1190 35 ELEKTROTEHNIKA. EL...
Prindi | E-postile | Salvesta
  
aatomielektrijaamad KASUTA tuumaelektrijaamad
aatomienergeetika KASUTA tuumaenergeetika
aatomienergia KASUTA tuumaenergia
aatomireaktorid KASUTA tuumareaktorid
adapterid
aeglustid
aerodünaamilised tunnelid KASUTA tuulekanalid
agro-energeetika KASUTA biomassienergia
agroenergia KASUTA biomassienergia
ahelate teooria (elektr.)
ahjuküte KASUTA ahiküte
ajamid
aktiivfiltrid
aktiivsidud
aktiivtakistus
aktuaatorid KASUTA ajamid
akud KASUTA akumulaatorid
akumulaatorid
akustiline detektsioon
akustilised mõõteriistad
akustilised seadmed
akustoelektroonika
akustooptilised seadised
alajaamad KASUTA elektrialajaamad
alaldid
alalisvool
alalisvooluahelad
alalisvoolugeneraatorid
alalisvoolumasinad
alalisvoolumootorid
alarmiseadmed KASUTA signalisatsiooniseadmed
alternatiivenergia
ampermeetrid
analoog-digitaal muundurid
analoogdigitaalmuundurid KASUTA analoog-digitaal muundurid
analoogelektroonika
analoogintegraallülitused
analoogmõõteriistad
analoogsignaalid
analoogtehnika
analoogtelefonid
analüsaatorid
andurid
anoodid
antennid
antennivõimendid
antratsiit
aparaadid
aparaadiehitus
Arduino (mikrokontroller)
arvestid KASUTA kulumõõturid
arvutiriistvara KASUTA riistvara
arvutustehnika
asünkroongeneraatorid
asünkroonmasinad
asünkroonmootorid
audiogiid KASUTA mobiilne giid
audiotehnika KASUTA helitehnika
audiovisuaalsalvestus
audiovisuaalseadmed
aurküte
aurugeneraatorid
aurukatlad
auruturbiinid
autoakud
autokütused KASUTA mootorikütused
automaadid (seadmed)
automaatregulaatorid KASUTA regulaatorid
automaatvastajad
autoraadiod
avariiseadmed
avariivalgustus
avioonika KASUTA lennuelektroonika
balloonigaas KASUTA majapidamisgaas
biodiislikütused KASUTA biokütused
bioenergeetika
bioenergia (füüs.) KASUTA biomassienergia
bioetanool
biogaas
biokeemiakombinaadid
biokiibid
biokütused
bioloogilised kütused KASUTA biokütused
biomassienergia
biometaan
bipolaarsed transistorid KASUTA bipolaartransistorid
bipolaartehnoloogia
bipolaartransistorid
boilerid KASUTA veesoojendid
briiderid
brikettkütused
bürootehnika
dekomissioneerimine
dekooderid
demodulaatorid KASUTA detektorid
demoduleerimine KASUTA detektsioon
detekteerimine KASUTA detektsioon
detektorid
detektsioon
diagnostika (tehn.)
dielektrikud
digi-TV KASUTA digitaaltelevisioon
digiboksid
digitaal-analoog muundurid
digitaalelektroonika
digitaalfiltrid
digitaalintegraallülitused
digitaalne signaalitöötlus
digitaalraadiod
digitaalsed integraalahelad KASUTA digitaalintegraallülitused
digitaalside
digitaalsidud KASUTA digitaalintegraallülitused
digitaalsignaalid
digitaaltehnoloogiad
digitaaltelefonid
digitaaltelevisioon
digitehnoloogiad KASUTA digitaaltehnoloogiad
digitelevisioon KASUTA digitaaltelevisioon
diiselelektrijaamad
diiselelektrimootorid
diislikütused
diktofonid
dipoolid
diskreetsignaalid
distantsjuhtimine KASUTA kaugjuhtimine
distantsmõõteriistad
dosimeetriariistad
dosimeetrid
droonid
dünamod KASUTA elektrigeneraatorid
dünamomeetrid
edastusvahendid
ehitise soojuskasutus
eksergia
eksimeerlaserid
elavhõbelambid
elekter
elekterkaarkeevitus KASUTA kaarkeevitus
elekterkeevitus
elekterküte
elekterside
elektersoojendus KASUTA elekterküte
elektervalgustus KASUTA elektrivalgustus
elektervedu
elekterveoajamid KASUTA elektriajamid
elektreedid
elektriahelad
elektriajamid
elektrialajaamad
elektriarvestid
elektriboilerid KASUTA veesoojendid
elektriedastus
elektrienergia
elektrienergia edastamine KASUTA elektriedastus
elektrienergia genereerimine KASUTA elektroenergeetika
elektrienergia jaotamine
elektrienergia tootmine
elektrienergia ülekanne KASUTA elektriedastus
elektrifiltrid
elektrifitseerimine
elektrigeneraatorid
elektriinsenerid
elektriisolatsioon
elektriisoleermaterjalid
elektrijaamad
elektrijuhid
elektrijuhtivus
elektrijuhtmed KASUTA juhtmed
elektrikaablid KASUTA kaablid
elektrikellad
elektrikondensaatorid KASUTA kondensaatorid (elektr.)
elektrikonnektorid KASUTA klemmid
elektrikontaktid
elektrikoormus KASUTA koormus (elektr.)
elektrikud
elektriküte KASUTA elekterküte
elektrilambid
elektriliinid
elektriline impedants
elektriline koormus KASUTA koormus (elektr.)
elektrilised regulaatorid
elektrilülitid KASUTA lülitid
elektrimasinad
elektrimaterjalid
elektrimontaaž
elektrimootorid
elektrimuundurid
elektrimuusikariistad KASUTA elektroonilised pillid
elektrimõõteriistad
elektrimõõteseadmed KASUTA elektrimõõteriistad
elektrimõõtmised
elektrimähised KASUTA mähised (elektr.)
elektrimänguasjad
elektriohutus
elektripaigaldised
elektripatareid
elektripirnid KASUTA elektrilambid
elektripliidid
elektripoolid
elektripõletused KASUTA elektritraumad
elektriseadmed
elektriside KASUTA elekterside
elektrisidud KASUTA elektriahelad
elektriskeemid
elektrisüsteemid
elektritakistus
elektritarbijad
elektritarbimine
elektritarvikud
elektritarvitus KASUTA elektritarbimine
elektritraumad
elektriturg
elektrituulikud
elektrituulikute pargid KASUTA tuuleelektrijaamad
elektritööd
elektrivalgustus
elektrivarustus
elektrivigastused KASUTA elektritraumad
elektrivool
elektrivoolu allikad KASUTA vooluallikad
elektrivõrgud
elektriväljad
elektroakustilised pillid
elektrodünaamika
elektroenergeetika
elektroerosioontöötlus
elektrofotomeetrid
elektrohüdrodünaamilised generaatorid
elektroluminestsentsdioodid KASUTA valgusdioodid
elektromagnetid
elektromagnetiline keskkond
elektromagnetiline ühilduvus
elektromagnetilised impulsid
elektromagnetism
elektromagnetlained
elektromagnetseadmed
elektromagnetväljad
elektromeetrid
elektromehaanika
elektronahelad
elektrongeneraatorid
elektronkahurid
elektronkellad
elektronkiir-töötlus
elektronkiired
elektronkiiretorud
elektronlambid
elektronlülitused
elektronmikroskoobid
elektronmõõteriistad KASUTA mõõteelektroonika
elektronoptika
elektronoptilised muundurid
elektronregulaatorid
elektronseadised
elektrontehnoloogia
elektroodid
elektroonika
elektroonikaaparatuur
elektroonikainsenerid
elektroonikakomponendid
elektroonikamaterjalid
elektroonikaskeemid
elektroonikatööstus
elektroonikud
elektrooniline side KASUTA telekommunikatsioon
elektroonilised muusikainstrumendid KASUTA elektroonilised pillid
elektroonilised mänguasjad
elektroonilised pillid
elektrooptilised materjalid
elektrooptilised seadised
elektrotehnika
elektrotehnikatööstus
elektrotehniline keraamika
elektrotehnoloogia
elektrotermia
elektrovaakumseadised
emaplaadid
energeetika
energeetikaettevõtted
energia
energia kokkuhoid KASUTA energia säästmine
energia säästmine
energiaallikad
energiaaudit
energiabilanss
energiakaod
energiakriis
energiamajandus
energiamuundustehnika
energiamärgistus
energiapoliitika
energiapuit
energiapuu KASUTA energiapuit
energiaressursid KASUTA energiavarud
energiasalvestid KASUTA energiasalvestus
energiasalvestus
energiasõltumatus
energiasääst KASUTA energia säästmine
energiasüsteemid
energiasüsteemide automaatika
energiatarbimine
energiaturg
energiatõhusus
energiatööstus KASUTA energeetika
energiavarud
energiavarustus
energiavõsa
energiaühistud
ergutus (elektr.)
faasid (elektr.)
faks
faksiimileside KASUTA faks
feeding (signaalid)
ferrimagneetikud
ferrimagnetism
ferromagneetikud
ferromagnetism
fiiberoptika KASUTA kiudoptika
fluorestsentslambid KASUTA luminofoorlambid
fossiilkütused
fotoelektrilised elemendid KASUTA päikeseelemendid
fotoelektrilised materjalid
fotoelektrilised seadised
fotoelemendid
fotogalvaanika
fotomeetrid
fototakistid
fumigatsioon KASUTA kahjuritõrje
gaasiarvestid
gaasihoidlad
gaasijaotus
gaasijuhtmed
gaasiküte KASUTA gaasküte
gaasikütused KASUTA gaaskütused
gaasimagistraalid KASUTA gaasijuhtmed
gaasipaigaldised KASUTA gaasiseadmed
gaasipuhastid KASUTA gaasiseadmed
gaasipõletid
gaasiseadmed
gaasitarbimine
gaasitarvitid KASUTA gaasiseadmed
gaasitransport
gaasiturbiinid
gaasiturbiiniseadmed
gaasiturg
gaasitööstus
gaasivarustus KASUTA gaasijaotus
gaasküte
gaaskütused
gaaslahenduslambid
gaaslahendusseadised KASUTA ioonseadised
gaaslahendusvalgusallikad KASUTA gaaslahenduslambid
gaaslaserid
galvaanika KASUTA galvanotehnika
galvanomeetria
galvanoplastika
galvanosteegia
galvanotehnika
generaatorid
generaatorigaas
geotermaalenergia
geotermiline energia KASUTA geotermaalenergia
GPS-Navstar
graafikaprotsessorid
grafoprojektorid
grammofonid KASUTA plaadimängijad
GSM
Gunni dioodid
Gunni efekt KASUTA Gunni dioodid
habemeajamisaparaadid KASUTA pardlid
hajaspektermodulatsioon
halupuud KASUTA küttepuit
hapnikuandurid
harmoonikud (elektr.)
heliandurid
heligeneraatorid
helimuundurid KASUTA heliandurid
heliorakud KASUTA päikeseelemendid
heliplaadiautomaadid
helipuldid
helisalvestamine KASUTA helisalvestus
helisalvestus
helisalvestusseadmed
helitaasesitusseadmed
helitehnika
helitöötlusseadmed KASUTA helitöötlusvahendid
helitöötlusvahendid
helivõimendid
helivõimendus KASUTA helivõimendid
HEMT-tehnoloogia
Hi-Fi seadmed KASUTA helitaasesitusseadmed
hoonete energiatõhusus KASUTA energiatõhusus
hõõglambid
hädavalgustus KASUTA avariivalgustus
häiresüsteemid
häiringud
häälestamine
häälestustabelid
hääljuhtimine
hüdroajamid
hüdroelektrijaamad
hüdroenergeetika
hüdroenergia
hüdrolokaatorid
hüdroturbiinid
ilmaradarid
impedantsdiagnostika
impulsitehnika
impulssdioodid
impulsslaserid
indikaatorelemendid
induktiivpoolid
induktiivtakistus
induktorid KASUTA induktiivpoolid
induktsioongeneraatorid KASUTA asünkroongeneraatorid
induktsioonküte
induktsioonmasinad KASUTA asünkroonmasinad
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
infrapunadetektsioon
infrapunakaamerad
infrapunalambid
integraalahelad KASUTA integraallülitused
integraallülitused
integraaloptika
integraalsidud KASUTA integraallülitused
inverterid
ionisatsioonikambrid
ioonseadised
isolaatorid (elektr.)
isolatsioonimaterjalid KASUTA isoleermaterjalid
isoleerjuhtmed
isoleermaterjalid
jahutid
jahutusseadmed KASUTA jahutid
jaotusvõrgud
juhitavad mehitamata õhusõidukid KASUTA droonid
juhtimisseadmed
juhtivus KASUTA elektrijuhtivus
juhtmed
juhtmeta abonendiliinid
jõuelektroonika
jõujaamad KASUTA elektrijaamad
jõuseadised
jõutrafod
jõutransistorid
järgivajamid KASUTA järgivsüsteemid
järgivsüsteemid
jäätmekütused
kaabelkanalid
kaabelliinid KASUTA kaablid
kaabelside
kaabeltelevisioon
kaablid
kaablivõrgud
kaaluindikaatorid
kaarkeevitus
kaarkeevitus aktiivgaasis KASUTA kaarkeevitus
kahefaasiline voolamine
kahetorusüsteemid KASUTA küttesüsteemid
kaitselülitid
kaitseseadmed KASUTA lülitus- ja kaitseseadised
kaitsmed
kajalood
kajaseadmed
kalibreerimine
kaliibrimine KASUTA kalibreerimine
Kalmani filtrid
kalorifeerid
kalorimeetrid
kantseleitarbed KASUTA bürootehnika
kassaaparaadid
kassettmagnetofonid
kasutegur
KAZ (automark)
katelseadmed
katlamajad
katlatehnika
katoodid
katsekambrid
kaugandmeside KASUTA telekommunikatsioon
kaugjuhtimisseadmed
kaugküte
kaugside KASUTA telekommunikatsioon
kaugsidevahendid KASUTA telekommunikatsioonivahendid
kaustobioliidid KASUTA fossiilkütused
keemilised vooluallikad
keevkiht-tehnoloogia
kehakaamerad
keskkonnamüra KASUTA müra
keskküte
kiibid KASUTA integraallülitused
kiirendid
kiirete neutronitega tuumareaktorid
kiirgusdioodid KASUTA valgusdioodid
kiirgusküte
kiirgusmõõturid KASUTA dosimeetriariistad
kiirusandurid
kildagaas
kineskoobid
kiudoptika
kiudoptilised kaablid KASUTA valguskaablid
kiuoptika KASUTA kiudoptika
kivisöegaas KASUTA koksigaas
kivisüsi
klemmid
kliimaseadmed
klimaatorid KASUTA kliimaseadmed
koaksiaalkaablid
koduelektroonika
kodumasinad
kognitiivne raadio
kogumislatid
kohalikud kütused
kohtküte
kohvimasinad
koks
koksigaas
komissioneerimine
kommunikatsioonitehnoloogia
kommutaatorid (elektr.)
kompensaatorid
kondensaatorid (aur)
kondensaatorid (elektr.)
kondensatsioonelektrijaamad
konditsionaatorid KASUTA kliimaseadmed
konditsioneerimine
kontaktid KASUTA elektrikontaktid
kontaktivabad seadmed
kontoritarbed KASUTA bürootehnika
kontoritehnika KASUTA bürootehnika
konverterid KASUTA muundurid
koodjuhitav simultaanpöördus
koormus (elektr.)
koormusvool KASUTA koormus (elektr.)
koostootmisjaamad KASUTA koostootmistehnoloogiad
koostootmistehnoloogiad
kosmoseside
krüoelektroonika
kulonomeetria
kulumõõturid
kuularid KASUTA kõrvaklapid
kuuldeaparaadid
kuumaveevõrgud KASUTA soojusvõrgud
kuumutid
kvadrofoonia
kvantelektroonika
kvartslambid
kõlarid
kõrgepinge
kõrgepingeseadised
kõrgepingevõrgud
kõrgintegreeritud ahelad KASUTA VLSI-ahelad
kõrgsagedusraadiolained
kõrgsagedusseadmed
kõrvaklapid
käit
käivitid
käsijuhtimisseadmed
käärimisgaas KASUTA biogaas
külmikud KASUTA külmkapid
külmkapid
külmletid
külmriiulid KASUTA külmletid
külmutid
külmutusseadmed KASUTA külmutid
külmvitriinid KASUTA külmletid
kütmine
kütteained KASUTA kütused
küttekehad
küttekulud
küttelaod
küttepaneelid
küttepuit
küttepuud KASUTA küttepuit
kütteseadmed
küttesüsteemid
kütteturvas
kütteväärtus
kütteõlid
kütused
kütuseelemendid
kütusemajandus
kütusemanused
kütusetööstus
laadimine (elektr.)
laengsidestusseadised
laengukogumise seade KASUTA laengsidestusseadised
lainejuhid
lainete energia
lairibaside
lambid
laotus (elektr.)
lasergrammofonid KASUTA laserplaadimängijad
laserid
laserplaadimängijad
laserside
lasertehnika KASUTA lasertehnoloogia
lasertehnoloogia
LED-lambid KASUTA LED-valgustid
LED-valgustid
leedlambid KASUTA LED-valgustid
leedvalgustid KASUTA LED-valgustid
lennuelektroonika
lennukikütused
leviala
LIDAR-tehnoloogia
ligniit KASUTA pruunsüsi
liiklusradarid
liinikaitselülitid
liitiumakud
liitiumioonakud KASUTA liitiumakud
lineaarahelad
loodete energia
loodeteelektrijaamad
looduslik gaas KASUTA maagaas
loodusliku uraani kütused
looduslikud raadiohäired
loogikaelemendid
loogikaintegraallülitused KASUTA loogikaelemendid
loogikalülitused KASUTA loogikaelemendid
luminestsentslambid
luminestsentsvalgusallikad KASUTA luminestsentslambid
luminofoorlambid
läbilöök (elektr.)
läiksüsi KASUTA antratsiit
lühilaineraadioside KASUTA lühilaineside
lühilaineside
lühis
lülitid
lülitus- ja kaitseseadised
lülitused
maagaas
maagaasiturg KASUTA gaasiturg
maakaablid
maaküte
maandamine
maandus KASUTA maandamine
maasoojusenergia KASUTA geotermaalenergia
maaõli KASUTA nafta
madalpinge-elektripaigaldised
madalpingeahelad KASUTA madalpingevõrgud
madalpingeseadised
madalpingevõrgud
madalsagedusmüra
madalsagedusvõimendid
magistraalgaasijuhtmed KASUTA gaasijuhtmed
magneetikud KASUTA magnetmaterjalid
magnetahelad
magnethüdrodünaamilised generaatorid
magnetiline detektsioon
magnetiline helisalvestus
magnetilised materjalid KASUTA magnetmaterjalid
magnetkaardid
magnetmaterjalid
magnetoelektroonika KASUTA spintroonika
magnetofonid
magnetomeetrid
magnetoolad
magnetsalvestusmaterjalid
magnetsüdamikud
magnetvõimendid
mahtuvus (elektr.)
mahtuvusandurid
mahtuvusdioodid KASUTA varikapid
majapidamisgaas
majapidamisseadmed KASUTA kodumasinad
manomeetrid
maserid
massispektromeetrid
masuut
meditsiinielektroonika
mehhatroonika
mehitamata õhusõidukid KASUTA droonid
merekaablid
metall-oksiid pooljuhid
metallidetektorid
metalliotsijad KASUTA metallidetektorid
metallivabad akumulaatorid
MHD generaatorid KASUTA magnethüdrodünaamilised generaatorid
mikroakud
mikroelektromehaanilised süsteemid
mikroelektroonika
mikrofonid
mikrokiibid
mikrokontrollerid
mikrolaineseadised
mikrolaineside
mikrolitograafia
mikrolülitused
mikromootorid
mikroprotsessorid
mikroprotsessortehnika
mikroskeemid
mikrotehnoloogia
mikrovõrgud
miksimine
millimeeterlained
miniaturiseerimine (tehn.)
mitmekanaliside
mittelineaarsed ahelad
mittetaastuvad energiaallikad KASUTA taastumatud energiaallikad
mobiilandmetöötlus
mobiiligiid KASUTA mobiilne giid
mobiililevi KASUTA leviala
mobiilne giid
mobiilside
mobiiltehnoloogia
mobiiltelefonid
modemid
moderaatorid KASUTA pidurregulaatorid
MODFET
modulatsioon (elektr.)
modulatsioon-aktiveeritud väljatransistor KASUTA MODFET
moduleerimine KASUTA modulatsioon (elektr.)
molekulaarelektroonika
montaaž
montaažitööd KASUTA montaaž
mootorikütused
morsetähestik
MOSFET
multikiipmoodulid
multiregulaatorid
must-valge televisioon KASUTA mustvalge televisioon
mustvalge televisioon
muundurid
muundustehnika KASUTA muundurid
muusikakeskused
mõõteelektroonika
mõõtemuundurid
mõõteriistad
mõõtesignaalid
mõõtetrafod
mähised (elektr.)
märguanded KASUTA signaalid
müra
mürareostus KASUTA müra
naatriumlambid
nafta
naftahoidlad
naftajuhtmed
naftatransport
naftatööstus
nanoelektroonika
nanoseadised
nanotehnika KASUTA nanotehnoloogia
nanotehnoloogia
Neodym-YAG-laser
neoonlambid
nutiseadmed
nõrkvool
näivtakistus KASUTA elektriline impedants
olmeelektroonika KASUTA koduelektroonika
operatsioonvõimendid
optiline andmeside
optiline andmetöötlus
optiline side
optiline signaalitöötlus
optilised andurid
optilised detektorid
optilised häälestustabelid
optilised kaablid KASUTA valguskaablid
optilised lainejuhid
optoelektronseadised
optoelektroonika
orgaanilised kütused KASUTA biokütused
orgaanilised magnetmaterjalid
ostsillaatorid
ostsillograafid
paigaldamine
paigaldusskeemid KASUTA ühendusskeemid
painduvad ekraanid
paispoolid KASUTA induktiivpoolid
paljasjuhtmed
paljundusreaktorid KASUTA briiderid
paneelküte KASUTA kiirgusküte
paraboolantennid
passiivmajad
patareid
peilerid KASUTA piiparid
peilerside KASUTA piiparside
petrooleum
petrooleumilambid
pidurregulaatorid
piesokeraamika
piiparid
piiparside
pinddioodid
pinge (elektr.)
pingeregulaatorid
pingevõimendid
pistikupesad KASUTA pistikühendused
pistikühendused
plaadimängijad
planaarmenetlus
pleierid
poolid (elektr.)
pooljuhid
pooljuhtdioodid
pooljuhtide tehnoloogia
pooljuhtlaserid
pooljuhtseadised
potentsiomeetrid
programmeeritav ventiilmaatriks
programmeeritavad kontrollerid KASUTA mikrokontrollerid
pruunsüsi
prügilagaas KASUTA biogaas
puidubrikett
puidusüsi KASUTA puusüsi
puitkütus KASUTA küttepuit
puugaas
puusüsi
PV-paneelid KASUTA päikesepatareid
põlemine
põletid
põlevkivi
põlevkivi töötlemine KASUTA põlevkivitööstus
põlevkivienergeetika
põlevkivitööstus
põrandaküte
põrandküte KASUTA põrandaküte
päevavalguslambid KASUTA luminofoorlambid
päikeseelektrijaamad
päikeseelemendid
päikeseenergia
päikesekiirgus
päikesekollektorid KASUTA päikeseküte
päikeseküte
päikesepaneelid KASUTA päikesepatareid
päikesepatareid
pöördtrafod
pöörlevad elektrimasinad
raadio
raadio leviala KASUTA leviala
raadioamatörism
raadioamatöörid
raadioaparaadid KASUTA raadiod
raadiod
raadioelektroonika
raadiohäired
raadioidentifikaatorite tehnoloogia KASUTA RFID-tehnoloogia
raadiojaamad
raadiokajad
raadiolained
raadiolambid KASUTA elektronlambid
raadiolevi KASUTA ringhääling
raadiolokaatorid KASUTA radarid
raadiolokatsioon
raadiomajakad
raadiomastid
raadiomikrofonid KASUTA mikrofonid
raadiooperaatorid
raadiopeegeldused KASUTA raadiokajad
raadioreleeliinid
raadioreleeside KASUTA raadioreleeliinid
raadiosaatejaamad
raadiosaatjad
raadiosagedused
raadioseadmed
raadiosegamine KASUTA raadiosummutamine
raadioside
raadiosignaalid
raadiosummutamine
raadiotehnika
raadiotehnikud KASUTA raadiooperaatorid
raadiotelefonid
raadiotelefoniside KASUTA mobiilside
raadiotelemehaanika
raadiovastuvõtjad
raadiovõrgud
raadioväljakutsesüsteem KASUTA piiparside
radarid
radiaalvõrgud
radiaatorid
radioisotooppatareid
radiomeetrid
radistid KASUTA raadiooperaatorid
rahaterminalid KASUTA pangaautomaadid
rakendustelevisioon
raketikütused
reaktiivmootori kütused KASUTA raketikütused
reaktiivvõimsus
reaktorid (füüs.) KASUTA tuumareaktorid
regulaatorid
releed
releekaitse
reostaadid KASUTA potentsiomeetrid
resonants
reverberaatorid KASUTA kajaseadmed
RFID-tehnoloogia
rikastatud uraani kütused
roheline energia KASUTA alternatiivenergia
ruumikliima KASUTA sisekliima
rõhumõõturid KASUTA manomeetrid
ränikarbiid
röntgenlitograafia
rüpsiõli
saateantennid
saateaparaadid KASUTA transmitterid
saatejaamad KASUTA raadiojaamad
sagedused (füüs.)
sagedusfunktsioonid
sagedusmodulatsioon KASUTA sagedusmuundurid
sagedusmuundurid
samm-mootorid
Sat-TV KASUTA satelliittelevisioon
sat-TV antennid KASUTA paraboolantennid
satelliidifotod KASUTA satelliidipildid
satelliidipildid
satelliitfotod KASUTA satelliidipildid
satelliitnavigatsioonisüsteemid
satelliitside
satelliittelevisioon
Schottky barjäär
Schottky diood KASUTA Schottky barjäär
segustid (elektr.)
selsüünid KASUTA järgivsüsteemid
sensorid
servomehhanismid KASUTA järgivsüsteemid
sidekaablid
sidesatelliidid
sidetehiskaaslased KASUTA sidesatelliidid
sidevõrgud
signaali detekteerimine
signaali hääbumine KASUTA feeding (signaalid)
signaalid
signaalide analoogtöötlus
signaalimuundurid
signaalitöötlus
signaalitöötlusseadmed
signalisatsiooniseadmed
siinid
siirdeprotsessid
sildlülitused (elektr.)
sisekliima
sissepritsesüsteem
sonarid KASUTA hüdrolokaatorid
sondid
soojusarvestid KASUTA soojusmõõturid
soojusbilanss
soojuselektrijaamad
soojusenergeetika
soojusenergia
soojusjaamad KASUTA soojuselektrijaamad
soojusjõumasinad KASUTA soojusmootorid
soojuskandjad
soojuskiirguslambid KASUTA infrapunalambid
soojusmootorid
soojusmõõtmised
soojusmõõturid
soojuspumbad
soojustehnika
soojusvahetid
soojusvarustus
soojusvõrgud
sotsiaalse positsioneerimise meetod
spintroonika
SQUID-tehnoloogia
stabilisaatorid (elektr.)
stabilitronid
stereofoonia
stereokuularid
submillimeeterlained
superkondensaatorid
suruõhk
survemahutid
survemõõturid KASUTA manomeetrid
surveseadmed
suundantennid
suure võimsusega laserid
sõltumatute komponentide analüüs
säästulambid KASUTA luminofoorlambid
säästupirnid KASUTA luminofoorlambid
söetööstus
sünkroniseerimine
sünkroongeneraatorid
sünkroonmasinad
sünkroonmootorid
süntesaator
süsi
süüteküünlad
taastumatud energiaallikad
taastuvad energiaallikad
tahke keha elektroonika KASUTA tahkiseelektroonika
tahkekütused
tahkekütusekatlad
tahkiseelektroonika
tajurid KASUTA detektorid
takistid
takistustermomeetrid
taksofonid
taldrikantennid KASUTA paraboolantennid
tarbeelektroonika KASUTA koduelektroonika
tarbija-elektripaigaldised
tarkvõrgud
taskuraadiod
teadusarvutused
tehisgaasid
tehisvalgustus KASUTA elektrivalgustus
tehniline diagnostika KASUTA diagnostika (tehn.)
tehniline termodünaamika
tehnilised joonised
tehnorajatised
teleautomaatika KASUTA telemehaanika
telefaks KASUTA faks
telefoniaparaadid KASUTA telefonid
telefoniautomaadid KASUTA taksofonid
telefonid
telefonikaablid
telefonitehnika
telefonivõrgud
telefonside
telegraafia KASUTA telegraafside
telegraafside
telekommunikatsioon
telekommunikatsioonitehnoloogia
telekommunikatsioonivahendid
telemeetria
telemehaanika
telemõõteseadmed
telerid KASUTA televiisorid
televiisorid
televisiooni leviala KASUTA leviala
televisioonihäired KASUTA raadiohäired
televisioonimastid
televisiooniseadmed
televisioonisignaalid
televisioonitehnika
televisioonivõrgud
termistorid
termoelektriseadmed
termoelemendid
termofikatsioon KASUTA koostootmistehnoloogiad
termokaamerad KASUTA infrapunakaamerad
termokeemiline energia
termostaadid
termotakistid KASUTA termistorid
termotuumareaktorid
testtabelid KASUTA häälestustabelid
toiteseadmed
toitesüsteemid
toitetrafod
tokamakid
torustikud
torustikuelemendid
trafod KASUTA transformaatorid
transformaatorid
transistorid
transistorlülitid
transistorraadiod KASUTA taskuraadiod
transmitterid
trigerid
trükilülitused
trükimontaaž KASUTA trükilülitused
tsentrifugaalkompressorid
tugevvool
tunneldioodid
turba kaevandamine KASUTA turbakaevandamine
turbabrikett
turbakaevandamine
turbasood
turbatootmine KASUTA turbatööstus
turbatööstus
turbiinid
turboagregaadid KASUTA turbiinid
turbogeneraatorid
turvas
turvavalgustus KASUTA avariivalgustus
tuugenid KASUTA elektrituulikud
tuuleelektrijaamad
tuuleenergia
tuulegeneraatorid KASUTA elektrituulikud
tuulejõujaamad KASUTA tuuleelektrijaamad
tuulekanalid
tuulemootorid KASUTA elektrituulikud
tuulepargid KASUTA tuuleelektrijaamad
tuuleturbiinid KASUTA elektrituulikud
tuuleveskid KASUTA tuulikud
tuulikud
tuumaelektrijaamad
tuumaenergeetika
tuumaenergia
tuumageneraatorid
tuumajõuseadmed
tuumakatastroofid KASUTA tuumaõnnetused
tuumakiirguskaitse
tuumakütused KASUTA tuumkütused
tuumaoht
tuumaohutus
tuumaplahvatused
tuumareaktori ohutus KASUTA tuumaohutus
tuumareaktorid
tuumatehnika
tuumatehnikamaterjalid
tuumaõnnetused
tuumkütused
tuunerid
tõusu-mõõnaelektrijaamad KASUTA loodeteelektrijaamad
tõusu-mõõnaenergia KASUTA loodete energia
täppisriistad KASUTA täppisseadmed
täppisseadmed
tärkindikaatorid
töökindlus
töörežiim (tehn.)
tööstuselektroonika
türistorid
ULL-raadioside
ULSI-ahelad
ultrahelitöötlus
ultralühilaine-raadioside KASUTA ULL-raadioside
ultraviolettdetektsioon
ultraviolettlambid
ultraviolettlaserid
unipolaarsed transistorid KASUTA väljatransistorid
uurimisreaktorid
vaakumtorud KASUTA elektronlambid
vabaelektronlaserid
vabakasutusvõrk
vaheldid KASUTA inverterid
vahelduvvool
vahelduvvooluahelad
vahelduvvoolugeneraatorid
vahelduvvoolumasinad
vahelduvvoolumootorid
valge müra
valgusdioodid
valgusdioodlambid KASUTA LED-valgustid
valgusjuhtmed KASUTA valguskaablid
valguskaablid
valgustehnika
valgustusgaas KASUTA koksigaas
valjuhääldid
varikapid
varistorid
varjestus
vedelgaasid
vedelkütused
vee-energia KASUTA hüdroenergia
veeaur
veebikaamerad
veejõujaamad KASUTA hüdroelektrijaamad
veesoojendid
veevooluenergia KASUTA hüdroenergia
ventiilid
vesijahutus
vesiküte
vesinikkütused
vesinikuenergeetika
vesiveskid
videokaamerad
videomagnetofonid
videoplaadimängijad
videosalvestus
videotehnika
viitliinid
VLSI-ahelad
voltmeetrid
vooluallikad
voolumuundurid
voolumõõtjad KASUTA elektriarvestid
vooluringid KASUTA elektriahelad
vooluvõimendid
võimendid
võimsuslülitid
võimsusvõimendid
võnkeringid
võrgumüra KASUTA raadiohäired
välgutõrje
väliprogrammeeritav loogika KASUTA programmeeritav ventiilmaatriks
väljatransistorid
värvitelerid KASUTA värviteleviisorid
värviteleviisorid
värvitelevisioon
värvitelevisioonisüsteemid
värvustelevisioon KASUTA värvitelevisioon
Wartburg (automark)
õhkküte
õhksoojuspumbad KASUTA soojuspumbad
õhukonditsioneerid KASUTA kliimaseadmed
õhuliinid
õliküte
ühendusskeemid
ühilduvus (tehn.)
üleeuroopalised võrgud
ülekandevõrgud
ülekuumenemine
ülekuumutus KASUTA ülekuumenemine
üleminekuprotsessid KASUTA siirdeprotsessid
ülepinge (elektr.)
ülikõrgsagedusdioodid
ülikõrgsagedusside KASUTA mikrolaineside