Kasutusjuhend
Kontakt: ems@elnet.ee

„EESTI MÄRKSÕNASTIKU“ KASUTUSJUHEND

 

Märksõnastiku avalehel ülal on otsinguaken sõnaotsinguks, vasakus veerus on sirvimiseks avatud valdkondade loend. Paremas veerus on EMSi lühitutvustus.

 

OTSING

 

Otsinguaknasse tuleb kirjutada otsisõna. Võimalik on otsida sõna alguse, sõna osa või täpse vaste järgi, eesti- või ingliskeelsete terminite hulgast või mõlemast korraga.

Otsisõna peab koosnema vähemalt ühest tähest. Eesti tähestikust puuduvat diakriitilise märgiga tähte saab otsida alustähe järgi.

 

Otsingu tulemusena avaneb vasakus veerus leitud märksõnade ja äraviiteterminite loend. Äraviiteterminilt ehk sünonüümilt viidatakse kasutatavale märksõnale (viide KASUTA).

Veeru pealdisesse ilmuvad andmed otsingu kohta (mitu kirjet ja mille järgi otsiti). Kui tulemust ei ole (teade 0 kirjet), tuleks otsingut laiendada, soovitatav on otsida lühema sõnaalguse või -osa järgi.

 

Klõpsates loendis sõnale, avaneb paremal sõna kirje.

Märksõna kirjes on esitatud kasutatav märksõna, selle ingliskeelsed vasted, seletus, sünonüümid (väljal Asendab), seosed teiste märksõnadega (väljadel Laiemad, Kitsamad, Seotud) ning valdkonnad, millesse märksõna kuulub.

Äraviitetermini kirjes on esitatud märksõnana mittekasutatav termin, ingliskeelne vaste, viide kasutatavale märksõnale ja valdkonnad, millesse termin kuulub.

 

Kõiki loendi sõnu saab kirjetena vaadata käsuga Vaata kirjeid. Kui kirjeid on rohkem kui 25, saab neid vaadata lehekülgede kaupa.

Paremal avatud kirjete nimestiku saab muuta loendiks käsugaVaata loendit.

 

Kõigilt seotud märksõnadelt saab lingiga edasi selle sõna kirjesse.

Iga kirje juures on lingid otsinguks selle sõnaga e-kataloogis ESTER, artiklite andmebaasis ISE ja internetiotsinguks Google`is.

 

Toiming Piira valdkonnaga annab võimaluse otsitulemuste loendist leida ühe valdkonna sõnu. Valiku aknast tuleb valida valdkond ning kinnitada nupuga Piira. Sama toimib ka kirjete nimestikus.

 

 

VALDKONDADE SIRVIMINE

 

Märksõnad on jaotatud nummerdatud valdkondadesse. Üks märksõna võib kuuluda mitmesse valdkonda. NB! Nummerduses esineb lünki, millest ei maksa segadusse sattuda.

Valdkondade loend koos numbritega on avalehel vasakus veerus. Alati saab valdkondade loendisse lingist Valdkonnad.

Valdkondi võib järjestada numbrite või teemasõnade järgi, klõpsates päises vastavalt Nr  või Valdkond.

 

Klõpsates valdkonna nimetusele, ilmub vasakule selle valdkonna märksõnade loend. NB! Suuremate valdkondade loendi laadimine ja kuvamine võib paarkümmend sekundit aega võtta!

Käsk Vaata kirjeid annab paremas veerus samad märksõnad kirjetena.

 

 

AVATUD SÕNARÜHMAD

 

Avatud sõnarühmad on sellised mahukad sõnarühmad, millesse kuuluvaid sõnu võib kõiki kasutada märksõnadena, ka neid, mida ei ole märksõnastikus antud (nt keeled, rahvad, taimed).

Link Avatud sõnarühmad annab vasakus veerus loendi nendest rühmadest.

Kui sõnarühma nimetus ühtib märksõnaga, siis sellel klõpsates avaneb paremal vastava märksõna kirje, kus on ka seletus kasutamise kohta ning märksõnastikus juba olemasolevad kitsamad mõisted.

 

 

VALIMID

 

Märksõnakirjetest saab koostada valimi. Selleks tuleb soovitud kirjed märgistada ja klõpsata nupule Lisa valimisse.

Valimi vaatamiseks tuleb klõpsata lingile Valimid.

Kasutaja jooksva seansi valim on nime all Minu valim. Märksõnastiku toimetajate poolt kasutajale koostatud valimid (kui neid on) on loetletud Minu valimi all.

Valimi nimele klõpsates saab sinna kogutud märksõnu vaadata.

Valimist sõnade eemaldamiseks tuleb valim avada ja märgistada sõnad ning vajutada nuppu Eemalda valimist. Valim värskendatakse ja kuvatakse uus tulemus.

Toimetajate koostatud valimist saab jooksva seansi ajal sõnu eemaldada, kuid see muutub siis Minu valimiks ning toimetaja koostatud valim ei muutu.

 

 

ANDMETE EKSPORT

 

Loendina vasakul või kirjetena paremal paiknevaid andmeid on võimalik printida (käsk Prindi), saata e-postile (E-postile) või salvestada oma arvutisse tekstifailina (Salvesta).

 

 

PÜSITEADISTUS

 

Märksõnastiku kasutaja saab tellida e-posti aadressile regulaarse teate lisatud, muudetud ja kustutatud märksõnade kohta. Selleks tuleb täita tellimisvorm, mis avaneb lingist Telli püsiteadistus.

Teateid saadetakse 2-3 korda kuus.

 

 

TAGASISIDE

 

Küsimusi, ettepanekuid ja kommentaare saab märksõnastiku toimetusele saata Tagasiside vormi kaudu või e-posti aadressil ems@elnet.ee.