kohanimed
kohateabesüsteemid KASUTA geoinfosüsteemid
kompuuterkartograafia KASUTA digitaalkartograafia
kontinendid KASUTA mandrid
kontuurkaardid
konurbatsioon KASUTA linnastud
kooliatlased KASUTA õppeatlased
korallrahud
koroloogia KASUTA arealoogia
kosed
kraanivesi KASUTA joogivesi
kultuurigeograafia
kuumaveeallikad
kõrbed
kõrbestumine
kõrgus merepinnast KASUTA absoluutne kõrgus
kõrgussuhete kaardid
kõrgusvõrgustik
kõrgusvööndilisus
kärestikud
kääne (astr.)
külmakõrbed
laevasõidukanalid KASUTA laevatatavad kanalid
laevatatavad jõed
laevatatavad kanalid
laiud
laiusvööndilisus
laserskaneerimine
laukad
legendid (kaardid) KASUTA orienteerumiskaardid
lennukaardid
leviala kaardid KASUTA sidekaardid
levikukaardid
levilateadus KASUTA arealoogia
LIDAR-tehnoloogia
liigrahvastus KASUTA ülerahvastus
linnaahelad KASUTA megapolised
linnad
linnageograafia
linnakaardid KASUTA linnaplaanid
linnaplaanid
linnastud
linnauuringud
loodimine
looduse õpperajad KASUTA loodusrajad
loodusgeograafia
loodusgeograafilised kaardid
looduskaitsealad
looduskaitsekaardid KASUTA kaitsealakaardid
loodusmaastikud
loodusmälestised
loodusmälestusmärgid KASUTA loodusmälestised
loodusnähtused
looduspargid
loodusrajad
loodusvarad
loodusvarade kaitse
loodusvööndid KASUTA maastikuvöötmed ja -vööndid
loomageograafia KASUTA zoogeograafia
loomastikukaardid
lõuna
lõunapoolkera
lõunapoolus
lähisantarktikavööde
lähisantarktiline vööde KASUTA lähisantarktikavööde
lähisarktikavööde
lähistroopika KASUTA lähistroopikavööde
lähistroopikavööde
lähistroopiline vööde KASUTA lähistroopikavööde
lätted KASUTA allikad (veekogud)
lääne tsivilisatsioon KASUTA Läänemaad
Läänemaad
lääneriigid KASUTA Läänemaad
lääs
Maa (planeet)
Maa reljeef
maa-alused jõed
maad KASUTA riigid
maadeavastajad KASUTA maadeuurijad
maadeavastused KASUTA avastusajalugu
maadeteadus KASUTA geograafia
maadeuurijad
maailmajaod
maailmameri
maakasutus
maakatastrid
maakate
maakera KASUTA Maa (planeet)
maamõõtjad KASUTA geodeedid
maamõõtmine
maanteedekaardid KASUTA teedekaardid
maastikud
maastikugeokeemia
maastikuhooldus
maastikukaitsealad
maastikuline rajoneerimine KASUTA maastikurajoonimine
maastikuplaneerimine
maastikuprofiilid
maastikurajoonimine
maastikusfäär KASUTA geosfäärid
maastikuteadus
maastikutüübid
maastikuvööndid KASUTA maastikuvöötmed ja -vööndid
maastikuvöötmed ja -vööndid
maastikuökoloogia
maateadus KASUTA geograafia
maatähised
magnetomeetria
maismaa
maismaakoordinaadid KASUTA geograafilised koordinaadid
majandusgeograafia
majandusgeograafid
majanduskaardid
majanduspiirkonnad KASUTA majandusregioonid
majandusregioonid
mandrid
mandrijää
mandriliustikud KASUTA mandrijää
mangroovid
markšeideriasjandus KASUTA markšeidermõõdistamine
markšeideritööd KASUTA markšeidermõõdistamine
markšeidermõõdistamine
maršid
mastaabid KASUTA mõõtkavad
matkakaardid
matkamarsruudid KASUTA turismimarsruudid
meditsiinigeograafia
megalopolised KASUTA megapolised
megapolised
merebotaanika
mered
mereelustik
merefauna
merefloora
merekaardid
merepiirita riigid KASUTA sisemaariigid
meresaared KASUTA saared
mereteed
meri KASUTA mered
meridiaanid
metropolid KASUTA suurlinnad
metsad
metsaheinamaad KASUTA puisniidud
metsakaardid
metsamaa
metsastepid KASUTA stepid
metsavöönd
militaarkaardid KASUTA sõjaväekaardid
mobiiligiid KASUTA mobiilne giid
mobiilne giid
mobiilne positsioneerimine KASUTA mobiilpositsioneerimine
mobiilpositsioneerimine
mullageograafia
mullakaardid KASUTA mullastikukaardid
mullastikukaardid
mõõdistamine
mõõtkavad
mädasood KASUTA sood
mäed
mäekurud
mäestikud
mäeteenistused KASUTA mäepääste
mäetipud
mäginiidud KASUTA alpiniidud
mägismaa
mägitundra
märed KASUTA sood
märgalad
naabrussuhete analüüs KASUTA topoloogiline analüüs
navigatsioonikaardid
niidud
nivelleerimine
nivelliirid
nõmmed
nõmmemaad KASUTA nõmmed
ojad
okasmetsavöönd KASUTA taiga
okeanograafilised kaardid
Oktsident KASUTA Läänemaad
olmevesi KASUTA joogivesi
ookeanid
Orient KASUTA Idamaad
orienteerumiskaardid
ortofotod
ortofotokaardid
osariigid
paisjärved KASUTA veehoidlad
palavvööde KASUTA troopika
pampad
paralleelid
parasvööde KASUTA parasvöötmed
parasvöötmed
pealinnad
piibligeograafia
piirid (territ.)
piirkonnad KASUTA regioonid
piltkaardid
plaanistamine
plotterkaardid
polaaralad
polaarekspeditsioonid
polaarjooned
polaarkõrbed KASUTA külmakõrbed
polaaruurijad
polaarvöötmed
poliitiline geograafia
poliitilised kaardid
poliitilised regioonid KASUTA haldusjaotus
polügonomeetria
poolkõrbed
poolsaared
poolused
positsioneerimine
preeriad
protektoraadid
provintsid
puisniidud
puisrohtlad KASUTA savannid
punane nimestik KASUTA punane raamat
punane nimistu KASUTA punane raamat
punane raamat
pustad
põhi
põhiilmakaared KASUTA ilmakaared
põhikaardid
põhjapoolkera
põhjapoolus
põlismetsad
põllumajandusgeograafia
põllumajanduskaardid
põllumajanduslikud kaardid KASUTA põllumajanduskaardid
põõsastik KASUTA võsa
rabad
rabastumine
radarkaardistus
rahvastikugeograafia
rahvastikukaardid
rahvuspargid
rahvusvaheline turism KASUTA välisturism
rand KASUTA rannad
rannaastangud KASUTA klint
rannad
rannajoon KASUTA rannik
rannaniidud
rannavöönd
rannik
rannikualad
rannikumeri
rannikutopograafia
rannikuvöönd KASUTA rannik
raudteekaardid
referentsellipsoid
regionaalgeograafia
regionaalne integratsioon
regionaalplaneerimine
regionaaluuringud
regioonid
reisid
reisijuhid
reisikirjad
reisikirjeldused KASUTA reisikirjad
rekultiveerimine
rifid KASUTA korallrahud
riigid
rohtlad
rohumaad
roostikud
ruumiandmed
ruumiarheoloogia
ruumiline planeerimine KASUTA regionaalplaneerimine
saared
saarestikud
salajõed KASUTA maa-alused jõed
satelliidifotod KASUTA satelliidipildid
satelliidipildid
satelliitfotod KASUTA satelliidipildid
satelliitfotokaardid KASUTA ortofotokaardid
savannid
selva KASUTA vihmametsad
sidekaardid
Simuna-Võivere baasjoon KASUTA Struve geodeetiline kaar
sisemaariigid
sisemered
siseveekogud
siseveekogude kaardid
siseveeteed
sissetulev turism KASUTA välisturism
skäärid
sood
soodid (geogr.)
sookaitsealad
soolajärved
soostikud
sotsiaalgeograafia KASUTA ühiskonnageograafia
sotsiograafia KASUTA ühiskonnageograafia
stepid
stereokaardistamine KASUTA stereokaardistus
stereokaardistus
Struve geodeetiline kaar
subalpiinne vööde
subantarktikavööde KASUTA lähisantarktikavööde
subantarktiline vööde KASUTA lähisantarktikavööde
subarktikavööde KASUTA lähisarktikavööde
subtroopiline vööde KASUTA lähistroopikavööde
suktsessioon (ökol.)
suudmealad KASUTA deltad
suurlinnad
suurte geograafiliste avastuste ajastu
sõjageograafia
sõjatopograafia
sõjaväe topograafilised kaardid KASUTA sõjaväekaardid
sõjaväekaardid
sünoptilised kaardid KASUTA ilmakaardid
zoogeograafia
T-number KASUTA mobiilne giid
tahhümeetria
tahhümeetrid
taiga
taimegeograafia
taimekooslused
taimestikukaardid KASUTA taimkattekaardid
taimkate
taimkattekaardid
taimkattetüübid
taimkattevööndid
takõrrid KASUTA kõrbed
tammid
tarbevesi KASUTA joogivesi
Tartu meridiaan KASUTA Struve geodeetiline kaar
teedekaardid
teejuhid KASUTA reisijuhid
tehisjärved KASUTA veehoidlad
tehisveekogud
temaatiline kartograafia
teodoliidid
teoreetiline geograafia
terrassid (geol.)
territooriumid
territoriaalmeri KASUTA territoriaalveed
territoriaalplaneerimine KASUTA regionaalplaneerimine
territoriaalveed
tiigid
tingmärgid
topograafia
topograafiline mõõdistamine
topograafilised kaardid
topokaardid KASUTA topograafilised kaardid
topoloogiline analüüs
triangulatsioon
troopika
troopiline vööde KASUTA troopika
tsonaalsus KASUTA kõrgusvööndilisus laiusvööndilisus
tulvaalad KASUTA üleujutusalad
tundra
turbarabad KASUTA turbasood
turbasood
turismigeograafia
turismikaardid
turismimarsruudid
tõeline asimuut
tööstusgeograafia
tööstuspiirkonnad
urbanistika KASUTA linnauuringud
uurimisreisid KASUTA ekspeditsioonid
vallseljakud KASUTA oosid
vanajõed KASUTA soodid (geogr.)
veealused karid KASUTA karid
veehoidlad
veekogud
veesilmad KASUTA tiigid
veeteed
veeteede kaardid
vegetatsioon KASUTA taimkate
verstakaardid
vertikaalne tsonaalsus KASUTA kõrgusvööndilisus
vesikonnad
vihmametsad
vooluveekogud
võsa
väikelinnad
väikesaared
väinad
välisreisid KASUTA välisturism
välisturism
välitööd
väljaminev turism KASUTA välisturism
Õhtumaad KASUTA Läänemaad
õppeatlased
õppekaardid
õpperajad KASUTA loodusrajad
õõtsiksood KASUTA õõtsikud
õõtsikud
älved
ökoloogia
ökotonid
ökotoobid
ühiskonnageograafia
üldgeograafilised kaardid
üleasustus KASUTA ülerahvastus
ülemaailmne asukohamääramise süsteem KASUTA GPS
üleujutusalad
ümbermaailmareisid
ürgloodus
ürgmetsad KASUTA põlismetsad