1425 23 FÜÜSIKA
Prindi | E-postile | Salvesta
  
aatomi ehitus
aatomid
aatomifüüsika
aatomireaktorid KASUTA tuumareaktorid
aatomispektrid
aatomispektroskoopia
aatomiteooria
aatomituum
aatomjõumikroskoopia
aatomkihtepitaksia KASUTA aatomkihtsadestamine
aatomkihtsadestamine
aatomkristallid
aatommass
aatomnumber
aatomstruktuur
aberratsioon (optika)
abrasioon (füüs.)
absorptsioon
absorptsioonispektrid KASUTA neeldumisspektrid
absorptsioonspektroskoopia
adaptiivoptika
adhesioon
adiabaatilised protsessid
aeg
aeglahutusega spektroskoopia
aeglustid
aegruum
aegruumholograafia
aeroakustika
aerodünaamika
aerodünaamilised tunnelid KASUTA tuulekanalid
aeroioonid
aeromehaanika
aerostaatika
agregaatolekud
aine
aine olekud KASUTA agregaatolekud
aineehitus
aineosakesed
ainetihedus KASUTA tihedus
ajamõõtmine
ajapeegeldus
ajarännakud
ajas rändamine KASUTA ajarännakud
aktseptorlisandid
akustika
akustiline holograafia
akustiline müra
akustiline rõhk
akustiline spektroskoopia KASUTA helispektroskoopia
akustilised laineväljad
akustilised mõõteriistad
akustilised mõõtmised
akustilised resonaatorid
akustilised sondid
akustooptika
alalisvool
alfakiirgus
alfalagunemine KASUTA alfakiirgus
alfaosakesed KASUTA alfakiirgus
algosakesed KASUTA elementaarosakesed
amorfsed ained
amorfsed pooljuhid
analüütiline mehaanika
anisotroopia
annihilatsioon
antiaine
antiferromagnetid
antimateeria KASUTA antiaine
antiosakesed
areomeetrid
arhitektuuriakustika KASUTA ehitusakustika
arukad materjalid KASUTA intelligentsed materjalid
arvutusfüüsika
astrofüüsika
astrofüüsikud
asümmeetria
atmosfääri dünaamika
atmosfäärielekter
atmosfäärifüüsika
atmosfäärikud
atmosfäärilained
atmosfäärioptika
atomaarsed klastrid
Auger' lagunemine
Auger' spektroskoopia
aurud
aurufaasid
aurufaasiepitaksia
aurumine
aurustumine KASUTA aurumine
auruvus KASUTA aurumine
autoionisatsioon
autoradiograafia
baromeetria
baromeetrid
barüonid
beetakiirgus
beetalagunemine KASUTA beetakiirgus
beetaosakesed KASUTA beetakiirgus
Besseli kimbud
bikristallid
binaarsed süsteemid
binoklid
bioakustika
biofüüsika
biomagnetism
bioonika
Bohri teooria
bolomeetrid
Boltzmanni võrrand
bosonid
Browni liikumine
CARS-spektroskoopia KASUTA Ramani spektroskoopia
CGS-süsteem
de Broglie lained KASUTA leiulained
deformatsioon
deformatsioonilained
densimeetrid KASUTA areomeetrid
determineeritud kaos
deutronid
diagrammimeetod
diamagneetikud
diamagnetism
dielektrikud
dielektriline läbitavus
dielektrilised omadused
difraktomeetrid
difraktsioon
difraktsioonivõred
difusioon (füüs.)
difusioonitegur
dikroism
dilatomeetria
dioodid
dipoolid
Diraci võrrand
dislokatsioon (füüs.)
dispersioon (optika)
doonorlisandid
Doppleri efekt
dosimeetria
dualism (füüs.)
dünaamika (füüs.)
dünaamikatestid
dünaamilised omadused
dünaamilised süsteemid
dünaamilised testid KASUTA dünaamikatestid
dünamomeetrid
ehitusakustika
ehitusfüüsika
ehitusmehaanika
eksergia
eksitonid
eksperimentaalfüüsika
ekstsitonid KASUTA eksitonid
elastne hajumine
elastsed põrked
elastsus
elastsus- ja plastsusteooria
elastsusteooria KASUTA elastsus- ja plastsusteooria
elekter
elektriahelad
elektrijuhtivus
elektrilaeng
elektrilahendused KASUTA gaaslahendused
elektriline impedants
elektriline vastuvõtlikkus
elektrilised omadused
elektrimaterjalid
elektrimõõteriistad
elektrimõõteseadmed KASUTA elektrimõõteriistad
elektrimõõtmised
elektripotentsiaal
elektrisidud KASUTA elektriahelad
elektritakistus
elektrivool
elektrivoolu allikad KASUTA vooluallikad
elektrivälja tugevus
elektriväljad
elektro-osmoos
elektroaerosoolid
elektroakustika
elektrodünaamika
elektrohüdrodünaamika
elektrokroomsed materjalid
elektroluminestsents
elektromagnetid
elektromagnetiline induktsioon
elektromagnetiline interferents
elektromagnetiline keskkond
elektromagnetilised impulsid
elektromagnetilised interaktsioonid KASUTA elektromagnetilised vastastikmõjud
elektromagnetilised omadused
elektromagnetilised vastastikmõjud
elektromagnetism
elektromagnetkiirgus
elektromagnetkiirguse spektrid KASUTA spektrid
elektromagnetlained
elektromagnetlainete hajumine
elektromagnetvälja võrrandid KASUTA Maxwelli võrrandid
elektromagnetväljad
elektromeetria
elektromotoorjõud
elektron-foonon vastastikmõju
elektron-positron annihilatsioon
elektronaurustamine
elektronergastused
elektrongaas
elektroni paramagnetresonantsspektroskoopia
elektroni-positroni interaktsioon
elektronid
elektronide difraktsioon
elektroniemissioon
elektronihaare
elektronjuhtivus
elektronkiired
elektronlitograafia
elektronmikroskoopia
elektronoptika
elektronprotsessid
elektronpõrked
elektronseisundid
elektronspektrid
elektronspektroskoopia
elektronstruktuur
elektronteooria
elektronõrk interaktsioon KASUTA elektronõrk vastastikmõju
elektronõrk vastastikmõju
elektroonilised omadused KASUTA elektrilised omadused
elektrooptika
elektropihustus-ionisatsioon
elektrostaatika
elementaarosakesed
elementaarosakeste füüsika
elementaarosakeste interaktsioonid
elementaarosakeste teooria KASUTA elementaarosakeste füüsika
ellipsomeetria
emissioonispektrid KASUTA kiirgusspektrid
emissioonspektroskoopia KASUTA kiirgusspektroskoopia
emitter
EMJ KASUTA elektromotoorjõud
energia
energia jäävus
energianivood
energiasiire
energiatasemed KASUTA energianivood
energiaülekanne
entalpia
entroopia
epitaksia
EPR KASUTA elektroni paramagnetresonantsspektroskoopia
eralduspinnad KASUTA faasieralduspinnad
ergastamine
ergastatud olekud
erirelatiivsusteooria
erisoojus
F-tsentrid
faasid (elektr.)
faasid (füüs.) KASUTA agregaatolekud
faasidiagrammid KASUTA olekudiagrammid
faasieralduspinnad
faasipööre
faasisiirded
faasitasakaal
femtosekundoptika
femtosekundspektroskoopia
fermionid
ferriidid
ferrimagneetikud
ferrimagnetism
ferroelektrikud
ferromagneetikud
ferromagnetism
Feynmani diagrammid
fiiberoptika KASUTA kiudoptika
fluktuatsiooninähtused
fluorestsents
fluorestsentsmikroskoopia
fluorestsentsspektroskoopia
fluoromeetria
Fokkeri-Plancki võrrand
foononid
footonid
fosforestsents
fotoaktiivsed materjalid
fotoefektid KASUTA fotoelektrilised nähtused
fotoelastsus
fotoelektrilised materjalid
fotoelektrilised nähtused
fotoelektrilised omadused
fotoelektronemissioon KASUTA fotoemissioon
fotoelektronspektrid
fotoelektronspektroskoopia
fotoemissioon
fotoergastus
fotoionisatsioon
fotojuhtivus
fotokromism
fotokroomia KASUTA fotokromism
fotokroomsus KASUTA fotokromism
fotoluminestsents
fotomeetria
fotoonika
fotoonsed kristallid
fotorefraktiivsed kristallid
fotorefraktiivsed materjalid
fotorefraktsioon
Foucault' vool KASUTA pöörisvoolud (elektr.)
Fourier' spektroskoopia
fragmentatsioon
fraktograafia
frekventsid KASUTA sagedused (füüs.)
friktsioon (füüs.) KASUTA hõõrdumine
FROG-meetod
FTIR-spektroskoopia KASUTA Fourier' spektroskoopia
fundamentaalosakesed KASUTA elementaarosakesed
funktsionaalsed materjalid
füsioloogiline akustika
füsioloogiline optika
füüsika
füüsika-matemaatikateadused KASUTA täppisteadused
füüsikaline kristallograafia KASUTA kristallofüüsika
füüsikaline optika KASUTA laineoptika
füüsikalised mõjurid
füüsikalised mõõtmised
füüsikalised nähtused
füüsikalised omadused
füüsikalised protsessid
füüsikalised põhisuurused KASUTA füüsikalised suurused
füüsikalised suurused
füüsikaolümpiaadid
füüsikaõpetajad
füüsikud
gaas-vedelik süsteem
gaasid
gaasidünaamika
gaasimehaanika
gaaslahendused
galvanomagnetism
galvanomeetria
gammakiirgus
gammalagunemine KASUTA gammakiirgus
gammaosakesed KASUTA gammakiirgus
gammaresonantsspektroskoopia KASUTA Mössbaueri spektroskoopia
gammaspektroskoopia
gasodünaamika KASUTA gaasidünaamika
geodeetiline joon
geodeetiline korrutamine
geodeetilise hälbe võrrand
geofüüsika
geofüüsikud
geomeetriline optika
gigantresonantsid KASUTA hiigelresonantsid
glüüonid
grafeen
gravitatsioon
gravitatsiooni kvantteooria
gravitatsioonienergia
gravitatsioonikiirgus
gravitatsioonilained
gravitatsiooniline interaktsioon
gravitatsiooniväli
Gunni dioodid
Gunni efekt KASUTA Gunni dioodid
hadronid
hadronisatsioon
hajumine
hajuskiirgus
hajutavad süsteemid
Halli efekt
Halli kvantefekt
haprus (füüs.)
harmoonikud (muus.) KASUTA ülemhelid
heledus
heleduskoefitsient
heli
heli kiirus
heliallikad
helibarjäär
helienergia
helilained
helirõhk KASUTA akustiline rõhk
helisagedused
helispektroskoopia
hermeetilisus
heterosiirded
heterostruktuurid KASUTA pooljuhtstruktuurid
Higgsi bosonid
hiigelresonantsid
holograafia
hologrammid
holomeetria
Huygensi printsiip
hõõrdeelekter
hõõrdumine
hõõre KASUTA hõõrdumine
häiritusteooria
hääleenergia KASUTA helienergia
häälelained KASUTA helilained
hübriidmaterjalid
hüdraulika
hüdraulilised vedelikud
hüdroakustika
hüdrodünaamika
hüdrofüüsika
hüdromeetrid KASUTA areomeetrid
hüdromehaanika
hüdrostaatika
hüdrostaatiline rõhk
hügromeetria
hüperheli
hüperonid
hüpsomeetria
hüsterees
ideaalsed gaasid
igiliikur
ilukvantarvuga osakesed
immunofluorestsentsmikroskoopia KASUTA fluorestsentsmikroskoopia
impedantsspektroskoopia
impulss (füüs.)
impulsslaserid
induktsioon (füüs.) KASUTA elektromagnetiline induktsioon
inerts
infraheli
infrapunaandurid KASUTA infrapunatajurid
infrapunakiirgus
infrapunane kiirgus KASUTA infrapunakiirgus
infrapunane spektromeetria KASUTA infrapunaspektroskoopia
infrapunaspektrid
infrapunaspektroskoopia
infrapunatajurid
infravalgus KASUTA infrapunakiirgus
insolatsioon
integraaloptika
interaktsioonid
interferents
interferentsmikroskoopia
interferomeetria
interferomeetrid
ionisatsioon
ionisatsioonimeetodid
ioniseerivad kiirgused
ionoluminestsents
ioonid
ioonide liikuvusspektromeetria
ioonimplantatsioon
ioonjuhtivus
ioonkiired
ioonkristallid
ioonlõksud
ioonsed vedelikud
ioonspektroskoopia
isobaarsed protsessid
isohoorsed protsessid KASUTA isokoorsed protsessid
isokoorsed protsessid
isomeerid
isotermsed protsessid
isotoobid
jagunemisreaktsioonid
joonspektrid
Josephsoni efekt
juhtivus KASUTA elektrijuhtivus
juhtivustsoon
jõud (füüs.)
jäiga keha mehaanika
jäigad kehad
jäikus
jäävsuurused
jäävusseadused
K-mesonid KASUTA kaaonid
kaal (füüs.)
kaalud (mõõteriistad)
kaaluta olek
kaalutus KASUTA kaaluta olek
kaaonid
kaarlahendus
kaasaegne füüsika
kaashelid KASUTA ülemhelid
kahe keha probleem
kaheaatomilised molekulid
kahefaasilised süsteemid KASUTA binaarsed süsteemid
kaja
kaksikkristallid KASUTA bikristallid
kaksikmurdumine
kalibratsiooniteooria KASUTA kalibratsiooniväljad
kalibratsiooniväljad
kalorimeetria
kannelkambrid
kaootilised süsteemid
kaos
kapillaarsus
kasutegur
katioonid
katoodluminestsents
kaugus
kavitatsioon
keemiline füüsika
keemiline termodünaamika
keemine
keemispunkt
keemistemperatuur KASUTA keemispunkt
keemistäpp KASUTA keemispunkt
keerised KASUTA keerisliikumine
keerisliikumine
keerukus
keerulised süsteemid KASUTA komplekssüsteemid
kellad (ajamõõtjad)
kemoluminestsents
Kerri efekt
keskkonnafüüsika
keskkonnamüra KASUTA müra
kiired neutronid
kiirendamine (füüs.) KASUTA kiirendus (füüs.)
kiirendid
kiirendus (füüs.)
kiirgus
kiirgusbiofüüsika
kiirgusdetektorid
kiirgusdosimeetria
kiirguskatsed
kiirguslevi
kiirgusspektrid
kiirgusspektroskoopia
kiirgustsentrid
kiiritusdefektid
kiirteoptika KASUTA geomeetriline optika
kiirus
kiirusindikaatorid KASUTA kiirusnäiturid
kiirusnäiturid
kiled
kileoptika
kineetika
kineetiline energia
kineetiline teooria
kinemaatika
kiraal-häiritusteooria
kiraalsus
kiudoptika
kiuoptika KASUTA kiudoptika
klaasjad pooljuhid
klaasjas olek
klastrid
kleepumine KASUTA adhesioon
koertsitiivjõud
koherentsus
kohesioon
kokkusurutavus
kollaiderid
kollektor
kolme keha probleem
kombinatsioonhajumine KASUTA Ramani hajumine
komplekssüsteemid
komplementaarvärvused KASUTA täiendvärvused
kondensaine füüsika KASUTA tahkisefüüsika
kondensatsioon
kondenseeritud aine
kondenseeritud aine füüsika
kondenseeritud aine süsteemid
kondenseerumine KASUTA kondensatsioon
kondenseerunud keskkonnad
konfokaalne mikroskoopia
konformne väljateooria
konstandid KASUTA jäävsuurused
kontiinumi mehaanika KASUTA lauskeskkonna mehaanika
koosmõju KASUTA interaktsioonid
kord
kord (filos.) KASUTA kord
koroonalahendus
korrastamata magnetsüsteemid
korrastamata süsteemid
kosmiline kiirgus
kosmiline müra
kosmiline raadiomüra KASUTA kosmiline müra
kriitilised nähtused (füüs.)
kristallfosfoorid
kristallid
kristallikasvatus
kristallilised omadused
kristallisatsioon
kristalliseerumine KASUTA kristallisatsioon
kristallistruktuur
kristallivõre defektid
kristallivõre tüübid
kristallivõre võnkumised
kristallivõred
kristallivälja teooria
kristallofüüsika
kristallograafia
kristallooptika
kronomeetrid
krüoelektroonika
krüofüüsika KASUTA madalate temperatuuride füüsika
krüogeenika
krüostaadid
krüotemperatuurid KASUTA madalad temperatuurid
krüovedelikud
kujutav holograafia
kulgliikumine
kunstiline holograafia KASUTA kujutav holograafia
kunstlik radioaktiivsus KASUTA tehisradioaktiivsus
kuubiline võre KASUTA kuupvõre
kuum luminestsents
kuumad elektronid
kuumtöötlus KASUTA termiline töötlemine
kuupvõre
kvaasikristallid
kvaasiosakesed
kvantakustika
kvantarvud
kvantaugud
kvantelektrodünaamika
kvantfüüsika
kvantgravitatsioon KASUTA gravitatsiooni kvantteooria
kvantinformatsioon
kvantkaos
kvantkosmoloogia
kvantkromodünaamika
kvantmehaanika
kvantoptika
kvantpunktid
kvantrühmad
kvantsiirded
kvantstatistika
kvantteooria
kvanttraadid
kvanttransportteooria
kvantvedelikud
kvantvõred
kvantväljateooria
kvantüleminekud KASUTA kvantsiirded
kvargid
kvark-glüüonplasma
kvartskellad
kõrge energia füüsika
kõrged rõhud
kõrged temperatuurid
kõrgefektiivne vedelikkromatograafia KASUTA kõrgefektiivne vedelikukromatograafia
kõrgete temperatuuride füüsika
kõrgtemperatuurid KASUTA kõrged temperatuurid
kõrgtemperatuurne ülijuhtivus
kõrgtemperatuursed ülijuhid
kõrgus
kõrgvaakum
kõvadus
kõvadusaste KASUTA kõvadus
kõverad aegruumid
külmumine
külmumispunkt
laengusiire
laenguülekanne KASUTA laengusiire
laetud osakesed
lained
lainedünaamika
lainefunktsioonid
lainefüüsika
lainelevi
laineliikumine KASUTA lainelevi
lainemehaanika
laineoptika
laineväljad
lameekraanid
laminaarne voolamine
laserergastus
laserid
laserifüüsika
laserkiirgus
laseroptika
lasersadestamine
laserspektroskoopia
lasertehnika KASUTA lasertehnoloogia
lasertehnoloogia
lasertöötlus
lauskeskkonna mehaanika
leiulained
lennujooned KASUTA trajektoorid
leptonid
levi (füüs.)
liikumine
liikumishulk KASUTA impulss (füüs.)
lineaarkiirendid
lineaaroptika
lisandid (füüs.)
lisandispektrid
lisandtsentrid
liughõõrdumine
loendurid
lokaalvälja lähendus
lokaliseeritud lained
looduslik radioaktiivsus
loomulik radioaktiivsus KASUTA looduslik radioaktiivsus
luminestseerivad ained KASUTA luminofoorid
luminestsents
luminestsentsanalüüs
luminestsentskambrid
luminestsentsmaterjalid
luminestsentsmikroskoopia KASUTA fluorestsentsmikroskoopia
luminestsentsuurimismeetodid
luminofoorid
lõpmatus
läbipaistvus (füüs.)
läbivkiirguse elektronmikroskoopia
lähi-infrapunaspektroskoopia
lähivälja optika
läätsed
lööklained
lühilaineline kiirgus
lüoluminestsents
Maa füüsika KASUTA geofüüsika
maakoore füüsika
maaväline kiirgus KASUTA kosmiline kiirgus
madalad temperatuurid
madalamõõtmelised struktuurid
madalate temperatuuride füüsika
madalatemperatuursed plasmad
maghemiit
magneetikud KASUTA magnetmaterjalid
magnethüdrodünaamika
magnetid
magnetiline läbitavus
magnetiline vastuvõtlikkus
magnetilised materjalid KASUTA magnetmaterjalid
magnetilised momendid KASUTA magnetmomendid
magnetilised omadused
magnetism
magnetjõumikroskoopia
magnetmaterjalid
magnetmomendid
magnetoelektroonika KASUTA spintroonika
magnetoptika
magnetoptilised spektrid
magnetostaatika
magnetpooljuhid
magnetpoolused KASUTA magnetism
magnetresonants
magnetresonantsspektroskoopia
magnetringdikroism
magnetspektromeetrid
magnetsüsteemid
magnetväljad
mahtuvustakistus
manomeetrid
mass (füüs.)
massi jäävus
massilevi
massispektromeetria
massispektroskoopia KASUTA massispektromeetria
massiülekanne
mateeria jäävus
mateerialained KASUTA leiulained
matemaatiline füüsika
matemaatiline kristallograafia
matemaatilise füüsika võrrandid
materjalide purunemine
materjalidisain
materjaliteadus
Maxwelli võrrandid
meditsiinifüüsika
meetermõõdustik
mehaanika
mehaanikateadlased
mehaaniline energia
mehaaniline liikumine
mehaanilised omadused
mehhanismide ja masinate teooria
mereoptika
mesoaatomid
mesofaasne olek
mesonid
mesoskoopilised süsteemid KASUTA mesosüsteemid
mesoskoopne keskkond
mesosüsteemid
metall-oksiid pooljuhid
metamaterjalid
metroloogia
mikrodosimeetria
mikrofluidika KASUTA mikrovedelikundus
mikrokalorimeetria
mikrolained
mikrolainekiirgus
mikrolainetajurid
mikroosakesed
mikroskoobid
mikroskoopia
mikrostruktuur
mikrovedelikundus
millimeeterlained
mitme keha interaktsioonid
mitme keha probleem KASUTA n keha probleem
mitme keha süsteemid
mitmeaatomilised molekulid
mitmeelektronilised süsteemid
mitmefaasilised süsteemid
mitteelastne hajumine
mitteelastsed põrked
mittehomogeensused
mittekoherentne hajumine
mittekristallilised pooljuhid
mittelineaarne akustika
mittelineaarne dünaamika
mittelineaarne mehaanika
mittelineaarne optika
mittelineaarsed optilised materjalid
mittelineaarsed protsessid
mittelineaarsed süsteemid
mittelineaarsed teooriad
mittelineaarsed võnkumised
mittepurustav katsetamine
mittepurustav teimimine KASUTA mittepurustav katsetamine
mitterelativistlik kvantmehaanika
mittestatsionaarsed elektromagnetväljad
mittetasakaalulised protsessid
moire metroloogia
molekulaardünaamika
molekulaarfüüsika
molekulaarhajumine
molekulaarkristallid
molekulaarmagnetid
molekulaarmagnetism
molekulaarmodelleerimine
molekulaarspektrid
molekulaarspektroskoopia
molekulaarstruktuur
molekulaarsüsteemid
molekulaartahkised
molekulaartraadid KASUTA nanotraadid
molekulid
molekulide teooria
molekulispektrid KASUTA molekulaarspektrid
molekulispektroskoopia KASUTA molekulaarspektroskoopia
monokristallid
monokromaatne kiirgus
mullikambrid
murdumine KASUTA refraktsioon
murdumisnäitaja
mõne keha süsteemid KASUTA n keha probleem
mõõtehälbed KASUTA mõõtevead
mõõtemääramatus
mõõteriistad
mõõtetäpsus
mõõtevead
mõõtmine
mõõtmisvead KASUTA mõõtevead
mõõtühikud
märgamine
märgitud aatomite meetod
määramatuse relatsioon
Mössbaueri efekt
Mössbaueri spektroskoopia
müra
mürareostus KASUTA müra
müümesonid KASUTA müüonid
müüonid
n keha probleem
nanoantennid
nanofotoonika
nanokiud
nanokristallid
nanomaterjalid
nanooptika
nanoosakesed
nanoskoopia
nanostruktuurid KASUTA nanostruktuursed materjalid
nanotehnika KASUTA nanotehnoloogia
nanotehnoloogia
nanotoksikoloogia
nanotorud
nanotraadid
nanovardad
Navier-Stokesi võrrandid
neeldumine KASUTA absorptsioon
neeldumisspektrid
negentroopia
nelja laine segunemine
neljas mõõde
neutriinod
neutriinofüüsika
neutriinovood
neutronid
neutronkiirgus
neutronspektroskoopia
nidusus KASUTA kohesioon
NMR-spektroskoopia KASUTA tuumamagnetresonantsspektroskoopia
nukleatsioon
nukleonid
nukliidid
nurkkiirendus
nurkkiirus
nõrk interaktsioon KASUTA nõrk vastastikmõju
nõrk vastastikmõju
nähtav valgus
nähtava valguse spektrid
näivtakistus KASUTA elektriline impedants
objektiivid
okulaarid
olekudiagrammid
olekutihedus
olekuvõrrandid
omadifusioon
optika
optikaelemendid
optikamaterjalid
optikud
optiline aktiivsus
optiline detektsioon
optiline holograafia
optiline kiirgus
optiline klaas
optiline metroloogia
optiline mikroskoopia
optiline registreerimine
optiline spektroskoopia
optilised illusioonid
optilised instrumendid
optilised kujutised
optilised laineväljad
optilised levi-invariantsed lained
optilised meetodid
optilised mikroskoobid
optilised mõõteriistad
optilised mõõtmised
optilised nähtused
optilised omadused
optilised parameetrid
optilised spektrid
optilised süsteemid
optiliselt aktiivsed ained
orgaanilised pooljuhid
osakeste kiirendid KASUTA kiirendid
paisumine
paleomagnetism
paramagneetikud
paramagnetilised tsentrid
parameetriline hajumine
parameetrilised protsessid
partonid
peegeldamine KASUTA peegeldumine
peegeldumine
peegeldunud kiirgus
peeglid
peenstruktuur
pehme röntgenikiirgus
pehme röntgenikiirguse spektroskoopia
pendlid
pentakvargid
perkolatsiooniteooria
permeaablus
perpetuum mobile KASUTA igiliikur
petrofüüsika
pideva keskkonna mehaanika KASUTA lauskeskkonna mehaanika
pideva lahutusega spektroskoopia
piesoelekter
pii-mesonid KASUTA piionid
piionid
piirkiht KASUTA piirpinnad
piirpinnad
pikalaineline kiirgus
pikksilmad
pikkus
pikosekundidünaamika KASUTA pikosekundspektroskoopia
pikosekundspektroskoopia
pindaktiivsus
pindala
pindpinevus
pinge (elektr.)
pinged (füüs.)
pinnad
pinnaenergia
pinnafüüsika
pinnalained
plasma
plasma tekitamine
plasmadünaamika
plasmafüüsika
plasmalained
plasmasadestamine
plasmaseadised
plasmasöövitus
plasmatehnoloogia
plasmatöötlus
plasmonid
plasmoonika
plastiline deformatsioon
plastilisus KASUTA plastsus
plastsus
pneumaatika
polarimeetria
polarisatsioon
polariseeritavus
polaritonid
polaronid
poolestusaeg
pooljuhid
pooljuhtheterostruktuurid KASUTA pooljuhtstruktuurid
pooljuhtide tehnoloogia
pooljuhtkiled
pooljuhtlaserid
pooljuhtmaterjalid
pooljuhtstruktuurid
pooljuhtühendid KASUTA pooljuhtmaterjalid
poorsed keskkonnad
poorsus
positronid
potentsiaalfunktsioonid
potentsiaaliteooria
potentsiaalne energia
prismad
prootonid
pseudopotentsiaalid
psühhoakustika
punane
punktdefektid
purunemiskindlus
purunemismehaanika
põhivärvused KASUTA värvused
põlemine
põrked
põrkedünaamika
Päikese füüsika
päikeseneutriinod
pöördliikumine
pöördumatud protsessid
pöörisvoolud (elektr.)
pöörlemine KASUTA pöördliikumine
pöörlemisspektrid
pürheliomeetrid
püroelekter
püromeetria
püsimagnetid
Q-süsinik
raadiofüüsika
raadioholograafia
raadiokajad
raadiolained
raadiopeegeldused KASUTA raadiokajad
raadiosagedused
raadiosagedusspektrid
raadiospektroskoopia
rabedus
radiatsioon KASUTA kiirgus
radioaktiivkiirgus KASUTA ioniseerivad kiirgused
radioaktiivlagunemine
radioaktiivne lagunemine KASUTA radioaktiivlagunemine
radioaktiivne sade KASUTA radioaktiivne tolm
radioaktiivne tolm
radioaktiivsed ained
radioaktiivsed elemendid
radioaktiivsed isotoobid KASUTA radioisotoobid
radioaktiivsed kiirgused KASUTA ioniseerivad kiirgused
radioaktiivsed materjalid KASUTA radioaktiivsed ained
radioaktiivsus
radioisotoobid
radiomeetria
radionukliidid KASUTA radioisotoobid
rakendusfüüsika
rakendusoptika
Ramani efekt KASUTA Ramani hajumine
Ramani hajumine
Ramani spektroskoopia
rasked aatomid
rasked ioonid
rasked kvargid
rasked mesonid KASUTA kaaonid
raskusjõud
raskuskese
rasterelektronmikroskoopia KASUTA skaneeriv elektronmikroskoopia
Rayleigh' hajumine KASUTA elektromagnetlainete hajumine
reaktiivjõud
reaktiivne pihustamine
reaktiivtakistus
reaktorid (füüs.) KASUTA tuumareaktorid
refleksioon (füüs.) KASUTA peegeldumine
reflektiivsus
reflektomeetria
refraktomeetria
refraktsioon
relaksatsioon (füüs.)
relatiivsus
relatiivsusteooria
relativistlik astrofüüsika
relativistlik füüsika
relativistlik gravitatsiooniteooria KASUTA üldrelatiivsusteooria
relativistlik kvantmehaanika
reoloogia
resonaatorid
resonants
resonantsosakesed
retropõhjuslikkus
ribaspektrid
roheline
roomavus
Rossby lained
ruum
ruumala
ruumiakustika KASUTA ehitusakustika
ruumilised mõõtmised
ruumkeskendatud võre
rõhk (füüs.)
röntgendifraktsioonanalüüs KASUTA röntgenstruktuurianalüüs
röntgenikiired KASUTA röntgenikiirgus
röntgenikiirgus
röntgenispektrid
röntgenoptika
röntgenspektraalanalüüs
röntgenspektroskoopia
röntgenstruktuurianalüüs
sadestusmeetodid
sagedused (füüs.)
sagedusspektrid
sagedusstandardid
sarnasusteooria (füüs.)
Schrödingeri võrrandid
seisuenergia
sekundaarkiirgus
senjettelektrikud KASUTA ferroelektrikud
SI-süsteem
siirdekiirgus
siirdeprotsessid
sinine
sisehõõrdumine
sisehõõre KASUTA sisehõõrdumine
sisepinged
skaneeriv elektronmikroskoopia
skaneeriv lähivälja optiline mikroskoopia
skaneeriv teravikmikroskoopia
solaarfüüsika KASUTA Päikese füüsika
solitonid
sonoluminestsents
soojus
soojusarvestid KASUTA soojusmõõturid
soojusbilanss
soojusenergia
soojusfüüsika
soojusjuhtivus
soojusjuhtivusvõrrand
soojuskiirgus
soojuslevi
soojusmahtuvus
soojusmõõtmised
soojusmõõturid
soojuspaisumine
soojusvahetus
soojusõpetus KASUTA soojusfüüsika
soojusülekanne
sotsiofüüsika
spektraalanalüüs
spektraalaparaadid
spektraalsälkamine
spektrid
spektrite analüüs KASUTA spektraalanalüüs
spektrofotomeetria
spektrofotomeetrid
spektrograafid
spektromeetria
spektromeetrid
spektroskoobid
spektroskoopia
spidomeetrid KASUTA kiirusnäiturid
spinn
spinn-süsteemid
spinnklaasid
spintroonika
spontaanlõhustumine
spontaanne kiirgus
staatika
staatiline elekter KASUTA hõõrdeelekter
standardmudel
Starki efekt
statistiline füüsika
statistiline mehaanika
statistiline termodünaamika
stimuleeritud kiirgus
striimerid
striimerloendurid
stringid (füüs.) KASUTA stringiteooria
stringikosmoloogia
stringiteooria
stroboskoobid
struktuurimehaanika
stsintillaatorid
Sturm-Liouville võrrand
submillimeeterlained
sulamine
supergravitatsioon
superkondensaatorid
superluminaalsed nähtused
superluminestsents
superstringiteooria KASUTA stringiteooria
supersümmeetria
supervõred KASUTA ülivõred
surve KASUTA rõhk (füüs.)
Suur Hadronite Põrkur
Suur Tuumaosakeste Põrguti KASUTA Suur Hadronite Põrkur
suure võimsusega laserid
sädekambrid
sädelahendus
sümmeetria
sünergeetika
sünkrotronid KASUTA tsüklilised kiirendid
sünkrotronkiirgus
süsiniknanotorud
süttimine
süttimistemperatuur
Zeemani efekt
taatlemine KASUTA taatlus
taatlus
tahke keha füüsika KASUTA tahkisefüüsika
tahked ained KASUTA tahkised
tahked faasid
tahkestumine
tahkis-tahkis süsteem
tahkis-vedelik süsteem
tahkise energiatsooni teooria
tahkised
tahkisefüüsika
tahkiseplasma
tahkisespektroskoopia
tahkiseteooria
tahkislaserid
taimerid
takistusjõud
takistustermomeetrid
tauleptonid
tauneutriinod
teemandisarnased pooljuhid
tehisradioaktiivsus
tehniline mehaanika
tehniline termodünaamika
teimimine
temperatuur
temperatuuritaluvus
temperatuuritolerants KASUTA temperatuuritaluvus
tempo KASUTA kiirus
teoreetiline füüsika
teoreetiline mehaanika
teoreetiline optika
termiline katsetamine
termiline sadestamine
termiline töötlemine
termilised instrumendid
termilised mõõtmised
termilised omadused KASUTA termofüüsikalised omadused
termodünaamika
termodünaamilised omadused
termoelastsus
termoelekter
termoelemendid
termofüüsika
termofüüsikalised omadused
termoionisatsioon
termoluminestsents
termoluminestsentsdetektorid
termoluminestsentsdosimeetria
termoluminestsentsmeetod
termoluminofoorid
termomagnetism
termomeetrid
termostaadid
termotuumareaktsioonid
termotuumasüntees
termotöötlus KASUTA termiline töötlemine
ternaarsed süsteemid
tihedus
tihedusfunktsionaali teooria
TMR spektroskoopia KASUTA tuumamagnetresonantsspektroskoopia
torsioon KASUTA vääne
trajektoorid
transformatsioon
translatsioon (füüs.) KASUTA kulgliikumine
transmissioonelektronmikroskoopia KASUTA läbivkiirguse elektronmikroskoopia
trekikambrid
triboelekter KASUTA hõõrdeelekter
triboluminestsents
triivikambrid
triivliikumine
tsentrifugaaljõud
tsentripetaaljõud
tsoonistruktuur
tsüklilised kiirendid
Tšerenkov-Vavilovi kiirgus
tugev interaktsioon KASUTA tugev vastastikmõju
tugev vastastikmõju
tugevus
tugevusõpetus
tuli
tung (füüs.) KASUTA jõud (füüs.)
tunneleerimise teooria
tunnelmikroskoopia
turbulentne voolamine
turbulents KASUTA turbulentsus
turbulentsus
tuulekanalid
tuulelained KASUTA pinnalained
tuuma kihtmudel
tuuma lõhustumine
tuuma magnetresonants KASUTA tuumamagnetresonants
tuuma magnetresonantsspektroskoopia KASUTA tuumamagnetresonantsspektroskoopia
tuumaaine
tuumadünaamika
tuumaemulsioon
tuumafüüsika
tuumaisomeerid
tuumajõud
tuumamagnetresonants
tuumamagnetresonantsspektroskoopia
tuumaplahvatused
tuumareaktorid
tuumareaktsioonid
tuumaspektroskoopia
tuumastruktuur
tuumasüntees KASUTA termotuumasüntees
tuumatehnikamaterjalid
tuumauuringud
tõmbeomadused
tõmbepinge (meh.)
täiendvärvused
täppisteadused
töö (füüsika)
udukambrid KASUTA Wilsoni kambrid
ultraheli
ultrahelidefektoskoopia
ultrahelifüüsika
ultraheliholograafia KASUTA akustiline holograafia
ultrahelitestid
ultravalgus KASUTA ultraviolettkiirgus
ultraviolettkiirgus
ultraviolettlaserid
ultraviolettmikroskoopia
ultraviolettspektrid
ultraviolettspektroskoopia
ultraõhukesed kiled
UV-kiirgus KASUTA ultraviolettkiirgus
vaakum
vaakumtorud KASUTA elektronlambid
vaakumultraviolettspektroskoopia
vahekihid
vahelduvvool
vaikus
valgus
valguse intensiivsus KASUTA valgustugevus
valguse kiirus
valguse kombinatsioonhajumine KASUTA Ramani hajumine
valguse kombinatsioonhajumisspektroskoopia KASUTA Ramani spektroskoopia
valguse levi
valgusfiltrid
valgusimpulsid
valgusjuhtmed KASUTA valguskaablid
valguskiud KASUTA valguskaablid
valguslained KASUTA valgus
valgusmikroskoopia KASUTA optiline mikroskoopia
valgustedestavad nähtused KASUTA superluminaalsed nähtused
valgustugevus
van der Waals'i jõud KASUTA molekulidevahelised jõud
variatsiooniprintsiip
vastastikmõjud KASUTA interaktsioonid
vastastikune mõju KASUTA interaktsioonid
Vavilov-Tšerenkovi kiirgus KASUTA Tšerenkov-Vavilovi kiirgus
vedel heelium
vedelad faasid
vedeldamine KASUTA veeldamine
vedelik-vedelik süsteem
vedelikepitaksia KASUTA aurufaasiepitaksia
vedelikud
vedelikukromatograafia
vedelkristallid
veeaur
veidrad osakesed
vibratsioon
vibroonspektrid
viskoelastsus
viskooselastsus KASUTA viskoelastsus
viskoossus
viskosimeetria
voolamine
voolamistakistus
voolava keskkonna mehaanika KASUTA voolise mehaanika
voolise mehaanika
voolised
voolissüsteemid
vooluallikad
vooluringid KASUTA elektriahelad
VPE KASUTA aurufaasiepitaksia
vurrid
võimsus
võnked KASUTA võnkumised
võnkespektrid
võnkumised
võregaasiautomaadid
välisfotoefekt KASUTA fotoemissioon
väljateooria (füüs.)
värvused
värvusmõõtmised KASUTA kolorimeetria
värvustsentrid
väsimus (materjalid)
vääne
vööndsulatus
Wilsoni kambrid
õhukesed kiled
ökonofüüsika
öönägemisseadmed KASUTA öövaatlusseadmed
öövaatlusseadmed
ühendväljateooriad KASUTA ühtne väljateooria
ühikud KASUTA mõõtühikud
ühismõõduta tahkised
ühtne väljateooria
üksikmolekulid KASUTA molekulid
üldrelatiivsusteooria
ülehelikiirus
ülehelikiirusvoolamine
ülekandenähtused
ülemhelid
üleminekuprotsessid KASUTA siirdeprotsessid
ülemtoonid KASUTA ülemhelid
ülevalgusekiiruselised nähtused KASUTA superluminaalsed nähtused
ülijuhid
ülijuhtivus
ülikiired optilised protsessid
ülikõva süsinik KASUTA Q-süsinik
ülikõvad materjalid KASUTA ülitugevad materjalid
ülimadalad temperatuurid
ülipeenstruktuur
ülitugevad materjalid
ülivoolavus
ülivõred
x-lained