"Eesti märksõnastik" (EMS)
on kõiki ainevaldkondi hõlmav tesauruse struktuuriga märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide jm teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks.

EMSi märksõnu kasutatakse

- e-kataloogis ESTER
- Eesti artiklite andmebaasis ISE
- rahvusbibliograafia andmebaasis ERB
- rahvaraamatukogude koondkataloogis URRAM
- paljudes teistes raamatukogukataloogides ja andmebaasides.

EMS võimaldab
- sirvida märksõnu ainevaldkondade kaupa
- otsida märksõnu sõna alguse või sõna osa järgi ning ingliskeelse vaste järgi
- vaadelda otsitulemusi sõnaloendite ja täiskirjetena
- koguda huvipakkuvad sõnad valimisse
- printida, saata e-postile või salvestada oma arvutisse sõnaloendeid ja kirjeid

- otsida soovitud märksõnaga e-kataloogis ESTER, artiklite andmebaasis ISE, rahvusbibliograafia andmebaasis ERB ja Google`is
- tellida e-postile püsiteadistus uute, muudetud ja kustutatud märksõnade kohta.

EMSi maht on ligikaudu 59 000 märksõna ja äraviiteterminit (sünonüümi). Märksõnastik sisaldab ka kohanimesid, kuid ei sisalda isikute, asutuste ega organisatsioonide nimesid. Märksõnastikku tehtavad muudatused kajastuvad elektroonilises EMSis reaalajas.

EMSi veebiversioon on internetis tasuta kättesaadav. Kokkuleppel ELNET Konsortsiumiga võib EMSi andmestikku ja tarkvara kasutada infosüsteemide arendamisel.