2231 24 KEEMIA. KEEMIATÖ...
Prindi | E-postile | Salvesta
  
2-buteenhape KASUTA krootonhape
aatomi ehitus
aatomid
aatomispektrid
aatomispektroskoopia
aatomiteooria
aatomituum
aatomkihtepitaksia KASUTA aatomkihtsadestamine
aatomkihtsadestamine
aatomkristallid
aatommass
aatomnumber
aatomside
aatomstruktuur
ab initio meetod
abrasiivid
absoluutne alkohol KASUTA etanool
absorptsioon
absorptsioonispektrid KASUTA neeldumisspektrid
absorptsioonspektroskoopia
adhesiivid KASUTA liimid
adhesioon
adipiinhape
adsorbendid
adsorptsioon
aeglahutusega spektroskoopia
aeratsioon
aerogeelid
aerosoolid
afiinsus
afiinsuskromatograafia
agaroos
aglomeratsioon (tehnol.)
agregaatolekud
agregeerimine KASUTA aglomeratsioon (tehnol.)
agrokeemia
AHA-happed KASUTA hüdroksükarboksüülhapped
ahelreaktsioonid
aine
aine olekud KASUTA agregaatolekud
aineehitus
aineosakesed
akridiinid
akrüülhape
akrüülvaigud KASUTA polüakrülaadid
aktiinium
aktiivsöega töötlemine
aktiivsüsi
aktiivvärvained
aktinoidid
aktivatsioonanalüüs
aktiveerimine
aktseptorligandid
akumulaatorid
aldehüüdid
Aldool-Tištšenko reaktsioon
aldoolkondensatsioon KASUTA aldoolreaktsioonid
aldoolreaktsioonid
algiinhape KASUTA alginaadid
alginaadid
alifaatsed ühendid KASUTA atsüklilised ühendid
alkaanid
alkaloidid
alkeemia
alkeemikud
alkeenid
alkeenpolümeerid KASUTA olefiinvaigud
alkoholaadid
alkoholid
alkoksiidid KASUTA alkoholaadid
alkoksüalkoholid
alkoksüfenüültriasiin
alküülfenoolid
alküülimine
alküünid
alküünkarboksüülhapete derivaadid
allüülalkohol
allüülalküülimine
alumiinium
alumiiniumiühendid
alumiiniumnitriidid
alumiiniumoksiid
alumiiniumorgaanilised ühendid
aluminaadid
alumosilikaadid
alused
aluselisus
amalgaamid
amalgaamimine
amiidid
amiidimine
amiinid
amiinimine
aminoalkoholid
aminobenseen KASUTA aniliin
aminobutaan KASUTA butüülamiin
aminofosfoonhapped
aminohapped
aminoheksoosid
aminoisoksasoliinid
aminopropaan KASUTA propüülamiin
aminosahhariidid
aminouuread KASUTA semikarbasiidid
aminovaigud
ammoniaak
ammooniumiühendid
amorfsed materjalid
amorfsus
amperomeetria
amülaasid
analüüs (keemia) KASUTA keemiline analüüs
analüütiline biokeemia
analüütiline geokeemia
analüütiline keemia
anhüdriidid
aniliin
anioonid
anoodid
anorgaaniline keemia
anorgaaniline süntees
anorgaanilised ained
anorgaanilised fosfaadid KASUTA fosfaadid
anorgaanilised happed
anorgaanilised kiud
anorgaanilised nitraadid KASUTA nitraadid
anorgaanilised polümeerid
anorgaanilised silikaadid KASUTA silikaadid
anorgaanilised soolad KASUTA soolad
anorgaanilised sulfiidid KASUTA sulfiidid
anorgaanilised ühendid
antifriisid
antimon
antimoniidid
antimoniühendid
antimonorgaanilised ühendid
antioksüdandid
antistaatikud
antistaatilised ained KASUTA antistaatikud
antrakinoon
antrakinoonvärvained
antratseen
apatiit
arahhidoonhape
areenid KASUTA aromaatsed süsivesinikud
argoon
armeeritud plastid
aromaatsed alkoholid
aromaatsed süsivesinikud
aromaatsed ühendid
aromatiseerimine
aroomiained KASUTA lõhnaained
arseen
arseeniühendid
arseenorgaanilised ühendid
arsenopüriit
arukad materjalid KASUTA intelligentsed materjalid
arvutikeemia KASUTA arvutuskeemia
arvutuskeemia
arüülimine
asbest
asendusreaktsioonid
aseotroopia
asiidid
asiridiinid
asiridiinimine
asoolid
asovärvained
asovärvid KASUTA asovärvained
asoühendid
astaat
astrokeemia KASUTA kosmosekeemia
asümmeetria
asümmeetriline katalüüs
asümmeetriline süntees
atmosfäärikeemia
atmosfäärikorrosioon
atropiin
atseetamiid
atsetaadid
atsetaalvaigud
atsetaatkiud
atsetoon
atsetüleen
atsüklilised ühendid
atsüülimine
Auger' spektroskoopia
aurufaasid
aurufaasiepitaksia
aurustamine
aurutamine
autoklaavid
autoõli KASUTA määrdeõlid
baarium
baariumiühendid
bakteritsiidid
balanool
beiniit
benseen
benseenkarboksüülhape KASUTA bensoehape
bensiin
benso(a)püreen KASUTA bensopüreen
bensoehape
bensopüreen
bensüülhape
berüllium
berülliumiühendid
berülliumoksiid
bifenüül KASUTA difenüülid
bikristallid
bimetallid
binaarsed süsteemid
binaarsed ühendid
bioafiinsus
bioaktiivsed ained
bioaktiivsus
bioanorgaaniline keemia
bioanorgaanilised ühendid
bioelektrokeemia
bioelemendid
bioetanool
biogeokeemia
biokeemia
biokeemiakombinaadid
biokeemikud
biokeemiline korrosioon
biokemikaalid
bioloogiline transport
bioloogiliselt sobivad materjalid KASUTA biomaterjalid
biomaterjalid
bioorgaaniline keemia
biopolümeerid
biopolümerisatsioon
biosensorid
biotransport KASUTA bioloogiline transport
biradikaalid
bispidinoonid
bitsüklooktaan
bituumenid
Bohri teooria
boor
boorhape
booriühendid
boornitriid
boororgaanilised ühendid
boorvesinik KASUTA boraanid
boraadid
boraanid
boriidid
bromaadid
bromiidid
bromosüsivesinikud
Bronstedi happed
broom
broomhape
broomimine
broomorgaanilised ühendid
butaan
butaandiamiid KASUTA suktsiinamiid
butaandihape
butanool
buteen
buteendihape
buteenhape
butüülalkohol KASUTA butanool
butüülamiin
CARS-spektroskoopia KASUTA Ramani spektroskoopia
CH-happed
CO2 KASUTA süsinikdioksiid
CVD KASUTA keemiline aurufaasist sadestamine
DDT
deflagratsioon
defoliandid
degaseerimine
degradatsioon KASUTA lagundamine
dehüdraatimine KASUTA veetustamine
dehüdratatsioon KASUTA veetustamine
deioniseerimine
dekaboraanid
dekanteerimine
dekarboniseerimine
dekloorimine KASUTA klooritustamine
dekoratiivkattematerjalid
dekstraanid
dekstriinid
demineraliseerimine
denaturatsioon (alkohol)
densitomeetria
deodorandid
derivaadid (keem.)
derivatiseerimine
desodorandid KASUTA deodorandid
desodoreerimine
desorptsioon
destilleerimine
destilleeritud vesi
desulfureerimine
detektorid
detergendid
detonatsioon
deuteerium
dialdehüüdid
dialüüs
diasiinid
diasoteerimine
diasoühendid
diasteroselektiivne süntees
dibensofuraanid
dieenid
Dielsi-Alderi reaktsioonid
difenüülid
diferentsiaaltermoanalüüs
difosfiniinid
digitoniin
dihüdropürasiinid
dilämmastikoksiid
dimetüülbenseen KASUTA ksüloolid
dioksiidid KASUTA oksiidid
dioksiinid
disahhariidid
dispergeerimine
dispersioonvärvained KASUTA dispersioonvärvid
dispersioonvärvid
disperssed süsteemid
dissotsiatsioon (keemia)
doonorlahustid
doonorligandid
doonorsolvendid KASUTA doonorlahustid
dünamiit
ebapüsivad ained
eboniit
eelissolvatsioon
eenüünid
eenüünoolid
eeterdumine
eeterlikud õlid
eetrid
ehedad elemendid KASUTA ehendid
ehendid
ehituskeemia
ehitusplastid
ehitusplastik KASUTA ehitusplastid
ehitusplastmassid KASUTA ehitusplastid
eksotermilised reaktsioonid
ekstraheerimine KASUTA ekstraktsioon
ekstraktsioon
elastomeerid
elavhõbe
elavhõbedaühendid
elektriline kaksikkiht
elektrit juhtivad polümeerid
elektro-osmoos
elektroaktiivsed polümeerid
elektroanalüüs
elektroforees
elektrokeemia
elektrokeemiline analüüs KASUTA elektroanalüüs
elektrokeemiline fluorimine
elektrokeemiline intergaleerimine
elektrokeemiline korrosioon
elektrokeemiline oksüdatsioon
elektrokeemiline reduktsioon
elektrokeemiline sadestamine KASUTA elektrosadestamine
elektrokeemiline süntees KASUTA elektrosüntees
elektrokeemilised detektorid
elektrolüüdid
elektrolüüdilahused
elektrolüüs
elektrolüütiline sadestumine KASUTA elektrosadestamine
elektromagnetkiirguse spektrid KASUTA spektrid
elektroni paramagnetresonantsspektroskoopia
elektronid
elektroniülekanne
elektronprotsessid
elektronspektrid
elektronspektroskoopia
elektronstruktuur
elektroodid
elektroodprotsesside keemia
elektropolümerisatsioon
elektrosadestamine
elektrosüntees
elementanalüüs
elementorgaanilised ühendid
eleoliit KASUTA nefeliin
elimineerimisreaktsioon
emailid
emailvärvid
emissioonispektrid KASUTA kiirgusspektrid
emissioonspektroskoopia KASUTA kiirgusspektroskoopia
emulgaatorid
emulsioonid
enantiomeerid
enantiomeeride eraldamine
enantioselektiivne süntees KASUTA asümmeetriline süntees
enantioselektiivsus
endotermilised reaktsioonid
enopeptiinid
ensümaatiline hüdrolüüs
ensüümelektroodid
ensüümkatalüüs
ensüümmimeetilised reaktsioonid
ensüümpreparaadid
entalpia
epidoot
epitaksia
epitaksiaalkiled
epoksiidimine
epoksüvaigud
EPR KASUTA elektroni paramagnetresonantsspektroskoopia
eraldamine
eralduspinnad KASUTA faasieralduspinnad
erüstatiinid
essentsid
esterdamine
esterifikatsioon KASUTA esterdamine
estrid
etaan
etaandiaadid KASUTA oksalaadid
etaandihape KASUTA oksaalhape
etaanhape KASUTA äädikhape
etalonained KASUTA referentsained
etanaadid KASUTA atsetaadid
etanool
eteen KASUTA etüleen
etinüülselenüülstannaadid
etüleen
etüleenvaigud
etüülalkohol KASUTA etanool
etüülamiin
etüülimata bensiin KASUTA pliivaba bensiin
etüün KASUTA atsetüleen
euroopium
euroopiumiühendid
f-gaasid
faasid (füüs.) KASUTA agregaatolekud
faasieraldus
faasieralduspinnad
faasisiirded
fajansitööstus
farmaatsiakeemia KASUTA farmatseutiline keemia
farmaatsiatehnoloogia KASUTA farmatseutiline tehnoloogia
farmakokeemia KASUTA farmatseutiline keemia
farmatseutiline keemia
fenantreen
fenantreenkinoon
fenoolid
fenoolvaigud
fenüülbenseen KASUTA difenüülid
fenüülhüdrasiinid
fermentatsioon
feromoonid
ferriidid
ferriporfüriinid
filtreerimine
filtrid
filtrimine KASUTA filtreerimine
flavonoidid
flokulandid
flokulatsioon
flotatsioon
fluor
fluorestsentsanalüüs
fluorestsentsspektroskoopia
fluoriidid
fluorimine
fluoriühendid
fluoromeetria
fluororgaanilised ühendid
fluorosüsivesinikud
forboolestrid
formaldehüüd KASUTA metanaal
formaliin
formasaanid
fosfaadid
fosfaanid
fosfaatanalüüs
fosfaatsidemed
fosfatiidid KASUTA fosfolipiidid
fosfiidid
fosfoglütseriidid KASUTA fosfolipiidid
fosfolipiidi rasvhapped
fosfolipiidid
fosfoonhapped
fosfor
fosforalkeenid
fosforhape
fosforiidid KASUTA fosforiit
fosforiiditööstus
fosforiit
fosforishape
fosforiühendid
fosforolüüs
fosfororgaanilised happed
fosfororgaanilised ühendid
fosforväetised
fosforüliidid
fosforüülimine
fotoaktiivsed materjalid
fotodegradatsioon
fotodimerisatsioon
fotodissotsiatsioon
fotoelektrokeemia
fotoelektronspektrid
fotoelektronspektroskoopia
fotoergastus
fotoindutseeritud reaktsioonid
fotoionisatsioon
fotokatalüüs
fotokeemia
fotokeemilised nähtused KASUTA fotokeemia
fotokeemilised omadused
fotokeemilised reaktsioonid
fotokemikaalid
fotolüüs
fotolüütiline sadestamine
fotomeetria
fotooksüdatsioon
fotorefraktiivsed polümeerid
fotosüntees
Fourier' spektroskoopia
fraktsioneerimine
frantsium
freoonid
ftaalhape
ftalaadid
ftalotsüaniinid
FTIR-spektroskoopia KASUTA Fourier' spektroskoopia
fullereenid
fumaarhape KASUTA buteendihape
fungitsiidid
funktsionaalrühmad
funktsionaalsed materjalid
furaanid
furaanvaigud
furoksaanid
füsikokeemiline analüüs KASUTA instrumentaalanalüüs
fütosteroolid
füüsikaline biokeemia
füüsikaline keemia
füüsikaline orgaaniline keemia
füüsikalis-keemilised deskriptorid
füüsikalised meetodid
füüsikalised mõjurid
füüsikalised sadestusmeetodid
gaas-vedelik süsteem
gaasbensiin KASUTA bensiin
gaasianalüsaatorid
gaasianalüüs
gaasid
gaasigeneraatorid
gaasihoidlad
gaasiionisatsioon
gaasikromatograafia
gaasikütused KASUTA gaaskütused
gaasipotentsiomeetria
gaasistamine
gaaskütused
gaasplastid KASUTA vahtplastid
galeniit
gallium
galliumalumiiniumarseniid
galliumarseniid
galliumfosfiid
galliumiühendid
galliumorgaanilised ühendid
galvaanielement
galvaanika KASUTA galvanotehnika
galvaanimine
galvaniseerimine KASUTA galvaanimine
galvanoplastika
galvanosteegia
galvanotehnika
gammaspektroskoopia
gaseerimine KASUTA aeratsioon
geelelektroforees
geelid
geelistumine
geokeemia
geokeemikud
germaanium
germaaniumiühendid
germaaniumorgaanilised ühendid
germüülamiidid
glaseerained
glasuurid
glasuurimine
glaukoniit
glutarimiid
glutatioon
glüfosaat
glükogeen
glükolüüs
glükoolid
glükosidaasid
glükuroniidid
glütseriidid
glütseriin
glütserool KASUTA glütseriin
glütsiidid KASUTA sahhariidid
graanulid KASUTA granuleerimine
grafeen
grafiit
granuleerimine
gravimeetriline analüüs KASUTA kaalanalüüs
Grignard'i reaktiiv
Grignard'i reaktsioon
Grignardi reaktiiv KASUTA Grignard'i reaktiiv
Grignardi reaktsioon KASUTA Grignard'i reaktsioon
guanidiinid
hafnium
hafniumiühendid
halogeenid
halogeenimine
halogeenitud süsivesinikud
halogeenorgaanilised ühendid
halogeensüsivesinikvaigud
halogeniidid
hapnik
hapnikuandurid
hapnikuradikaalid
hapnikuühendid
happe-aluse tasakaal
happe-leelistasakaal KASUTA happe-aluse tasakaal
happed
happega töötlemine
happekindlad materjalid
happelisus
happelisuse skaala
happesus KASUTA happelisus
Hartree-Focki meetod
haruldased elemendid
haruldased muldmetallid
haruldaste muldmetallide ühendid
heelium
heksaan
heljumid KASUTA suspensioonid
helvestamine KASUTA flokulatsioon
henna
hennapunane KASUTA henna
heparaansulfaat
heptaan
herbitsiidid
hermeetikud
heroiin
heterogeenne katalüüs
heterogeensed süsteemid
heterolüütilised reaktsioonid
heteropolümeerid KASUTA kopolümeerid
heterotsüklilised amiinid
heterotsüklilised ühendid
homogeenne katalüüs
HPLC KASUTA kõrgefektiivne vedelikukromatograafia
humiinained
humiinhapped KASUTA huumushapped
huumushapped
hõbe
hõbedaühendid
hõbeorgaanilised ühendid
hõbetamine
hübriidmaterjalid
hüdraadid
hüdraatimine
hüdrasiidid
hüdrasiinid
hüdriidid
hüdrofoobsus
hüdrogeenimine
hüdrogeokeemia
hüdrokeemia
hüdroksiidid
hüdroksüaminohapped
hüdroksüfenoolid
hüdroksüfenüültriasiin
hüdroksühapped KASUTA hüdroksükarboksüülhapped
hüdroksükarboksüülhapped
hüdroksürasvhapped
hüdroksüülamiinid
hüdroksüülimine
hüdrolüüs
hüdropeptiidid
hüdrosoolid
hüostsüamiin KASUTA atropiin
hüübimine KASUTA koagulatsioon
ikosaeeder
illuminatsioon (ilutulestik) KASUTA ilutulestik
ilutulestik
ilutööstus KASUTA kosmeetikatööstus
imiidid
imiinid
iminohapped
iminopolüoleenid
immutamine KASUTA impregneerimine
impedantsspektroskoopia
impregneerimine
india salpeeter KASUTA salpeeter
indikaatorid (keemia)
indium
indiumarseniid
indiumfosfiid
indiumiühendid
indiumoksiid
indiumorgaanilised ühendid
indiumsulfiid
indolitsidiinid
indoolid
inertgaasid KASUTA väärisgaasid
infrapunane spektromeetria KASUTA infrapunaspektroskoopia
infrapunaspektrid
infrapunaspektroskoopia
inglistina KASUTA tina
inhibiitorid
instrumentaalanalüüs
intelligentsed materjalid
inuliin
ioonide liikuvusspektromeetria
ioonivahetus
ioonivahetuskromatograafia
ioonselektiivsed elektroodid
ioonspektroskoopia
ipriit KASUTA sinepigaas
iriidium
iriidiumiühendid
iriidiumorgaanilised ühendid
isesüttimine
isobutaan
isoflavonoidid
isoksasoliinid
isoksasoolid
isomeeria
isomeerimine KASUTA isomerisatsioon
isomerisatsioon
isopreenid KASUTA terpeenid
isoprenoidid KASUTA terpeenühendid
isopropanool
isotahoforees
isotoobid
isotoobivahetus
isotooplahjendus
Jahni-Telleri efekt
jahutamine
jahvatamine
jodiidid
jodosüsivesinikud
jood
joodimine
joodiühendid
joonspektrid
jotalaamhape
jälgelementide analüüs
kaadmium
kaadmiumiühendid
kaalanalüüs
kaalium
kaaliumiioonid
kaaliumnitraat KASUTA salpeeter
kaheaatomilised molekulid
kahefaasilised süsteemid KASUTA binaarsed süsteemid
kaitsekatted KASUTA kattematerjalid
kaitsekihid
kaitserühmad
kaksikkristallid KASUTA bikristallid
kaksiksidemega süsivesinikud KASUTA dieenid
kalgendumine KASUTA koagulatsioon
kalifornium
kalkogeenid
kalorimeetria
kaltsineeritud sooda KASUTA naatriumkarbonaat
kaltsium
kaltsiumfluoriid
kaltsiumfosfaat
kaltsiumhüdroksiid
kaltsiumiioonid
kaltsiumiühendid
kaltsiumkarbonaat
kaltsiumkloriid
kaltsiumoksiid
kaltsiumsilikaadid
kaltsiumsulfiid
kamper
kampol
kandeained
kandelahustid KASUTA kandeained
kandjad (keemia) KASUTA kandeained
kantaridiin
kaoliin
kapillaarelektroforees
kapillaarsus
kapron KASUTA nailon
karbamaat
karbamiid KASUTA uurea
karbanioonid
karbanioonikeemia
karbasoolid
karbiidhalogeniidid
karbiidid
karbohüdraadid KASUTA sahhariidid
karboksülaadid
karboksümetüülguar
karboksümetüülimine
karboksüülhapped
karboksüülimine
karbolineum
karbonaadid
karboniseerimine
karbonüülid
karbonüülimine
karbooniumioonid
karboraanid
karbureerimine
karmiinhape
karoteen KASUTA karotiin
karotenoidid KASUTA karotinoidid
karotiin
karotinoidid
kaseiin
kaspaasid
kastanospermiin
katalüsaatorid
katalüsaatorikandurid
katalüüs
katalüütiline krakkimine
katalüütiline oksüdeerimine
katalüütiline põlemine
katalüütiline selektiivsus
katalüütilised protsessid
katehhoolamiinid
katioonid
katlakivi
katoodid
katoodkaitse
kattematerjalid
kaustiline sooda KASUTA naatriumhüdroksiid
kaustobioliidid KASUTA fossiilkütused
kautšuk
keedusool KASUTA naatriumkloriid
keemia
keemiaharidus
keemiainformaatika
keemiainsenerid
keemiainstrumendid
keemiaolümpiaadid
keemiareaktorid
keemiarelv
keemiatehased
keemiatehnoloogia
keemiatööstus
keemiaõpetajad
keemikud
keemiline analüüs
keemiline aursadestus KASUTA keemiline aurufaasist sadestamine
keemiline aurufaasist sadestamine
keemiline destruktsioon KASUTA pürolüüs
keemiline energia
keemiline füüsika
keemiline genoomika
keemiline kineetika
keemiline koostis
keemiline reageerimisvõime
keemiline side
keemiline struktuur
keemiline süntees
keemiline tasakaal
keemiline tehnoloogia KASUTA keemiatehnoloogia
keemiline termodünaamika
keemiline töötlus KASUTA keemiline viimistlus
keemiline viimistlus
keemilise reaktsiooni kiirus
keemilise reaktsiooni kiiruskonstant
keemilised deskriptorid
keemilised detektorid
keemilised elemendid
keemilised inhibiitorid
keemilised kiud
keemilised lisandid
keemilised omadused
keemilised protsessid
keemilised radikaalid
keemilised reaktsioonid
keemilised sadestusmeetodid
keemilised valemid
keemilised vooluallikad
keemilised ühendid
keemiliste elementide perioodilisuse süsteem KASUTA perioodilisussüsteem
keemine
kelaadid
kelaatained KASUTA kelaadid
kemikaalid
kemikaaliohutus
kemoluminestsents
kemomeetria
kemosorptsioon
keraamilised katted
keraamilised kiud
keraamilised materjalid
kergmetallid
kergsüttivus KASUTA süttivus
kermised
keskkonnageokeemia
keskkonnakeemia
keskkonnaohtlikud ained KASUTA keskkonnamürgid
keteenid
ketofosfonaadid
ketohapped
ketoonid
kiired reaktsioonid
kiirguskeemia
kiirgusspektrid
kiirgusspektroskoopia
kiiruskonstant KASUTA keemilise reaktsiooni kiiruskonstant
kiled
kinidiin
kiniinid
kinnistid
kinoliinid
kinoonid
kiraalmolekulid
kiraalpolümeerid
kiraalsus
kitiin
kitt
kiudmaterjalid
kivisöegaas KASUTA koksigaas
kivisöetõrv
kivisüsi
klaas
klaaselektroodid
klaasipuhumine
klaasistumine
klaasitööstus
klaaskeraamilised materjalid
klaaskiud
klaasmetallid
klaasplastid
klaasvill
klastrid
klatraadid
klatraatühendid KASUTA klatraadid
kleepumine KASUTA adhesioon
kloor
kloorfenoolid
kloorimine
kloorisisaldus
klooritustamine
klooriühendid
kloororgaanilised ühendid
kloraadid
kloriidid
kloriidioonid
kloriin
klorosüsivesinikud
klorovinüülestrid
kloroväävelhape
kloroväävlishape
koagulandid
koagulatsioon
kodukeemia KASUTA tarbekeemia
kohesioon
kohtukeemia
kokaiin
koksigaas
koksikeemia
koksikeemiatööstus
koksistamine
koksitõrv KASUTA kivisöetõrv
koksitööstus KASUTA koksikeemiatööstus
kolesterool
kolloidid
kolloidkeemia
kolloidsuspensioonid
kolloidsüsteemid KASUTA disperssed süsteemid
kolofoonium KASUTA kampol
kolonnkromatograafia
kolorimeetria
kombinatoorne keemia
kompleksioonid
kompleksühendid
komposiitmaterjalid
kondensatsioon
kondensatsioonireaktsioonid
kondenseerumine KASUTA kondensatsioon
konduktomeetria
konformatsioon
konformatsioonianalüüs
konjugaadid
konserveerimine
konservimine KASUTA konserveerimine
kontsentreerimine (keemia)
koobalt
koobaltftalotsüaniin
koobaltiühendid
koordinatiivühendid
kopolümeerid
korrodeerivad ained
korrosioon
korrosiooniinhibiitorid
korrosioonikaitse KASUTA korrosioonitõrje
korrosioonikindlad materjalid
korrosioonitestid
korrosioonitõrje
kortisoon
kosmeetikatööstus
kosmosekeemia
krakkimine
kristallid
kristallikasvatus
kristallilised omadused
kristallisatsioon
kristalliseerumine KASUTA kristallisatsioon
kristallistruktuur
kristallivõre defektid
kristallivõre tüübid
kristallivõred
kristallivälja teooria
kristallograafia
kristallokeemia
kromaadid
kromatograafia
kromofoorid
kromoproteiidid KASUTA kromoproteiinid
kromoproteiinid
kroom
kroomhape
kroomimine
kroomiühendid
kroomkarbiidid
krooneetrid
krootonhape
krüptoon
ksenobiootikud
ksenoon
ksüloolid
ksüloos
kuivatamine
kuld
kuldorgaanilised ühendid
kullaühendid
kulonomeetria
kummi
kummitööstus
kummivaik KASUTA kummi
kumuleenid
kupraadid
kuraare
kusihape
kustutamata lubi KASUTA kaltsiumoksiid
kustutatud lubi KASUTA kaltsiumhüdroksiid
kuumakindlad kattematerjalid KASUTA kuumuskindlad kattematerjalid
kuumakindlad materjalid KASUTA kuumuskindlad materjalid
kuumuskindlad kattematerjalid
kuumuskindlad materjalid
kvalitatiivne analüüs
kvantitatiivne analüüs
kvantitatiivne struktuur-aktiivsus sõltuvus
kvantitatiivne struktuur-omadus sõltuvus
kvantkeemia
kvantkeemiline modelleerimine
kõrgefektiivne vedelikukromatograafia
kõrgmolekulaarsed alkoholid
kõrgmolekulaarsed ühendid
kõrgmolekulaarsete ainete keemia
kõrgsurvevedelikukromatograafia
kõvastumine
käärimine KASUTA fermentatsioon
küllastumata süsivesinikud
küllastumata ühendid
küllastunud süsivesinikud KASUTA alkaanid
külmkuivatamine
külmumine
külmutamine
külve hävitavad ained
kütuseelemendid
kütusetööstus
laboratooriumid
laboratooriumiseadmed KASUTA laboriseadmed
laboratoorsed katsed
laboratoorsed seadmed KASUTA laboriseadmed
laboriahjud
laborid KASUTA laboratooriumid
laborikatsed KASUTA laboratoorsed katsed
laboriseadmed
laengusiire
laenguülekanne KASUTA laengusiire
lagundamine
lagunemisreaktsioonid
lahused
lahustamine
lahusti polaarsus
lahustid
lahustiefektid
lahustite segud
lahustumine
lahustunud gaasid
lahustuvus
lakid
laktaamid
laktoonid
laktoos
lantanoidid
laserablatsioon
laserkeemia
laserprofilomeetria KASUTA profilomeetria
laserspektroskoopia
lateks
laudanum KASUTA oopium
lavrentsium
leegiaeglustid
leek (tuli)
leelised KASUTA alused
leeliselisus KASUTA aluselisus
leelishalogeniidid
leelismetallid
leelismuldmetallid
lenduvad õlid KASUTA eeterlikud õlid
lenduvad ühendid
lenduvus
Lewisi happed
ligandid
ligandiväljateooria
lignaanid
ligniin
lignotselluloos
lihtained
liimained
liimid
liimimine
liimitööstus
liitained KASUTA keemilised ühendid
liitium
liitiumakud
liitiumioonakud KASUTA liitiumakud
liitiumiühendid
liitiumniobaat
liitumisreaktsioonid
linnasesuhkur KASUTA maltoos
lipiidid
lipoehape
lisaained (keem.)
lisaainete kandjad KASUTA kandeained
liteerimine
looduslik gaas KASUTA maagaas
looduslik kummi
looduslikud ühendid
lubi
lubjapõletamine
lubjatööstus
luteetsium
lõhkeained
lõhkeainetööstus
lõhkematerjalid KASUTA lõhkeained
lõhnaained
läbilaskvus KASUTA permeaablus
lähi-infrapunaspektroskoopia
lämmastik
lämmastikdioksiid
lämmastikhape
lämmastikmonooksiid KASUTA lämmastikoksiid
lämmastikoksiid
lämmastikorgaanilised ühendid
lämmastikuoksiidid
lämmastikuühendid
lühiahelalised rasvhapped
lümfokiinid KASUTA tsütokiinid
lüofiliseerimine KASUTA külmkuivatamine
lüsosüüm
maaõli KASUTA nafta
madalamõõtmelised struktuurid
magestamine KASUTA soolatustamine
maghemiit
magneesium
magneesiumfluoriid
magneesiumiühendid
magneesiumoksiid
magneesiumorgaanilised ühendid
magneesiumsilikaadid
magnetokeemia
magnetoptilised spektrid
magnetresonantsspektroskoopia
magnetspektromeetrid
mahtanalüüs
Maillardi reaktsioon
makromolekulid
maleiinhape KASUTA buteendihape
maloonhape KASUTA propaandihape
maltoos
mangaan
mangaaniühendid
Mannichi reaktsioon
mannitool
markasiit
martensiit
massilevi
massispektromeetria
massispektromeetrid
massispektroskoopia KASUTA massispektromeetria
masuut
matemaatiline kristallograafia
materjalide katsetamine
materjalide vananemine
materjalidisain
materjalikeemia
materjaliteadus
meditsiinikeemia KASUTA farmatseutiline keemia
meditsiiniline süsi KASUTA aktiivsüsi
membraanid
membraanprotsessid KASUTA membraantehnoloogia
membraantehnoloogia
Menshutkini reaktsioon
merivaikhapped
mesofaasne olek
metaan
metaanhape
metakrüülhape
metallamiidid
metallelektroodid
metallhalogeniidid
metallhüdriidid
metallid
metallide tööiga KASUTA materjalide vananemine
metallikompleksühendid
metalliline side
metalliühendid
metallkatted
metallkeraamika
metallkiled
metallkiud
metallmaterjalid
metalloftalotsüaniinid
metallograafia
metalloidid KASUTA poolmetallid
metalloksiidid
metalloksiidkiled
metallorgaanilised ühendid
metallotseenid
metallurgiakeemia
metallurgiline analüüs
metamaterjalid
metanaal
metanool
metatees
metüleenglutamiinhapped
metüleenjodiidid
metüülalkohol KASUTA metanool
metüülamiin
metüülaminopropanoolid
metüülbenseen
metüülimine
metüüljodiid
metüülksantiinid
Michaeli reaktsioonid
mikroanalüüs
mikroeksperimendid
mikroelemendid
mikroemulsioonid
mikrofluidika KASUTA mikrovedelikundus
mikrokeemia
mikrokromatograafia
mikrolainekuumutamine
mikroosakesed
mikroskoopia
mikrostruktuur
mikrovedelikundus
mineraalid
mineraalõlid
mitmeaatomilised molekulid
mitmekihilised katted
mitmekomponentsed süsteemid
mittemetallid
mittemetalsed kattematerjalid
mitteraudmetallid
mittevesikeskkonnad
mittevesilahused KASUTA mittevesikeskkonnad
mitteväärismetallid
molaarmass
molekulaardeskriptorid
molekulaardisain
molekulaardünaamika
molekulaardünaamiline modelleerimine
molekulaarhajumine
molekulaarioonid
molekulaarjõud
molekulaarkeemia
molekulaarkompleksühendid
molekulaarmaterjalid
molekulaarmodelleerimine
molekulaarne hapnik
molekulaarne jäljendamine
molekulaarne liikumine
molekulaarspektrid
molekulaarspektroskoopia
molekulaarstruktuur
molekulaarsõelad
molekulaarsüsteemid
molekulaartahkised
molekulid
molekulide teooria
molekulidevahelised jõud
molekulisisene energiaülekanne
molekulispektrid KASUTA molekulaarspektrid
molekulispektroskoopia KASUTA molekulaarspektroskoopia
molekulkaal KASUTA molekulmass
molekulmass
molekulorbitaalid
molübdaadid
molübdeen
molübdeeniühendid
molübdeenorgaanilised ühendid
monoamiinid
monokristallid
monokristalsed elektroodid
monomeerid
monooksiidid KASUTA oksiidid
monoosid KASUTA monosahhariidid
monosahhariidid
moodul-keemia
moodulmaterjalid
mulliit
multikomponentsed reaktsioonid
muramidaas KASUTA lüsosüüm
muskariin
muskariintoksiin
must süsinik KASUTA tahm
mutageenid
märgamine
märgavad ained
märgitud aatomite meetod
määramine
määramismeetodid
määrded
määrdeõlid
Mössbaueri spektroskoopia
mürgid
mürkained KASUTA mürgid
mürkgaasid
mürkkemikaalid
n-vinüülkarbasool
N-vitamiin KASUTA lipoehape
naatrium
naatriumhüdroksiid
naatriumiioonid
naatriumiühendid
naatriumkarbonaat
naatriumkloriid
naatriumnitraat KASUTA salpeeter
naatriumvesinikkarbonaat
naerugaas KASUTA dilämmastikoksiid
nafta
naftahoidlad
naftakeemia
naftakeemiatööstus
naftaleenid
naftasaadused KASUTA naftatooted
naftatooted
naftatööstus
naftaõli KASUTA mineraalõlid
nafteenhape
nailon
nanomaterjalid
nanoosakesed
nanopoorsed materjalid
nanostruktuurid KASUTA nanostruktuursed materjalid
nanostruktuursed materjalid
nanotehnika KASUTA nanotehnoloogia
nanotehnoloogia
nanotorud
naturaalkautšuk KASUTA looduslik kummi
neeldumine KASUTA absorptsioon
neeldumisspektrid
neerupealisekoore hormoonid KASUTA kortikosteroidid
nefeliin
nelja-aatomilised molekulid
neoon
neptuunium
neuramiinhape
neutraliseerimine
neutronid
neutronspektroskoopia
nidusus KASUTA kohesioon
nikeldamine
nikkel
nikkelorgaanilised ühendid
nikliühendid
nikotiin
nioobium
nioobiumiühendid
nitraadid
nitreerimine
nitrifikatsioon
nitriidid
nitriilid
nitriiloksiidid
nitrilaasid
nitritid
nitritioonid
nitrobenseen
nitrofenoolid
nitroheksoosid
nitrosoamiinid
nitrosoühendid
nitrotolueen
nitroühendid
NMR-spektroskoopia KASUTA tuumamagnetresonantsspektroskoopia
nonaboraanid
nukleiinhapped
nukliidid
nõgi KASUTA tahm
nähtava valguse spektrid
närvigaasid
oblikhape KASUTA oksaalhape
odekolonnid KASUTA lõhnaveed
odorandid KASUTA lõhnaained
oksaalhape
oksabitsüklid
oksalaadid
oksasoonid
oksiidid
oksiidkiled
oksiidmineraalid
oksiidsed mineraalid KASUTA oksiidmineraalid
oksoanioonid
oksoestrid
oksoühendid
oksüdatsioon
oksüdeerijad
oksüdeerimine KASUTA oksüdatsioon
oksüsteroolid
oktaan
oktaaniarv
oktanoolid
okteenid
olea aetherea KASUTA eeterlikud õlid
olefiinvaigud
olekutihedus
oligomeerid
oligotiofeenid
olmekeemia KASUTA tarbekeemia
omadifusioon
ooniumioonid
oopium
optiline spektroskoopia
optilised analüsaatorid
optilised isomeerid
optilised spektrid
orgaaniline elektrokeemia
orgaaniline fotokeemia
orgaaniline keemia
orgaaniline klaas
orgaaniline süntees
orgaanilised ained
orgaanilised asiidid
orgaanilised fosfaadid KASUTA fosfaadid
orgaanilised happed
orgaanilised kiled
orgaanilised kiud
orgaanilised kompleksühendid
orgaanilised lahustid
orgaanilised materjalid
orgaanilised molekulid
orgaanilised nitraadid KASUTA nitraadid
orgaanilised pigmendid
orgaanilised silikaadid
orgaanilised soolad KASUTA soolad
orgaanilised sulfaadid KASUTA sulfaadid
orgaanilised sulfiidid KASUTA sulfiidid
orgaanilised tahkised
orgaanilised väetised
orgaanilised ühendid
organoleptiline hindamine
organosilaanid KASUTA silasaanid
ortoamiidid
ortoterfenüül
osmium
osmoos
osoneerimine
osoon
osoonimine KASUTA osoneerimine
otsevärvained KASUTA otsevärvid
otsevärvid
paagutamine
paberikiud KASUTA tsellulooskiud
paberkromatograafia KASUTA planaarkromatograafia
paksendamine KASUTA tihendamine
paljukomponentsed ühendid
pallaadium
pallaadiumiühendid
pantolaktoonid
parafiin
parafiinid KASUTA alkaanid
paraterfenüül
paratsüklofaanid
parfümeeria
parfümeeriatööstus
parkained
passiveerimine
pastad
PCBd KASUTA polüklorobifenüülid
peedisuhkur KASUTA sahharoos
peenestamine
pehme röntgenikiirguse spektroskoopia
pektiin
pentaan
peremees-külaline ühendid
perioodilisusseadus
perioodilisussüsteem
peritsüklilised reaktsioonid
perkloorhape
peroksiidid
perovskiidid
pesusooda KASUTA naatriumkarbonaat
petrokeemia
petrooleum
pH
pH määramine
piesokeraamika
pigmendid
pigmenteeritud katted
pihustamine
pihustid
pii-sidemed
piimhape
piiritus KASUTA etanool
piirkiht KASUTA piirpinnad
pikosekundidünaamika KASUTA pikosekundspektroskoopia
pikosekundspektroskoopia
pindaktiivsed ained
pindaktiivsus
pindamine
pinna karedus
pinnad
pinnadefektid
pinnakatmine KASUTA pindamine
pinnakatted KASUTA kattematerjalid
pinnakeemia
pinnanähtused
plaatina
plaatinametallid
plaatinaühendid
plakeerimine
planaarkromatograafia
plasmakeemia
plastid
plastifitseerimine
plastikud KASUTA plastid
plastitööstus
plastkatted
plastmassid KASUTA plastid
plasttooted
plastvaluautomaadid KASUTA survevalu
pleegitamine
pleksiklaas KASUTA orgaaniline klaas
plii
pliikloriid
pliiläik KASUTA galeniit
pliivaba bensiin
pliiühendid
plutoonium
polaarsed ühendid
polaarsus
polarisatsioonikõverad
polariseeritavus
polarograafia
poloonium
polüakrülaadid
polüamiidkiud
polüamiidvaigud
polüamiinid
polüeetervaigud
polüelektrolüüdid KASUTA polümeerelektrolüüdid
polüesterkiud
polüestervaigud
polüestrid
polüeteen KASUTA polüetüleen
polüeteenkiud KASUTA polüetüleenkiud
polüetüleen
polüetüleenkiud
polüfenoolid
polüglükoosid
polükarboksüülhapped
polüklooritud bifenüülid KASUTA polüklorobifenüülid
polüklooritud difenüülid KASUTA polüklorobifenüülid
polüklorobifenüülid
polükondensatsioon
polükristalsed materjalid
polümeerelektrolüüdid
polümeergeelid
polümeerid
polümeeride lahused
polümeerimine KASUTA polümerisatsioon
polümeerkiled
polümeermaterjalid
polümeersed süsteemid
polümerisatsioon
polüoolid KASUTA suhkuralkoholid
polüoosid KASUTA polüsahhariidid
polüparafenüleen
polüpropeen KASUTA polüpropüleen
polüpropüleen
polüpropüleenkiud
polüpürrool
polüsahhariidid
polüsiloksaanid
polüstüreen
polüstürool KASUTA polüstüreen
polütiofeenid
polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud
polüuretaanid
polüvinüülalkoholid
polüvinüülkloriidid
polüvinüülsahhariidid
poolempiiriline kvantkeemia
pooljuhtmaterjalid
pooljuhtühendid KASUTA pooljuhtmaterjalid
poolkoks
poolmetallid
poolmikroanalüüs
poorid
poorsed keskkonnad
poorsed materjalid
porfüriinid
porfüriiniühendid
poroloon
portselan
portselanitööstus
potentsiomeetria
potentsiomeetriline tiitrimine
preisi sinine
pressimine (kokkusurumine)
profilomeetria
prootonid
propaan
propaandihape
propeen
propellandid
propionaadid
propüleen KASUTA propeen
propüülamiin
pseudopotentsiaalid
puhastamine
puhastus KASUTA puhastamine
puhverlahused
puidukeemia
pulbermaterjalid
pulbrid
pulverisaatorid KASUTA pihustid
pundumine
puriin
puupiiritus KASUTA metanool
põlemine
põlemise aeglustajad KASUTA leegiaeglustid
põlemisgaasid
põlemissaadused
põlevad vedelikud
põlevkivikarboliineum KASUTA karbolineum
põlevkivikeemia
põlevkiviõli
pöördfaasvedelikukromatograafia
pöördumatud protsessid
pöörlemisspektrid
pöörlev ketaselektrood
püraan
pürasiinid
püridasiin
püridasoon
püridiin
pürolüüs
pürotehnika
pürroolid
pürrooloindoolid
pürrotiin
püruvaat
Q-süsinik
QSAR KASUTA kvantitatiivne struktuur-aktiivsus sõltuvus
QSPR KASUTA kvantitatiivne struktuur-omadus sõltuvus
raadiospektroskoopia
raadium
raadiumiühendid
radiatsioonikeemia KASUTA kiirguskeemia
radikaalid (keemia) KASUTA keemilised radikaalid
radioaktiivsed elemendid
radioaktiivsed ligandid KASUTA radioligandid
radioaktiivsed materjalid KASUTA radioaktiivsed ained
radioaktivatsioonanalüüs
radioisotoobid
radiokeemia
radiokeemiline analüüs
radioligandid
radiolüüs
radiomeetriline analüüs
radionukliidid KASUTA radioisotoobid
radoon
rafineerimine
Ramani spektroskoopia
raske vesi
raske vesinik KASUTA deuteerium
rasked aatomid
raskemetallid KASUTA raskmetallid
raskmetallid
raskõlid
rasvad
rasvhapped
ratseemilised segud
rauaühendid
raud
raudorgaanilised ühendid
reagendid
reaktiivid
reaktiivsed hapniku osakesed KASUTA vabad hapnikuradikaalid
reaktiivsus (keem.)
reaktiivvärvid KASUTA aktiivvärvained
reaktorid (keem.) KASUTA keemiareaktorid
reaktsioonid KASUTA keemilised reaktsioonid
reaktsioonimehhanismid
reaktsioonisoojus
reaktsioonitüübid
reaktsioonivõime KASUTA reaktiivsus (keem.)
redokspolümeerid
redokspotentsiaal
redoksreaktsioonid
reduktsioon (keemia)
redutseerijad
redutseerimine KASUTA reduktsioon (keemia)
reenium
referentsained
reflektiivsus
regenereeritud kiud KASUTA tehiskiud
regioselektiivsus
rekombinatsioon
Renner-Telleri efekt
reoloogia
resortsiinid KASUTA resortsinoolid
resortsinoolid
resuspendeerimine
retentsiooniaeg
retinoidid
retrosüntees
ribaspektrid
ribonukleiinhape KASUTA RNA
RNA
rodentitsiidid
roheline keemia
roodium
roodiumorgaanilised ühendid
roomavus
rooste KASUTA korrosioon
roostekaitse KASUTA korrosioonitõrje
roostetamine KASUTA korrosioon
roosuhkur KASUTA sahharoos
rubiidium
ruteenium
ruteeniumorgaanilised ühendid
rutherfordium
ruumkeskendatud võre
räni
ränidioksiid
ränikarbiid
ränimineraalid KASUTA silikaadid
räniorgaanilised polümeerid KASUTA silikoonid
räniorgaanilised ühendid
räniühendid
röntgenanalüüs
röntgendifraktsioonanalüüs KASUTA röntgenstruktuurianalüüs
röntgenfluorestsentsanalüüs
röntgenispektrid
röntgenspektraalanalüüs
röntgenspektroskoopia
röntgenstruktuurianalüüs
ründemürgid
sadestamine
sadestusmeetodid
sahhariidid
sahharoos
salpeeter
samaarium
seatina KASUTA plii
seatinaühendid KASUTA pliiühendid
sebatsiinhape
sedimentatsioon KASUTA settimine
seebid
seebikivi KASUTA naatriumhüdroksiid
segakiud
segamine
segistid (masinad) KASUTA segurid
segumasinad KASUTA segurid
segurid
seleen
seleeniühendid
seleenoboraanid
seleenorgaanilised ühendid
selektiivsed lahustid
selektiivsed solvendid KASUTA selektiivsed lahustid
selektiivsus
selitamine
semikarbasiidid
semiokemikaalid
sensoorne analüüs KASUTA organoleptiline hindamine
separaatorid
separeerimine
sfingosiin
siaalhape
sidrunhape
sigma-sidemed
siirdemetallid
siirdemetallide oksiidid
silaanid
silasaanid
silikaadid
silikaatklaasid
silikaatmineraalid KASUTA silikaadid
silikageelid
silikoonid
silitsiidid
silleniidid
siloksaanid
sinepigaas
sinihape KASUTA vesiniktsüaniidhape
sipelghape KASUTA metaanhape
sisekompleksühendid
skandium
solaniin
solubiliseerimine
solvatatsioon
solvatokromism
solvendid KASUTA lahustid
solvendiefektid KASUTA lahustiefektid
solvolüütilised reaktsioonid
sonokeemia
sooda KASUTA naatriumhüdroksiid naatriumkarbonaat naatriumvesinikkarbonaat
sool-geel protsessid
soolad
soolaefektid
soolasisaldus KASUTA soolsus
soolatustamine
soolhape KASUTA vesinikkloriidhape
soolsus
sorbendid
sorptsioon
spektraalanalüüs
spektraalaparaadid
spektrid
spektrite analüüs KASUTA spektraalanalüüs
spektrofotomeetria
spektromeetria
spektromeetrid
spektroskoobid
spektroskoopia
spinnklaasid
stabiilsed isotoobid
stabilisaatorid (keemia)
stahhüoos
stereoisomeerid
stereokeemia
stereoselektiivne süntees
stereoselektiivsus
steroidid
steroolid
strontsium
strontsiumiühendid
strontsiumoksiid
strontsiumsulfiid
strontsiumtitanaat
struktuurikeemia
strühniin
stöhhiomeetria
stüreen
stüreenoksiid
sublimatsioon (keemia)
sublimatsioonkuivatus KASUTA külmkuivatamine
subnitriidid
suhkrute fosfaatestrid
suhkuralkoholid
suhkurhapped
suitsugaasid KASUTA põlemisgaasid
sukroos
suktsiinamiid
sulatus
sulfaadid
sulfaatimine
sulfaniilamiidid KASUTA sulfoonamiidid
sulfatatsioon
sulfateerimine KASUTA sulfaatimine
sulfideerimine
sulfiidid
sulfitid
sulfodiimiidid
sulfohapped
sulfoksiidid
sulfoksimiidid
sulfonüülamiidid KASUTA sulfoonamiidid
sulfoonamiidid
sulfoonhapped KASUTA sulfohapped
sulfoonid
sulfoonimine
sulfureerimine
superalused
superhapped
supramolekulaarkatalüüs
supramolekulaarkeemia
supramolekulaarstruktuur
supramolekulaarühendid
suspensioonid
sõelumine
sööbeained
sööbemürgid
sööbivad ained KASUTA sööbeained
söögisooda KASUTA naatriumvesinikkarbonaat
söövitamine KASUTA söövitus (tehn.)
söövitus (tehn.)
sümmeetria
sümmeetriarühmad
süntees (keem.) KASUTA keemiline süntees
sünteeskiud KASUTA tehiskiud
sünteetilised kiud KASUTA tehiskiud
sünteetilised pesemisvahendid
sünteetilised värvained KASUTA asovärvained
sünteetilised õlid
süsi
süsihape
süsihappegaas KASUTA süsinikdioksiid
süsinik
süsinikdioksiid
süsinikdisulfiid
süsinikelektroodid
süsinikkiud
süsinikmaterjalid
süsinikmonoksiid KASUTA süsinikmonooksiid
süsinikmonooksiid
süsiniknanotorud
süsinikoksiid KASUTA süsinikmonooksiid
süsinikuühendid
süsivesinikud
süttivus
zoantamiin
zootsiidid KASUTA taimekaitsevahendid
tahked elektrolüüdid
tahked faasid
tahked lahused
tahked määrded
tahkestumine
tahkisekeemia
tahkisespektroskoopia
tahm
taimetoiteelemendid
taimsed steroolid KASUTA fütosteroolid
tajurid KASUTA detektorid
talk
tallium
talliumiühendid
tantaal
tantaaliühendid
tantaalkarbiid
tantaalnitriid
tantaaloksiid
tantaalorgaanilised ühendid
tarbekeemia
tarkained KASUTA intelligentsed materjalid
tautomeeria
teemandid
teflon
tehisgaasid
tehiskiud
tehismineraalid
tehisteemandid
tehneetsium
tehneetsiumiühendid
tehniline keemia
teimimine
tekstiilikeemia
telluur
telluuriühendid
telluurorgaanilised ühendid
teoreetiline keemia
terbium
terbiumiühendid
tereftaalhape
termiline analüüs
termiline lagundamine
termokeemia
termokeemilised omadused
termolüüs KASUTA pürolüüs
termoplastid KASUTA plastid
ternaarsed süsteemid
ternaarsed ühendid
terpeenid
terpeenühendid
terpenoidid KASUTA terpeenühendid
tetrafluoroeteenvaigud KASUTA teflon
tetraliinid KASUTA naftaleenid
tiasoolid
tihendajad
tihendamine
tihkendamine KASUTA tihendamine
tiitrimine
tilkanalüüs
tina
tinadioksiid
tinaorgaanilised ühendid
tinaühendid
tint (värvaine)
tioamiidid
tioasafosfolidiinid
tioboraanid
tiofeenid
tiokarboksüülhapped
tiokthape KASUTA lipoehape
titaan
titaandioksiid
titaaniühendid
titaankarbiidid
titaannitriid
titaantetrakloriid
titanaadid
titrimeetriline analüüs KASUTA mahtanalüüs
TMR spektroskoopia KASUTA tuumamagnetresonantsspektroskoopia
toiduainetekeemia
toiduvärvid
toksafeenid
toksiinid
toksilised ained KASUTA mürgid
toksoidid KASUTA anatoksiinid
tolueen KASUTA metüülbenseen
toorium
topokeemia
transmetüülimine
transmissiooniõlid
transport (biol.) KASUTA bioloogiline transport
transuraanid
triasiinid
triatsüülglütserool
triatsüülglütseroolid KASUTA rasvad
tributültiin
triglütseriidid KASUTA rasvad
triitium
trinitrotolueen KASUTA trotüül
trotüül
tseesium
tselluloos
tselluloosikiud KASUTA tsellulooskiud
tsellulooskiud
tselluloospolümeerid
tsement
tsementiitimine
tsentrifuugid
tsentrifuugimine
tseoliidid
tseroid KASUTA pigmendid
tsingiühendid
tsink (metall)
tsinkimine
tsinkoksiid
tsinksulfiid
tsirkoon
tsirkoonium
tsirkooniumdioksiid
tsirkooniumiühendid
tsüaanhüdriinid
tsüaanimine
tsüaanvesinikhape KASUTA vesiniktsüaniidhape
tsüanaadid
tsüaneerimine KASUTA tsüaanimine
tsüaniidid
tsüanoetüleenid
tsüklamaat
tsüklilised fosfaseenid
tsüklilised ühendid
tsüklisatsioon
tsüklistamine KASUTA tsüklisatsioon
tsükloalkaanid
tsükloalkeenid
tsüklodekstriinid
tsükloliitumine
tsüklooksügenaasid
tsüklopeptiidid
tsüklopropaneerimine
tsüstiin
tsütokeemia
tsütokiinid
tšiili salpeeter KASUTA salpeeter
tugevdatud plastmassid KASUTA armeeritud plastid
tuhk
tulekindlad kattematerjalid
tulekindlad materjalid
tulekustutusained
tuleleek KASUTA leek (tuli)
tušš (värvaine)
tuumaisomeerid
tuumakeemia
tuumamagnetresonantsspektroskoopia
tuumaspektroskoopia
tõrv
täitematerjalid
tärpentin
tööriistakeraamika KASUTA kermised
tööstuskemikaalid KASUTA kemikaalid
tööstuslikud protsessid
ultratsentrifuugimine
ultraviolettspektrid
ultraviolettspektroskoopia
umbrohumürgid KASUTA herbitsiidid
umbrohutõrjevahendid KASUTA herbitsiidid
undetseenhape
uraan (keemia)
uretaanid
utmine
uurea
uute aatomite keemia
vaakumultraviolettspektroskoopia
vabad hapnikuradikaalid
vabad radikaalid
vahad
vahetusreaktsioonid
vaheühendid
vahtkummi
vahtplastid
vahud
vahumoodustid KASUTA vahustusained
vahustamine (keemia)
vahustusained
vahutamisvastased ained
valemid (keem.) KASUTA keemilised valemid
valents (keemia)
valge fosfor
valgud
valguse kombinatsioonhajumisspektroskoopia KASUTA Ramani spektroskoopia
valgustusgaas KASUTA koksigaas
vanaadium
vanaadiumiühendid
vaseliinõli KASUTA mineraalõlid
vaseühendid
vask
vaskorgaanilised ühendid
vastupidavustestid
vedel parafiin KASUTA mineraalõlid
vedelad faasid
vedelad määrded KASUTA määrdeõlid
vedeldamine KASUTA veeldamine
vedeldid
vedelgaasid
vedelik-vedelik süsteem
vedelikepitaksia KASUTA aurufaasiepitaksia
vedelikud
vedelikukromatograafia
vedelkristallid
vedelkütused
veekindlad kattematerjalid KASUTA veekindlad materjalid
veekindlad materjalid
veeldamine
veeldatud gaasid KASUTA vedelgaasid
veeldumine KASUTA veeldamine
veetustamine
verdasüülid
vesi
vesilahused
vesinik
vesinikasiidhape
vesinikfluoriidhape
vesinikjodiidhape
vesinikkarbonaadid
vesinikkloriid
vesinikkloriidhape
vesinikkütused
vesinikperoksiid
vesinikside
vesiniksulfiid
vesiniktsüaniidhape
vesinikueksponent KASUTA pH
vesinikuenergeetika
vesinikuühendid
vesinikülihapend KASUTA vesinikperoksiid
vibroonspektrid
viimistlusmaterjalid
viinhape
vilk KASUTA vilgud
vingugaas KASUTA süsinikmonooksiid
vinüülatsetaat
vinüülbenseen KASUTA stüreen
vinüüleetrid
vinüületanaat KASUTA vinüülatsetaat
virtuaalsõelumine
vismut
vismutiühendid
vismutorgaanilised ühendid
volfram
volframiühendid
voltamperomeetria
voogsisestusanalüüs
VPE KASUTA aurufaasiepitaksia
vulkaniseerimine
võõrustaja-külalise kompleks KASUTA peremees-külaline ühendid
väetised
väetisetehased
väetisetööstus
värvained
värvid
värvilised metallid KASUTA mitteraudmetallid
värvilismetallid KASUTA mitteraudmetallid
värvitööstus
väärisgaasid
väärismetallid
väävel
vääveldioksiid
väävelhape
väävelorgaanilised ühendid
vääveltrioksiid
väävlishape
väävlitustamine KASUTA desulfureerimine
väävliühendid
vööndsulatus
õhekihikromatograafia KASUTA planaarkromatograafia
õhukese kihi kromatograafia KASUTA planaarkromatograafia
õhukesed katted
õhukesed kiled
õhustamine KASUTA aeratsioon
õlid
õunasiidriäädikas KASUTA õunaäädikas
õunaäädikas
õunhape
äädikas
äädikhape
ühinemisreaktsioonid
üksikmolekulid KASUTA molekulid
üldine keemia
ülekriitilised voolised
üleminekumetallid KASUTA siirdemetallid
ülialused KASUTA superalused
ülihapped KASUTA superhapped
üliidid
ülikõva süsinik KASUTA Q-süsinik
ülikõvad materjalid KASUTA ülitugevad materjalid
ülitugevad materjalid
ümberasetusreaktsioon
ümberesterdumine
ütrium